Avinor

Sommartrafikken er i gang - om lag på same nivå som juni i fjor

Del

4,7 millionar passasjerar nytta Avinor sine lufthamner i juni. Dette er 2 prosent fleire enn i juni i fjor, men 8 prosent færre enn juni i 2019, som var det siste normalåret før pandemien. Det har vore om lag 70.000 flyrørsler i mai, 4 prosent over juni i fjor.

-Sjølv om passasjertala framleis er lågare enn før pandemien, har juni vore månaden med flest reisande i år, seier trafikkdirektør i Avinor, Gaute Skallerud Riise. 

-Det samla talet på reisande aukar i juni samanlikna med juni i fjor, med fleire reisande både innanlands og utanlands. Utanlandstrafikken er den viktigaste drivaren for den positive utviklinga og eit teikn på nordmenn si reiselyst inn i sommarferien, men og eit teikn på kor attraktivt Noreg er som reisemål.  

-Juni er den travlaste månaden, med flest reisande på Avinor-flyplassane. Det er framleis høgt trykk på innanlandstrafikken, og nordmenn startar sommarferien sin.  I denne krevjande perioden har Avinor opplevd god drift med høg regularitet og punktlegheit, noko som syner at alle involverte aktørar  har vore godt førebudd for sommaren, seier Riise.

Flyrørsler 

Det var 68 218 kommersielle flyrørsler i juni 2023. Dette er 4 prosent fleire enn i juni i fjor. Om ein samanliknar med juni i 2019, har det vore ein auke i talet på flyrørsler på 1 prosent. 

Passasjertal 

2 715 790 passasjerar reiste innanlands i juni. Dette er 1 prosent fleire enn i juni 2022. Trafikken utanlands, med 1 992 279 passasjerar, har auka med 5 prosent samanlikna med i fjor, men er framleis 13 prosent lågare enn i juni 2019. Sjå alle tal i vedlegget «06.2023» 

Hittil i år samanlikna med 2019 

Om ein samanliknar talet på passasjerar så langt i år med same periode i 2019, ser ein at vi no ligg 12 prosent bak normalåret 2019. Talet på flyrørsler så langt i år er 7 prosent bak 2019. 

Dronerekord, men også mykje ulovleg droneflyging

I juni vart 1889 flygingar med drone meldt inn i Ninox Drone - Avinor sitt system for handtering av dronar. Dette er ein auke på heile 150 prosent samanlikna med juni 2022, og det høgste talet sidan starten av programmet i 2020, seier Axel Knutsen, leiar av droneprogrammet til Avinor. -Så langt i år er auken 114 prosent sett mot fjoråret.

-Det er dessverre framleis mange som ikkje kan reglane for droneflyging. Dette gjer at ein del flygingar er ulovlege, og kan vere til stor fare for andre i luftrommet. Vi oppfordrar alle til å sette seg inn i regelverket før dei flyr. Vi viser til www.avinor.no/droner kor reglane kjem tydeleg fram, seier Knutsen.

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Dokumenter

Om Avinor

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersiell virksomhet på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Konsesjon til ny lufthavn i Bodø19.10.2023 15:11:03 CEST | Pressemelding

Samferdselsdepartementet har gitt Avinor konsesjon for en ny lufthavn i Bodø. Konsesjonen er en av flere tillatelser som er nødvendige for å kunne bygge og ta i bruk lufthavnen. Dette er derfor en viktig milepæl for prosjektet. – Å få på plass konsesjonen er et nytt, viktig skritt på veien mot realiseringen av en ny, fremtidsrettet og bærekraftig lufthavn for Bodø og Nordland, sier Anders Kirsebom, som er konserndirektør Regionale lufthavner i Avinor.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom