Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen - mai 2023

Del
I mai ble det iverksatt 534 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 282 iverksettelser elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 143. Det var 2975 innsatte i norske fengsler den 31. mai.

Straffegjennomføring i fengsel

31. mai var belegget i fengsel på 80 prosent med totalt 2975 innsatte.

- Av de 2975 innsatte satt 678 (23 prosent) i varetekt
- 809 (27 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 176 (5,9 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 139 menn, 10 kvinner
- 7 innsatte under 18 år. 6 sitter i varetekt og 1 på dom. Alle sitter ved ungdomsenheter
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i mai 2023 var 81 prosent
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 84 prosent

Soningskø
2. juni var soningskøen på 115 ubetingede dommer.
Av disse avventer 6 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned (april) var soningskøen på 146 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for mai 2023 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring
I mai ble det gjennomført 2 soningsoverføringer. Hittil i år er det totalt soningsoverført 7 innsatte, det samme som på samme tidspunkt i fjor.


Straffegjennomføring i samfunnet

I mai 2023 ble det iverksatt 534 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er 5 prosent færre enn i mai 2022, da 561 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 282 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 143.

Tallene viser en økning for de fleste straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med mai 2022. Straffegjennomføring i institusjon (§ 12) øker med 43 prosent, mens samfunnsstraff og prøveløslatelse med møteplikt begge øker med 13 prosent. Program mot ruspåvirket kjøring viser en økning på 12 prosent.

Bøtetjeneste synker fra 49 til 4 iverksatte gjennomføringer sammenlignet med mai 2022. Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) viser en nedgang på 35 prosent, mens elektronisk kontroll synker med 2 prosent.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet var i mai 2023 på 16 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform

Iverksatte saker

Aktive saker

mai.23

mai.23

Andel kvinner

Elektronisk kontroll

282

289

13 %

400

Samfunnsstraff

143

126

20 %

1018

Prøveløslatelse med møteplikt

44

39

11 %

307

Program mot ruspåvirket kjøring

29

26

24 %

371

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12)

20

14

20 %

121

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

11

17

9 %

319

Bøtetjeneste

4

49

25 %

22

Hjemmesoning (§ 16)

1

1

0 %

12

Totalt

534

561

16 %

2570

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker mai 2023 og mai 2022. Hele tall og prosent.Lovbrudd
Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i mai 2023 er 44 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomisk kriminalitet med 13 prosent og vold med 12 prosent.


Fordelingen framkommer av tabell 2.

Lovbruddskategori

Andel

Trafikklovbrudd

43,6 %

Økonomi

12,6 %

Vold

11,7 %

Narkotika/rus

11,3 %

Lov og orden

8,9 %

Annet

5,1 %

Vinningskriminalitet

4,1 %

Seksuallovbrudd

2,7 %

Tabell 2. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på lovbruddskategori. Mai 2023. Prosent.

Nøkkelord

Kontakter

media@kriminalomsorg.no

Bilder

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye