Miljødirektoratet

Ny skabb-behandling av fjellrev på Hardangervidda

Del

Miljødirektoratet jobbar no for å behandle eit nytt utbrot av skabb blant fjellrev på Hardangervidda, i samarbeid med Veterinærinstituttet og NINA. (nynorsk)

Fjellrev med håravfall på halen i snølandskap.
Ein av det to fjellrevane på Hardangervidda som vart avbilda av viltkamera med håravfall på halen. Det kan tyde på at revane har fått skabb. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

To fjellrevar med omfattande håravfall på halen er avbilda med viltkamera ved to ulike fjellrevhi nord på Hardangervidda dei siste vekene. Dette gir sterk grunn til å frykte at dei revane er smitta med skabb. Dette er i det same området der ein fjellrev vart behandla mot skabb i fjor.

– Det er antakeleg omtrent 40-50 fjellrevar og fleire aktive hi i området. Vi har i fleire år arbeidd for å auke bestanden av den sterkt trua fjellreven i Noreg, og eit utbrot av skabb er ein trussel for dette arbeidet. Derfor prøver vi no å avgrense smittespreiinga blant fjellrevane, seier  Ingrid Regina Reinkind, seniorrådgivar i seksjon for trua artar og naturtypar i Miljødirektoratet.

Fjellreven er sterkt trua i Noreg. Les meir om fjellrev her: Fjellrev (miljodirektoratet.no)

Viss du er på Hardangervidda og får auge på ein fjellrev eller raudrev som ser sjuk ut, vil vi gjerne at du varslar Statens naturoppsyn Skinnarbu. Ta gjerne bilete eller film av reven.

Vil behandle sjukdommen med medisinar

Miljødirektoratet har i samarbeid med Veterinærinstituttet og NINA laga ein plan for behandling, som inneber at medisin blanda saman med mat blir lagd ut ved forautomatar og hi i nærliggjande område der revane er avbilda.

Medisineringa vil verke både som behandling av sjukdommen og som førebygging for friske fjellrevar. Dosen blir tilpassa slik at han tek livet av parasitten, samtidig som han ikkje vil skade fjellreven dersom eitt individ får i seg all medisin som blir lagd ut på same stad.

Har unngått stort utbrot

Denne typen medisinering vart prøvd ut for første gong i fjor, i behandlinga av den første fjellreven med teikn på skabb på Hardangervidda. I april vart ein ny rev med mogleg skabb oppdaga, og også denne vart medisinert.

– Vi har følgt godt med via viltkamera, og reknar behandlinga som vellykka. Vi veit at det ikkje har vore noko stort utbrot av skabb i fjellrevbestanden, som er det vi ønskjer å unngå. Den nyleg reetablerte bestanden på Hardangervidda kan få ein alvorleg knekk dersom parasitten spreier seg, seier Reinkind.

Sidan det er snakk om behandling av ville dyr i det fri, veit vi likevel ikkje sikkert at behandlinga i fjor fekk stoppa all smitteoverføring mellom fjellrev. Om fjellrevane på bileta har skabb, så kan smitten ha komme frå fjellreven som var sjuk i fjor, eller det kan vere skabb som nettopp har smitta frå til dømes raudrev.

Fakta om skabb:

Skabb er ein svært smittsam parasittsjukdom som blir forårsaka av ein liten skabbmidd (Sarcoptes scabei var. vulpes). Den blir blant anna kjenneteikna med kraftig kløe, tap av pels og hudforandringar som skorpar. Sjukdommen er godt kjend frå raudrev og hund, men det er usikkert kva effekt han har på viltlevande fjellrev og i kva grad fjellreven er motstandsdyktig mot parasitten.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Fjellrev med håravfall på halen.
Slik kan håravfall på halen av fjellreven sjå ut. Denne vart avbilda av viltkamera på Hardangervidda i fjor.
Last ned bilde

Lenker

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom