FN-sambandet

Skolefolk fra hele Norge samles i Alta

Del

Hvordan kan kunnskap om den samiske kulturarven fungere som en brobygger for fred? Det er det store spørsmålet lærere og rektorer fra hele Norge skal møtes i Alta for å diskutere i neste uke.

Generalsekretær i FN-sambandet, Catharina Bu, under lanseringen av bærekraftsmålene på sørsamisk og lulesamisk i Snåsa i fjor. Foto: FN-sambandet
Generalsekretær i FN-sambandet, Catharina Bu, under lanseringen av bærekraftsmålene på sørsamisk og lulesamisk i Snåsa i fjor. Foto: FN-sambandet FN-sambandet

Hovedmålet med konferansen som åpner 13. september, er å øke kunnskapen om hvordan den samiske kulturarven kan bidra til å løse store globale utfordringer. Til sammen samles rundt 65 lærere og rektorer fra skoler i hele Norge, inkludert noen fra Sverige og Finland. Statssekretær fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Nancy Charlotte Porsanger, og sametingspresident Silje Karine Muotka vil også delta.

− Målet er at så mange som mulig skal sitte igjen med kunnskap om urfolks rettigheter og hvilken rolle urfolk kan og bør ha i å finne løsninger på vår tids store utfordringer, slik som for eksempel klima og miljø. Gjennom å lære og diskutere med hverandre, håper jeg deltakerne vil være enda bedre rustet til å møte egne elever i klasserommet på en faglig forankret og klok måte, sier generalsekretær i FN-sambandet, Catharina Bu. 

Anledningen til at lærere og skoleledere samles i Finnmark, er den årlige nasjonale konferansen for medlemmene i UNESCOs skolenettverk. Nettverket spenner over 182 land, og Norge er en sentral bidragsyter. Det er FN-sambandet som er ansvarlig for skolenettverkets norske gren.  

− Dersom vi i Norge – og som globale borgere – skal sørge for at våre barn og barnebarn også får muligheten til å leve gode liv på en sunn planet, må urfolks kultur og språk bevares. Unge trenger også større forståelse for at Norge er et sammensatt land med en historie og en undertrykking som har ført til manglende forståelse for og kunnskap om et av våre urfolk, sier Bu.

Deltakerne på seminaret skal tilbringe to dager i Alta og én i Kautokeino på den Samiske Høyskolen. Deltakerne vil også få besøke en reindriftsfarm og Alta museum, hvor det er 6000 år gamle helleristninger. Dette er et av UNESCOs verdensarvsteder i Norge. Målet for de tre dagene i nord er økt samarbeid og nettverksbygging, der det blant annet er invitert foredragsholdere som er eksperter på ulike felt innen samenes kultur og identitet.

 

BAKGRUNN:

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. UNESCOs mål er å bidra til fred og sikkerhet gjennom internasjonalt samarbeid. Organisasjonen ble dannet like etter andre verdenskrig i troen på at politiske og økonomiske avtaler ikke er nok for å skape varig fred. Fred må skapes i menneskenes sinn gjennom samarbeid og solidaritet.

I forbindelse med FNs tiår for urfolkspråk har UNESCO og ASPnet-skolene et særskilt ansvar i å formidle ikke bare urfolks språk, men også urfolks tradisjoner og kultur. Noen av UNESCOs kjerneverdier omfatter rettighetene urfolk har til deres tradisjonelle land og territorier, og anerkjenner de tradisjonelle forvaltningssystemene.

OM FN-sambandet

FN-sambandet er en norsk organisasjon med hovedoppgave å informere om FN og FNs arbeid. Dette har vi gjort siden 1946. Vår hovedmålgruppe er barn og unge, og skoleverket. Hvert år møter vi over 100 000 unge mennesker gjennom vårt arbeid i skolen. Nettsidene våre fn.no har over 4,5 millioner besøk årlig, hovedsakelig av barn og unge.

De siste årene har FN-sambandet oversatt FNs bærekraftsmål til nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. FN-sambandet mottar støtte fra UNESCO for å forvalte ASPnet, UNESCOs skole-nettverk, i Norge.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Generalsekretær i FN-sambandet, Catharina Bu. Foto: Magent fotobyrå
Generalsekretær i FN-sambandet, Catharina Bu. Foto: Magent fotobyrå
Last ned bilde

Om oss

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.