Veterinærinstituttet

Ny forskningsdirektør på plass ved Veterinærinstituttet

Del

Karin Troell er tilsatt som ny forskningsdirektør ved Veterinærinstituttet. Troell kommer fra Statens veterinærmedisinske anstalt i Sverige (SVA), hvor hun har jobbet med forskning og forvaltningsstøtte, og som seksjonsleder og forskningsleder innen veterinærmedisinsk mikrobiologi.

Karin Troell bytter i disse dager beite fra Sverige til Norge, da hun er tilsatt som ny forskningsdirektør ved Veterinærinstituttet. Foto: Privat
Karin Troell bytter i disse dager beite fra Sverige til Norge, da hun er tilsatt som ny forskningsdirektør ved Veterinærinstituttet. Foto: Privat

Karin Troell er en erfaren forsker innen parasittologi og molekylærbiologi, samt innen tverrvitenskapelig samarbeid knyttet til somatiske sykdommer fra veterinærmedisinsk side. I det siste har hun jobbet mest med vann- og matbårne patogener, og gjennom tverrfaglig samarbeid og fra egen forskerkarriere har hun god kunnskap til flere av forskningsområdene ved Veterinærinstituttet.

- Jeg ønsker å ta i bruk mine erfaringer fra Sverige og fra internasjonalt forskningssamarbeid til å utvikle forskningen ved Veterinærinstituttet videre, sier Troell.

Administrerende direktør ved Veterinærinstituttet Torill Moseng ønsker Karin Troell varmt velkommen.

- Med bred erfaring som forsker innen veterinærmedisin og ledelse, og med sitt sterke engasjement innen Én helse vil hun bli et godt tilskudd til VI. Forskningsdirektøren på Veterinærinstituttet utgjør en viktig del av instituttets fremtidige strategiske kunnskapsbygging, sier Moseng.

Én helse

Karin Troell er også leder av One Health Sweden, en tverrvitenskapelig organisasjon for å fremme Én helse både i akademia og næringsliv.

- Jeg brenner for Én helse. I Sverige har vi blant annet utviklet spill beregnet på barn og ungdom med tema mikrobiologi, dyrevelferd og dyrehelse, for å påvirke både hvordan utdanningene legges opp og ungdommenes utdanningsvalg, forteller Karin.

Karin Troell starter i sin nye jobb ved Veterinærinstituttet 17. august, men vil den første tiden også jobbe ved SVA for å avslutte sin forskerstilling. Hun har vært ved SVA siden 2001, bare avbrutt av to og et halvt år da hun hadde en postdoktorstilling ved Universitetet i Uppsala.

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. Helt siden opprettelsen i 1891 har vi arbeidet for å avverge helsetrusler og se helse for fisk, dyr, mennesker og miljø i sammenheng - Én helse.

Kjerneaktivitetene omfatter forskning, diagnostikk, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Veterinærinstituttet er et forvaltningsorgan med særskilt fullmakt under Landbruks- og matdepartementet. Hovedkontoret ligger i Ås, øvrige kontorer i Tromsø, Harstad, Brønnøysund, Trondheim, Bergen og Sandnes.

Om oss (vetinst.no) 

Følg pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Veterinærinstituttet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Nytt norsk samarbeid for å overvåke smittsomme sykdommer hos hund og katt er det første av sitt slag27.10.2023 09:30:00 CEST | Pressemelding

En nytt datainnsamlingssamarbeid vil kunne gjøre det lettere å forutse og være beredt på sykdomstrusler for hund, i tillegg til å legge et bedre grunnlag for å kontinuerlig vurdere helsestatusen for landets kjæledyr. Veterinærinstituttet og DyreID går sammen i et nytt samarbeid for å bedre helsen og velferden hos norske dyr – det første av sitt slag.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom