Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – august 2023

Del

I juli ble det iverksatt 626 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 309 iverksettelser elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 199. Det var 2948 innsatte i norske fengsler den 30. august.

Straffegjennomføring i fengsel

30. august var belegget i fengsel på 81 prosent med totalt 2948 innsatte.

- Av de 2948 innsatte satt 781 (24 prosent) i varetekt
- 802 (27 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 171 (5,8 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 141 menn, 11 kvinner
- 6 innsatte under 18 år. 4 sitter i varetekt og 2 på dom. Alle sitter ved ungdomsenheter.
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i august 2023 var 80 prosent
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 82 prosent

Soningskø
4. august var soningskøen på 235 ubetingede dommer.
Av disse avventer 11 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned (juli) var soningskøen på 244 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for august 2023 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring
Det ble gjennomført 1 soningsoverføring i august. Totalt er det gjennomført 10 soningsoverføringer hittil i år, 3 færre enn på samme tid i fjor. 

Straffegjennomføring i samfunnet

I august 2023 ble det iverksatt 626 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er 5 prosent færre enn i august 2022, da 658 gjennomføringer ble iverksatt. 

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 309 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 199.

Tallene viser en nedgang for de fleste straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med august 2022. 

Bøtetjeneste viser en nedgang på 85 prosent, mens straffegjennomføring i institusjon (§ 12) synker med 50 prosent. Program mot ruspåvirket kjøring viser en nedgang på 17 prosent og prøveløslatelse med møteplikt synker med 15 prosent. Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND synker med 9 prosent.

Elektronisk kontroll viser en økning på 12 prosent sammenlignet med august 2022, mens samfunnsstraff øker med 2 prosent.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet i august 2023 var på 16 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform

Iverksatte saker

Aktive saker

aug.23

aug.22

Andel kvinner

Elektronisk kontroll

309

277

15 %

369

Samfunnsstraff

199

196

22 %

938

Prøveløslatelse med møteplikt

46

54

9 %

308

Program mot ruspåvirket kjøring

39

47

15 %

376

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12)

16

32

13 %

125

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

10

11

10 %

314

Bøtetjeneste

6

39

0 %

27

Hjemmesoning (§ 16)

1

2

0 %

8

Totalt

626

658

16 %

2465

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker august 2023 og august 2022. Hele tall og prosent.

 

Lovbrudd

Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i august 2023 er 47 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomisk kriminalitet med 16 prosent og vold med 9 prosent.

Fordelingen framkommer av tabell 2.

Lovbruddskategori

Andel

Trafikklovbrudd

46,6 %

Økonomi

15,7 %

Vold

9,0 %

Lov og orden

8,9 %

Narkotika/rus

8,7 %

Annet

4,8 %

Vinningskriminalitet

3,8 %

Seksuallovbrudd

2,6 %

Tabell 2. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på lovbruddskategori. August 2023. Prosent.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom