Unio

Ny avtale for de med særaldersgrense

Del

Unio har forhandlet fram en ny pensjonsavtale for de med særaldersgrenser. - Den nye avtalen sikrer de som har særaldersgrenser livsvarig påslag på pensjonen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

De som har særaldersgrense, får et livsvarig særalderspåslag som sikrer pensjonen når de går av tidligere enn vanlig aldersgrense. Illustrasjonsfoto: Arne Trautmann/ Mostphotos
De som har særaldersgrense, får et livsvarig særalderspåslag som sikrer pensjonen når de går av tidligere enn vanlig aldersgrense. Illustrasjonsfoto: Arne Trautmann/ Mostphotos

Avtalen er inngått etter forhandlinger mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet, KS, Spekter og Unio, LO, YS, Akademikerne. 

De som har særaldersgrense, får et livsvarig særalderspåslag som skal sikre pensjonen når de går av tidligere enn de som har vanlig aldersgrense.

Satsene blir slik:

Særalderspåslaget er henholdsvis 5,8 prosent for de som har særaldergrense 65 år, 6,5 prosent for grensen på 63 år og 7,7 prosent for de som har særaldergrense 60 år.

- Gjennom disse forhandlingene har vi oppnådd bedre rettigheter for de med særaldersgrenser, enn det som lå i den midlertidige ordningen for særalderspensjon fra 2020 og tilbudet som ble gitt i 2020, sier Ragnhild Lied.

Nærmere informasjon om avtalen kommer senere. 

Pensjonsavtalen av 3. mars 2018

2018-avtalen utsatte spørsmålet om alderspensjon til de som har særaldersgrense, og i følge den skal ordningen tilpasses den nye påslagsmodellen som er vedtatt for de som er født i 1963 eller er yngre.

I 2018 ble det inngått avtale om ny, offentlig tjenestepensjon. Er du født i 1963 eller er yngre, får du opptjening i ny tjenestepensjon fra 2020 på toppen av folketrygden, ny livsvarig AFP og opptjente rettigheter fra dagens offentlige tjenestepensjonsordning. Den nye tjenestepensjonen kalles en påslagsordning og likner på opptjeningsmodellen i Folketrygden.

Levealdersjustering vedtatt i 2011

Stortinget innførte med Pensjonsreformen levealdersjustering fra 2011 for alle. Den nye avtalen innebærer at særaldersgrensene levealder-justeres. Det vi at de vil øke med om lag ett år per tiår.

Ny prosess

Spørsmålet om hvem som skal ha særaldersgrense gjenstår. Den avtalen som er inngått nå gjelder bare pensjonsreglene til de som har særaldersgrense. Spørsmålet om hvem som skal ha særaldersgrense i framtida skal behandles i en senere prosess.

Kontakter

Bilder

- Gjennom disse forhandlingene har vi oppnådd bedre rettigheter for de med særaldersgrenser, enn det som lå i den midlertidige ordningen for særalderspensjon fra 2020 og tilbudet som ble gitt i 2020, sier Unio-leder Ragnhild Lied.
- Gjennom disse forhandlingene har vi oppnådd bedre rettigheter for de med særaldersgrenser, enn det som lå i den midlertidige ordningen for særalderspensjon fra 2020 og tilbudet som ble gitt i 2020, sier Unio-leder Ragnhild Lied.
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Unio er med omlag 400.000 medlemmer i 14 forbund Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Våre medlemmer er på jobb for Norge hver dag.

Unio er partipolitisk uavhengig. Vi vil være hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser. 

Vi arbeider for høyere verdsetting og anerkjennelse av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

En del av økningen i antall medlemmer kan være et resultat av at arbeidslivet, og særlig offentlig sektor, har hatt et økende behov for ansatte med høyere utdanning, og at organisasjonsgraden i offentlig sektor er høy.

Samtidig kan medlemsøkningen tyde på at flere ser verdien av en hovedorganisasjon som kjemper for høyere anerkjennelse og større verdsetting av høyere utdanning. 

Behovet for ansatte med høyere utdanning er stort. De bidrar til å sikre kvalitet i offentlige tjenester, forskning i verdensklasse og trygghet og tillit i samfunnet.

Ragnhild Lied er Unios leder.

https://www.unio.no/forbund/ 

Følg pressemeldinger fra Unio

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Unio

Forskning: Høye, emosjonelle belastninger på jobben ser ut til å påvirke risiko for uhelse15.6.2023 07:00:00 CEST | Pressemelding

Forskningsresultatene i denne kunnskapsoppsummeringen som SINTEF har gjort for Unio viser tydelig at høye emosjonelle krav kan ha negativ påvirkning på ansattes arbeidshelse. Flere nylig publiserte studier baserer seg på store populasjonsstudier. De viser, samlet sett, at høye emosjonelle krav ser ut til å påvirke risikoen for langtidssykefravær, utbrenthet og psykiske plager.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom