• Pressemeldinger
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire by notified
Arctic Mineral Resources

ARCTIC MINERAL RESOURCES anker til Høyesterett29.11.2022 12:24:00 CET | Arctic Mineral Resources

Oslo, 28. november 2022: Arctic Mineral Resources AS (AMR) har anket dommen fra Borgarting lagmannsrett i søksmål mot Nordic Rutile AS (NRU), et heleid datterselskap av Nordic Mining ASA. «Dommen bygger på feil forståelse av rettshistorien som fører til feil rettsanvendelse. Dommen skaper en betydelig risiko for alle aktørene i bransjen som i dag driver etablerte uttak og fratar grunneierne i Norge milliardverdier. Dommen baner vei for ikke bærekraftige løsninger med både grunneiere, mineralnæring, samfunn og stat som store tapere», sier advokat og styreleder i AMR, Arnold Rørholt. «Anken bygger på den fremstillingen av faktum og juss som mindretallet i lagmannsretten, som ga AMR fullt medhold samt full dekning av sakskostnader, bygde på. Vi har stor tro på at Høyesterett vil dømme i samsvar med mindretallet», fortsetter Rørholt.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>