UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Ny studie: Åpner for elevers livsverden og medvirkning

Del
De tre tverrfaglige temaene i skolen, nye i 2020, gjør det lettere å bruke elevenes hverdagserfaringer til å lære, viser den første omfattende klasseromsstudien av hvordan temaene brukes i skolen. Les forskernes seks råd til hvordan å lykkes.
«Inviter elevene til å dele sine hverdagserfaringer, ideer og interesser i læringsaktiviteter og helklassesamtaler, og hjelp elevene til å se slike ressurser i sammenheng med faglig kunnskap og fagenes perspektiver,» er ett av de seks rådene forskerne av en ny studie gir lærere og skoleledere. Illustrasjonsfoto: Shane Colvin / UiO
«Inviter elevene til å dele sine hverdagserfaringer, ideer og interesser i læringsaktiviteter og helklassesamtaler, og hjelp elevene til å se slike ressurser i sammenheng med faglig kunnskap og fagenes perspektiver,» er ett av de seks rådene forskerne av en ny studie gir lærere og skoleledere. Illustrasjonsfoto: Shane Colvin / UiO

«For mange kompetansemål og for overfladisk læring». Slik lød noe av kritikken mot læreplanverket fra 2006.

Det nye læreplanverket, som ble innført i skolen fra høsten 2020, skulle sørge for mer dybdelæring, færre kompetansemål og et verdiløft for å ruste elevene til et liv som aktive samfunnsborgere. Tre nye, tverrfaglige tema skulle bidra til dette.

 

Gir mulighet til å jobbe for læringsmiljø

I en fersk studie har tolv forskere ved Universitetet i Oslo undersøkt hvordan det gikk da temaene bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring kom ut i klasserommene.

– Vi ser at undervisningsopplegg om de tverrfaglige temaene gir lærerne mulighet til å jobbe for læringsmiljø, relasjonsbygging og styrking av elevenes tilhørighet til sin klasse og skole, sier Anniken Furberg, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og leder av studien.

Forskerne har konsentrert seg om skoler som allerede i 2021 og 2022 hadde kommet et stykke på vei i arbeidet med de tverrfaglige temaene.

Studien retter søkelys mot læreres planlegging og gjennomføring av tverrfaglig undervisning om tverrfaglige tema.

– Vi ser at de gir stort rom for elevmedvirkning og for å trekke inn elevers hverdagserfaringer i undervisningen, sier Furberg.

Fra tidligere forskning vet vi at dette er viktig for å skape engasjement og faglig forståelse hos elevene.

Identitetsspørsmål, psykisk helse, etiske dilemma og klodens framtid ligger nær ungdommenes egen livsverden. Alt dette kan koples til de tverrfaglige temaene. Temaene er derfor et godt utgangspunkt for å engasjere elevene, sier Kenneth Silseth, professor ved Institutt for pedagogikk, som også har bidratt i studien.

 

Ønsker et tydeligere faglig fokus

Men faglige begreper og perspektiver blir utydelige i arbeidet med de tverrfaglige temaene, ifølge studien.

For selv om lærerne trekker inn elevenes hverdagserfaringer i undervisningsaktivitetene og i klasseromssamtaler, skaper de sjelden koplinger mellom hverdagserfaringer og fagkunnskap.

– De store samfunnsutfordringene, som de tverrfaglige temaene svarer på, har et sterkt kunnskapselement i seg. Da trenger elevene også å få et faglig begrepsapparat gjennom undervisningen, sier Anniken Furberg.

Kari Anne Rødnes (t.v.), Anniken Furberg og Kenneth Silseth har forsket på hvordan lærere underviste i tverrfaglige tema de første årene etter innføringen. Foto: Monica Bjermeland / UiO

For å håndtere komplekse samfunnsutfordringer trenger man nemlig evnen til å gjøre faglige, politiske og etiske vurderinger.

– Og når det faglige blir mindre synlig i samtaler mellom elever og lærere, slik vi ser tendenser til i studien, må elevene selv kople faglige ressurser til samfunnsproblemer. Dette kan være utfordrende, sier Furberg.

Forskernes råd til lærere og skoleledere om hvordan de kan arbeide med tverrfaglige tema framover:

  1. Sett av planleggingstid med kollegaer der dere sammen diskuterer sentrale spørsmål og perspektiver knyttet til samfunnsutfordringen i fokus.
  2. Diskuter ulike former for tverrfaglighet, og hvordan de ulike fagenes perspektiver og begreper, samlet og hver for seg, kan bidra til å belyse sentrale spørsmål og perspektiver på samfunnsutfordringen.
  3. Inviter elevene til å dele sine hverdagserfaringer, ideer og interesser i læringsaktiviteter og helklassesamtaler og hjelp elevene til å se slike ressurser i sammenheng med faglig kunnskap og fagenes perspektiver.
  4. Hjelp elevene til også å heve blikket fra individuelle og lokale tiltak og løsninger på samfunnsutfordringer, og i retning av å forstå at slike utfordringer krever politiske og strukturelle tiltak.
  5. Test ut ulike måter å støtte elevenes arbeid på. Utforskende og omfattende undervisningsopplegg som tematiserer komplekse samfunnsutfordringer, fordrer en balansegang mellom lærerstyring og elevmedvirkning.
  6. Diskuter elevvurdering i tverrfaglig arbeid i profesjonsfellesskapet: Hvordan kan dere legge til rette for gode vurderingspraksiser som ivaretar enkeltfagene og en tverrfaglig tilnærming til samfunnsutfordringene?

Kilde: Fagfornyelsen i møte med klasseromspraksiser: Lærernes planlegging og gjennomføring av undervisning om tverrfaglig tema

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

«Inviter elevene til å dele sine hverdagserfaringer, ideer og interesser i læringsaktiviteter og helklassesamtaler, og hjelp elevene til å se slike ressurser i sammenheng med faglig kunnskap og fagenes perspektiver,» er ett av de seks rådene forskerne av en ny studie gir lærere og skoleledere. Illustrasjonsfoto: Shane Colvin / UiO
«Inviter elevene til å dele sine hverdagserfaringer, ideer og interesser i læringsaktiviteter og helklassesamtaler, og hjelp elevene til å se slike ressurser i sammenheng med faglig kunnskap og fagenes perspektiver,» er ett av de seks rådene forskerne av en ny studie gir lærere og skoleledere. Illustrasjonsfoto: Shane Colvin / UiO
Last ned bilde
Kari Anne Rødnes (t.v.), Anniken Furberg og Kenneth Silseth har sett på hvordan lærere underviste i tverrfaglige tema de første årene etter innføringen. Foto: Monica Bjermeland / UiO
Kari Anne Rødnes (t.v.), Anniken Furberg og Kenneth Silseth har sett på hvordan lærere underviste i tverrfaglige tema de første årene etter innføringen. Foto: Monica Bjermeland / UiO
Last ned bilde
– Læreren får en ekstra viktig rolle som støtte for elevenes arbeid og forståelse når undervisningsoppleggene innebærer mange ulike aktiviteter, arbeidsformer, læringsressurser og elevprodukter, sier forskerne bak den nye læreplanstudien. Illustrasjonsfoto: Shane Colvin / UiO
– Læreren får en ekstra viktig rolle som støtte for elevenes arbeid og forståelse når undervisningsoppleggene innebærer mange ulike aktiviteter, arbeidsformer, læringsressurser og elevprodukter, sier forskerne bak den nye læreplanstudien. Illustrasjonsfoto: Shane Colvin / UiO
Last ned bilde

Lenker

Om UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Postboks 1161 Blindern
0318 Oslo

http://www.uv.uio.no

Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo er landets ledende utdannings- og forskningsmiljø i utdanningsvitenskap.

Følg pressemeldinger fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Norske forskere vil revitalisere samisk språk26.10.2023 07:30:00 CEST | Pressemelding

Forskning på små barns utvikling og læring har til nå ikke inkludert samiskspråklige barn. Det skal forskere ved fem norske universiteter gjøre noe med. Nå inviterer de alle samiskspråklige barn født i 2019 og 2020 til å delta i et stort forskningsprosjekt. — Forskningen i SpedAims Hjertespråk kan være med å styrke samiskspråklige barns pedagogiske tilbud, sier Lisbeth Eira, direktør i Avdeling for oppvekst og opplæring i Sametinget.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom