Miljødirektoratet

Reinheimen sitt nye besøkssenter til Åndalsnes

Del

Miljødirektoratet har vald å autorisere Norsk Tindesenter på Åndalsnes som besøkssenter for Reinheimen nasjonalpark. (nynorsk)

Norsk Tindesenter blir brukt mykje av lokalbefolkninga. No blir senteret også besøkssenter for Reinheimen nasjonalpark. Foto: Matti Bernitz
Norsk Tindesenter blir brukt mykje av lokalbefolkninga. No blir senteret også besøkssenter for Reinheimen nasjonalpark. Foto: Matti Bernitz

– Åndalsnes er eit attraktivt område for turinteresserte, og Norsk Tindesenter er svært godt eigna som besøkssenter for å ta imot besøkjande til og frå vestsida av Reinheimen nasjonalpark, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Populært turområde

Senteret vil med det etablerte og attraktive bygget sitt og uteområde bli eit viktig informasjonspunkt, som vil ha mykje å seie for varetaking av naturverdiane i nasjonalparken og randsonene. Dette gjeld særleg villreinen i Reinheimen og i området ved Trollstigen som er ramma av ferdsel og forstyrringar.

– Norsk Tindesenter er eit populært utgangspunkt for turar i Reinheimen og randsona, og det er viktig for nasjonalparkforvaltinga å nå desse besøkjande med informasjon før dei bevegar seg inn i eit sårbart område, påpeikar Hambro.

I statsbudsjettet for 2023 gav regjeringa 1 500 000 kr kvar til å etablere to besøkssenter - eitt på vestsida av Jotunheimen og eitt på vestsida av Reinheimen. Norsk Tindesenter blir det 40. autoriserte besøkssenteret i Noreg, etter at Fortun Bygdalag vart autorisert som besøkssenter for Jotunheimen nasjonalpark og Breheimen nasjonalpark torsdag 25. mai.

Berekraftig friluftsliv

Eit besøkssenter nasjonalpark skal formidle informasjon om naturverdiane og stimulere til berekraftig bruk av nasjonalpark, annan natur og til friluftsliv. Fokuset i formidlinga ved Norsk Tindesenter vil vere eit viktig verktøy for forvaltinga av Reinheimen nasjonalpark og varetaking av verneverdiane i Reinheimen.

Senteret har eit godt samarbeid med kommunen, verneområdeforvaltinga og lokale aktørar.

– Gjennom etableringa av besøkssenter nasjonalpark vil Norsk Tindesenter leggje endå større vekt på å skape eit miljø som aktivt samarbeider for at friluftsliv blir gjennomført på ein berekraftig måte, som varetek naturen og villreinen i nasjonalparken og randsonene omkring, seier Hambro.

Naturleg møtestad

Besøkssenteret skal etablerast i lokala til Norsk Tindesenter, og senteret vil bli synleggjort gjennom skilting, utstilling og utandørs informasjonspunkt med informasjon om nasjonalparken.

Norsk Tindesenter blir brukt mykje av lokalbefolkninga, og gjennom ulike tilbod som arrangement, servering og klatrehall er dei ein naturleg møtestad for mange.

Senteret vil også tilsetje naturrettleiar, utvikle digitale kurs og tilpasse eksisterande nettsider til besøkssenter nasjonalpark og merkevara Noregs nasjonalparkar.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Norsk Tindesenter blir brukt mykje av lokalbefolkninga. No blir senteret også besøkssenter for Reinheimen nasjonalpark. Foto: Matti Bernitz
Norsk Tindesenter blir brukt mykje av lokalbefolkninga. No blir senteret også besøkssenter for Reinheimen nasjonalpark. Foto: Matti Bernitz
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom