Miljødirektoratet

Ulovlig ATV-bruk under jakt skal stoppes

Del

Statens naturoppsyn har de siste årene avdekket omfattende bruk av ATV under jakt og som transport til hytter. Nå økes tilsynet under årets jakt. (bokmål)

Statens naturoppsyn er ute på motorferdselkontroll, og oppdager to ATV-er som kjører ulovlig på barmark.
Under årets jakt har SNO anmeldt flere førere for ulovlig ATV-kjøring på barmark. Her ved en kontroll i Bremanger i september. Foto: Statens naturoppsyn Statens naturoppsyn Statens naturoppsyn

– Motorferdsel på barmark har store konsekvenser for naturen. Bruk av motoriserte kjøretøy under jakta kan føre til skade på terrenget, forstyrre fugle- og dyrelivet, og er i strid med regelverket, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Økt tilsyn over hele landet

Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gjennom hele året at motorferdsel i utmark foregår lovlig, både snøscooterkjøring og barmarkskjøring. Under årets jakt har SNO allerede anmeldt flere førere av motoriserte kjøretøy for ulovlig kjøring på barmark.

– De siste årene har våre feltarbeidere i SNO avdekket en omfattende bruk av ATV under jakt og til transport til hytter og jaktbaser under jakta. Mye av dette har vært ulovlig. Derfor vil SNO i høst ha et økt motorferdseltilsyn i forbindelse med jakt over hele landet, sier miljødirektøren.

SNO har myndighet til å stanse kjøretøy for å kontrollere førerkort og dokumenter som er pliktig å ha med. De kan ilegge gebyr ved enkelte overtredelser av bestemmelsene.

– Felles for all kjøring på barmark er at føreren skal, så langt det er mulig, bruke eksisterende traktorveier eller bruke eldre kjørespor. Dette for å redusere skadene på naturen, sier Hambro.

Sett deg inn i regelverket

Noen jaktlag har jaktbaser som ligger ute i terrenget. Regelverket er tydelig på at det ikke er lov å benytte seg av kjøretøyet før dyret er skutt, men de enkelte jaktlagene kan søke kommunen om tillatelse til å ta med kjøretøyet ut til jaktbasen.

– Jegere har lov til å benytte seg av ulike kjøretøy for å hente ut felt vilt. Det vil si at når elgen eller hjorten er skutt og er død, så kan jegeren kjøre ut i terrenget med motorkjøretøy for å frakte den tilbake. Det er med andre ord ikke lov å benytte seg av kjøretøyet for å transportere jegere og utstyr, eller under selve jakta, uten tillatelse fra kommunen, sier Hambro.

En stor del av jaktterrengene inneholder verneområder. I verneområdene kan det være andre bestemmelser for motorferdsel. Det kan hende at du må søke særskilt for å få lov til å bruke kjøretøy i verneområder, og det kan også settes krav om beltegående kjøretøy.

Usikker på regelverket? Slik er reglene for motorferdsel i utmark 

Frakt av våpen

SNO samarbeider med politiet og reinpolitiet om motorferdselskontroller. Miljøkrimkoordinator Stein Erik Granli i Trøndelag politidistrikt forteller at politiet er opptatt av trygg og sikker våpenhåndtering slik at det ikke skjer uhell eller at uvedkommende får tak i våpen.

– Den som transporterer våpen i motorvogn skal sørge for at våpenet er forsvarlig sikret mot at uvedkommende får tak i det. Våpen skal være pakket slik at de ikke er synlige eller lett tilgjengelige, sier Granli.

Skal du forlate kjøretøyet, må du sørge for at skytevåpen og ammunisjon er pakket og skjult, og at motorvognen er låst. Videre understreker miljøkrimkoordinatoren at våpen og ammunisjon skal alltid være adskilt under transport.

– Dette betyr at hvis du skal bruke ATV eller snøscooter under jakta, skal våpen være pakket ned i koffert/futteral og være tomt for ammunisjon.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Her er kjørespor etter ulovlig ATV-kjøring i forbindelse med jakta.
Bruk av motoriserte kjøretøy under jakta kan føre til skade på terrenget, forstyrre fugle- og dyrelivet, og er i strid med regelverket. Foto: Statens naturoppsyn
Last ned bilde
Her er kjørespor etter ulovlig ATV-kjøring i forbindelse med jakta.
Motorferdsel på barmark har store konsekvenser for naturen. Her er kjørespor etter ulovlig ATV-kjøring i forbindelse med jakta. Foto: Statens naturoppsyn
Last ned bilde

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom