Unio

- Et skritt nærmere et arbeidsliv fritt for vold og trakassering

Del

Fagbevegelsen feirer at ILO-konvensjon 190 mot vold og trakassering i arbeidslivet endelig er ratifisert i Norge.  – Vold og trakassering mot jenter og kvinner er et av de mest seiglivede menneskerettighetsbruddene i verden. Med å ratifisere konvensjonen gir vi et viktig signal om at arbeidslivet skal være fritt for vold og trakassering.

Det sier LOs førstesekretær Julie Lødrup, Unio-leder Ragnhild Lied og YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. De møttes til kake og feiring på Løvebakken. Det er Stortinget som i dag har ratifisert ILO-konvensjonen. Norge er dermed det første landet i Norden som ratifiserer konvensjonen. Det er fire år etter den ble vedtatt i ILOs hovedkvarter i Genève. Unio, LO og YS var aktive i forhandlingene i Genève.

– Flertallet av de arbeidende i verden har ikke kjøreregler som beskytter mot vold og trakassering i arbeidslivet. Det dype engasjementet fagforeninger over hele verden viser i dette spørsmålet så vi spesielt under forhandlingene i Genève og gjorde at resultatet ble over all forventning.

– Det var rørende å oppleve fagforeningsrepresentanter fra verdens minst beskyttede arbeidstakergrupper lede an i spontan sang og dans da konvensjonen ble vedtatt etter harde forhandlinger, sier de tre.

ILO er den internasjonale arbeidsorganisasjonen. Siden 1919 har arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter fra FNs medlemsland, samarbeidet om utvikling av kjøreregler for det globale arbeidslivet, og vedtatt flere konvensjoner for et anstendig og rettferdig arbeidsliv. ILO spiller en viktig rolle i bekjempelsen av tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering på arbeidsplassen og urettferdige arbeidsforhold.

– Selve grunnmuren til ILO at et anstendig arbeidsliv sikrer velferd og velstand for alle. Det er ikke nok at vi i Norge har et godt arbeidsliv så lenge arbeidende i verden ikke har det. For oss i arbeidstakerorganisasjonene er det viktig å understreke at et organisert arbeidsliv hindrer ulikhet og er en viktig bærebjelke i et velfungerende demokrati, slutter Lied, Skjæggerud og Lødrup.

Siden konvensjonen ble vedtatt, har LO, Unio og YS deltatt aktivt i arbeidet med å implementere konvensjonen til norsk lov. Nå er dette arbeidet altså sluttført.

Kontakter

Bilder

Følg pressemeldinger fra Unio

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Unio

Forskning: Høye, emosjonelle belastninger på jobben ser ut til å påvirke risiko for uhelse15.6.2023 07:00:00 CEST | Pressemelding

Forskningsresultatene i denne kunnskapsoppsummeringen som SINTEF har gjort for Unio viser tydelig at høye emosjonelle krav kan ha negativ påvirkning på ansattes arbeidshelse. Flere nylig publiserte studier baserer seg på store populasjonsstudier. De viser, samlet sett, at høye emosjonelle krav ser ut til å påvirke risikoen for langtidssykefravær, utbrenthet og psykiske plager.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom