Veterinærinstituttet

Afrikansk svinepest påvist hos villsvin i Sverige

Del

Det er påvist afrikansk svinepest hos villsvin i Sverige. Dette er første gang sykdommen påvises i Norden – noe som øker bevisstheten enda mer rundt den alvorlige svinesykdommen i Norge.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Sverige har påvist afrikansk svinepest hos ett dødt villsvin i Västmanland. Norge har i lang tid hatt økt beredskap i forhold til afrikansk svinepest, som er en av de mest alvorlige sykdommene for både villsvin og tamsvin. Det er svært høy dødelighet blant smittede dyr, derfor er det åpenbart at både de dyrehelsemessige og dyrevelferdsmessige konsekvensene av denne sykdommen er svært store.

- Om smitten som er påvist i Sverige øker sannsynligheten for at sykdommen skal nå Norge, og i hvilken grad den gjør det, er blant annet avhengig av hvordan smitten er introdusert til Sverige, og hvor utbredt den har rukket å bli før den nå ble oppdaget, sier veterinær og fagansvarlig for svin ved Veterinærinstituttet Carl Andreas Grøntvedt.

Sykdommen ble introdusert til Europa i 2007, til Georgia i Kaukasus, og påvist i EU i 2014. Siden da har afrikansk svinepest gradvis spredd seg vestover og sydover i Europa, og dette er en utvikling både Mattilsynet og Veterinærinstituttet har fulgt nøye med på. Det er grunn til å tro at menneskelig aktivitet står sentralt når smittespredning skjer raskt over store avstander. Viruset har gjort store hopp i Europa, i tillegg til spredning til mange land i Asia og til Karibien i denne perioden. Det vil si at sykdommen kan spre seg raskt over store avstander. Les mer om afrikansk svinepest her (Veterinærinstitutet) og her (Mattilsynet).

Inntil nå har ikke afrikansk svinepest vært påvist i Norden.

- Erfaringer fra flere land i Europa har vist at afrikansk svinepest er meget utfordrende å bekjempe når det først er introdusert til villsvin, sier Carl Andreas Grøntvedt.

- Men det finnes også eksempler fra Tsjekkia og Belgia der man har lykkes med å begrense og bekjempe denne sykdommen hos villsvin, understreker han.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet har beredskapsplaner for afrikansk svinepest, og vil fortsette å følge utviklingen av sykdommen i Sverige og andre land svært tett. Mattilsynet har aktuelle tiltak som vil kunne settes i kraft i Norge ved en eventuell påvisning her til lands.

- Påvisningen i Sverige understreker viktigheten av at enhver som påtreffer et dødt eller sykt villsvin straks melder dette til Mattilsynet, slik at relevante undersøkelser blant annet for afrikansk svinepest kan gjennomføres, sier Grøntvedt.

I Norge er det etablert et omfattende helseovervåkingsprogram for villsvin som også inkluderer afrikansk svinepest. Dessuten skal funn av selvdøde, syke eller trafikkskadde/trafikkdrepte villsvin meldes til Mattilsynet og undersøkes for blant annet afrikansk svinepest ved Veterinærinstituttet. Afrikansk svinepest smitter kun til tamsvin og villsvin og kan ikke smitte til mennesker eller andre dyr.

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. Helt siden opprettelsen i 1891 har vi arbeidet for å avverge helsetrusler og se helse for fisk, dyr, mennesker og miljø i sammenheng - Én helse.

Kjerneaktivitetene omfatter forskning, diagnostikk, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Veterinærinstituttet er et forvaltningsorgan med særskilt fullmakt under Landbruks- og matdepartementet. Hovedkontoret ligger i Ås, øvrige kontorer i Tromsø, Harstad, Brønnøysund, Trondheim, Bergen og Sandnes.

Om oss (vetinst.no) 

Følg pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Veterinærinstituttet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Nytt norsk samarbeid for å overvåke smittsomme sykdommer hos hund og katt er det første av sitt slag27.10.2023 09:30:00 CEST | Pressemelding

En nytt datainnsamlingssamarbeid vil kunne gjøre det lettere å forutse og være beredt på sykdomstrusler for hund, i tillegg til å legge et bedre grunnlag for å kontinuerlig vurdere helsestatusen for landets kjæledyr. Veterinærinstituttet og DyreID går sammen i et nytt samarbeid for å bedre helsen og velferden hos norske dyr – det første av sitt slag.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom