FN-sambandet

Denne uka i FN: Den internasjonale arbeidskonferansen er i gang

Del

DENNE UKA I FN: Hver mandag ettermiddag gir vi deg informasjon om ukas viktigste hendelser i FN.

Nelson Mandela deltok på Den internasjonale arbeidskonferansens 77. sesjon i 1990. Mandela, som var visepresident av Sør-Afrikas African National Congress (ANC) på den tiden, hadde nylig blitt løslatt fra fengsel etter 27 år. Han hyllet ILO for kampen mot apartheid på 1960-tallet. Foto: ILO
Nelson Mandela deltok på Den internasjonale arbeidskonferansens 77. sesjon i 1990. Mandela, som var visepresident av Sør-Afrikas African National Congress (ANC) på den tiden, hadde nylig blitt løslatt fra fengsel etter 27 år. Han hyllet ILO for kampen mot apartheid på 1960-tallet. Foto: ILO Foto: ILO.

Viktig for deg, viktig for meg: Den internasjonale arbeidskonferansen gjennom tidene 

I dag åpner Den internasjonale arbeidskonferansen i Genève; nummer 111 i rekken. Mange av de rettighetene vi har i arbeidslivet i dag, og kanskje tar for gitt, kommer fra nettopp denne årlige ILO-konferansen. Konferansen er den eneste i FN-systemet der regjeringer, arbeidsgiverorganisasjoner og fagforeninger deltar på lik linje. Les mer på fn.no

Fred og sikkerhet 

Uka fremover i Sikkerhetsrådet: 

I juni har De forente arabiske emirater presidentskapet i Sikkerhetsrådet. Månedens arbeidsprogram finner du her.   

Mandag: Rådet vil diskutere FNs politiske oppdrag i Sentral-Afrika (UNOCA) og Lord’s Resistance Army (LRA). 

Tirsdag: Avstemning i Generalforsamlingen om medlemskap i Sikkerhetsrådet fra 1. januar 2024. Hvert år skiftes fem av de ikke-faste medlemslandene ut. Algerie, Guyana, Sør-Korea og Sierra Leone stiller ubestridt, men Belarus og Slovenia kjemper om det østeuropeiske setet. Samme dag diskuteres FNs observatørstyrke på Golanhøydene (UNDOF) i Sikkerhetsrådet. 

Onsdag: Rådet vil diskutere FNs etterforskningsteam for å bidra til at Den islamske staten (IS) stilles til ansvar for sine alvorlige forbrytelser i Irak (UNITAD). FN-operasjonen i Mali (MINUSMA) står også på agendaen. 

Torsdag: Rådet vil orienteres om samarbeid mellom FN og regionale og subregionale organisasjoner, med fokus på De arabiske staters liga. 

Ellers denne uken vil Rådet trolig fortsette forhandlingene om et utkast til en resolusjon om Las Anod – et omstridt område mellom Puntland og Somaliland. Rådet vil også fortsette å forhandle om et utkast til en resolusjon om toleranse i internasjonal fred og sikkerhet, som foreslått av Emiratene og Storbritannia. 

Norge øker støtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA): Norge øker årets bidrag til UNRWA med 25 millioner kroner, til totalt 300 millioner kroner i 2023. — Jeg er bekymret for at UNRWA kan bli enda mer underfinansiert fremover. Dette kan få alvorlige konsekvenser for de palestinske flyktningene, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt. Les saken på regjeringens sider

Påtroppende generalforsamlingspresident skal prioritere «fred, velstand, fremgang og bærekraft». Les saken på fn.no

UNHCR: Umiddelbar støtte for Tsjad nødvending, Sudan-ankomster topper 100 000 mennesker. Les saken på UNHCRs sider.  

FNs atombyråsjef skisserer fem prinsipper for å avverge kjernefysisk «katastrofe» i Ukraina. Les saken på UN News

null
Seksuelle- og kjønnsminoriteter, LHBT+, er ikke nevnt i bærekraftsmålene. Likevel mener FN at å sikre skeives rettigheter er avgjørende for å nå målene. Foto: Ian Taylor/Unsplash.

Menneskerettigheter 

Hvor viktig er de skeives kamp mot diskriminering for at verden skal oppnå FNs bærekraftsmål innen 2030?  Seksuelle- og kjønnsminoriteter, LHBT+, er ikke nevnt i bærekraftsmålene. Likevel mener FN at å sikre skeives rettigheter er avgjørende for å nå målene. Les saken på fn.no

Nasjonal handlingsplan for FNs tiår for urfolksspråk: FNs generalforsamling har vedtatt at 2022–2032 er FNs tiår for urfolksspråk. Sametinget og Kommunal- og distriktsdepartementet har i samarbeid med flere aktører utarbeidet en handlingsplan for Norges arbeid med tiåret. Les saken på regjeringens sider.  

FN og urfolk: – Norge har ikke en historie å være stolt av når det gjelder behandlingen av minoriteter. Det sa Dagfinn Høybråten 1.juni da han la fram Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport om hvordan samer, kvener/norskfinner og skogfinner har blitt behandlet i Norge. Les mer om FNs arbeid for urfolk og nasjonale minoriteter på vår temaside.

USA: Abortforbud setter millioner av kvinner og jenter i fare, sier FN-eksperter. Les saken på OHCHRs sider

Uganda: Guterres uttrykker dyp bekymring for nylig vedtatt «anti-homofili-lov». Les saken på UN News

Belarus: «Enormt undertrykkelsesnivå» må opphøre, sier FNs rettighetseksperter. Les saken på UN News

FN: Rasisme som skader samfunn, må utryddes. Les saken på UN News

null
En ny ILO-rapport viser at «polykriser» og økende gjeldsnivåer uforholdsmessig påvirker land i det globale sør og forverrer det globale jobbgapet mellom rikere og fattigere land. — Investering i mennesker gjennom jobber og sosial beskyttelse vil bidra til å redusere gapet mellom rike og fattige land, og rike og fattige mennesker, mener Gilbert F. Houngbo, ILOs generaldirektør. Foto: Unsplash/ Ismail Salad Osman Hajji dirir.

Arbeidsliv

ILO: «Polykriser» har forverret det globale sysselsettingsskillet 

Internasjonalt samarbeid for å styrke arbeidsplasser og sosial beskyttelse kan bidra til en snuoperasjon når det gjelder økende forskjeller mellom høy- og lavinntektsland. Les saken på fn.no

Fagbevegelsen feirer at ILO-konvensjon 190 mot vold og trakassering i arbeidslivet endelig er ratifisert i Norge. Les saken på LOs sider

Zaporizjzjas kjernekraftverksarbeidere utsatt for tvangsarbeid av russiske styrker, sier fagforeninger. Les saken på ILOs sider. 

Arbeidslivsnytt – mai 2023. Les saken på fn.no.  

null
Matmangel i Burkina Faso, Haiti, Mali, og Sudan har ført til at de slutter seg til landene med høyest sultrisiko: Afghanistan, Nigeria, Somalia, Sør-Sudan, og Jemen. Foto: UNOCHA/Michele Cattani.

Matsikkerhet og helse

FAO/WFP: Økende sultrisiko i 18 «hotspots» Sult vil bli verre i 18 «hotspots» rundt om i verden, inkludert Sudan, der pågående kamper setter mennesker i fare for å sulte, advarer FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og Verdens matvareprogam (WFP). Les saken på UN News

Myanmar: Tiden renner ut for å redde Rakhine fra sult og sykdom etter syklonen Mocha. Les saken på UN News.  

Jemen: Sult «forfølger» millioner av mennesker, selv med forbedret matsikkerhet. Les saken på UN News

WHO: — Dyrk mat, ikke tobakk!  Sult sprer seg over hele verden. Samtidig er tobakk ansvarlig for åtte millioner dødsfall hvert år. Dette betyr at land burde trappe ned subsidiering av tobakksavlinger, og heller trappe opp støtten til bønder slik at de kan dyrke mer mat. Les saken på fn.no

null
Geopark Sunnhordland har blitt en UNESCO-geopark. Foto: Ranveig Nesse.

Klima og miljø

Enighet om neste skritt mot internasjonal plastavtale: Forrige uke ble det andre forhandlingsmøtet om en global avtale mot plastforurensning gjennomført i Paris. Etter en utfordrende start på FN-møtet, ble 169 land fredag kveld enige om å utvikle det første avtaleutkastet til det neste forhandlingsmøte i Nairobi i november. Målet er en avtale ved utgangen av 2024. Uten en global avtale er det forventet at plastforurensingen vil tredobles innen 2040. Les saken på regjeringens sider

Sunnhordland: Én av 18 nye UNESCO-geoparker. Les saken på fn.no

WMO: Akutt handling trengs for å unngå smelting av den frosne delen av jordoverflata. Les saken på UN News

null
Utdanningssystemer over hele verden står overfor utallige utfordringer med den voldsomme fremveksten av kraftige kunstig intelligens-apper som ChatGPT. Foto: Shantanu Kumar/Unsplash.

Utdanning

UNESCO: Nytt veikart for kunstig intelligens i klasserommet: FN har samlet utdanningsministre fra hele verden i det første globale møtet om bruk av chatbots i klasserommet. Les saken på fn.no

null
FNs medlemsland og organisasjoner deltok på FNs giverkonferanse for Afrikas Horn holdt 24. mai. På denne konferansen ble 2,4 milliarder lovet i støtte – inkludert rundt 380 millioner kroner fra Norge – men dette er langt fra nok for å møte behov, og avverge ytterlige katastrofer i Etiopia, Kenya og Somalia. Foto: WFP/Samantha Reinders.

Utvikling

Afrikas Horn: 2,4 milliarder dollar lovet for å støtte FN-programmer: Norge skal bidra med 35,7 millioner dollar for å møte de humanitære behovene til kvinner, menn og barn på Afrikas Horn. Under FNs giverkonferanse økte også 27 andre land og organisasjoner satsingen. Les saken på fn.no

null
FN-sambandets nye strategi for 2024-2027 ble vedtatt på landsmøtet holdt 25. mai. Den skal sikre mer og bedre FN-engasjement blant barn og unge og offentligheten, og trappe opp strategisk samarbeid med medlemsorganisasjoner. Foto: Robert Collins/Unsplash.

Veien videre for FN-sambandet

Ny strategi vedtatt! Under årets landsmøte vedtok FN-sambandets medlemsorganisasjoner en strategi for perioden 2024-2027, og stemte inn et nytt styre. Les saken på fn.no

Merk deg! Kommende arrangementer 

5. juni: «High-Level Stakeholder» møte, arrangert av UN Global Compact Norge, Business for Peace og UNDP. Lær mer her

5.–6. juni: Internasjonal konferanse om beskyttelse av barn i væpnet konflikt, arrangert av Utenriksdepartementet, Redd Barna, FNs barnefond (UNICEF), Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), FNs kontor for koordinering av nødhjelpsinnsats (OCHA), FNs spesialrepresentant for barn og væpnet konflikt og Den afrikanske union. Lær mer her

5.–9. juni: Den andre sesjonen av forsamlingen til FNs bosetningsprogram (UN-habitat). Lær mer her. 

5.–15. juni: UNFCCC Bonn klimakonferanse (SB58). Lær mer her

5.–16. juni: Den 111. sesjonen av Den internasjonale arbeidskonferansen. Lær mer her

6. juni: Valg i FNs generalforsamling om de fem nye medlemmene av Sikkerhetsrådet fra 1. januar 2024. Lær mer her

6. juni: Norfundkonferansen 2023. Lær mer her

6. juni: Seminar om internasjonale menneskerettigheter og islamsk lov, arrangert av NUPI. Lær mer her

7.–8. juni: OECD ministermøte. Lær mer her

Fra FN-kalenderen 

5. juni: Verdens miljødag  

5. juni: Den internasjonale dagen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske 

7. juni: Verdens mattrygghetsdag 

8. juni: Internasjonal dag for verdens hav 

12. juni: Verdensdagen mot barnearbeid 

13. juni: FNs dag for oppmerksomhet om albinisme 

14. juni: Verdens blodgiverdag  

15. juni: Verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre  

16. juni: Internasjonal dag for migrantoverføringer 

17. juni: Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke  

18. juni: Dagen for bærekraftig gastronomi  

Nøkkelord

Kontakter

Om FN-sambandet

FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 86 84 00
http://www.fn.no

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.

Følg pressemeldinger fra FN-sambandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra FN-sambandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra FN-sambandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom