Kilden kjønnsforskning.no

Barseldepresjon trigges ulikt hos mor og far

Del
Psykiske vansker i forbindelse med svangerskap og fødsel rammer både kvinner og menn, men av ulike årsaker. Å ha barn fra før synes å motvirke barseldepresjon hos mor, men ikke hos far, viser ny forskning.
Agnes Bohne har skrevet doktoravhandling om barseldepresjon. Foto: UiT.
Agnes Bohne har skrevet doktoravhandling om barseldepresjon. Foto: UiT.

Skrevet av: Susanne Dietrichson/Kilden kjønnsforskning.no

Tenk deg et barn på bare noen måneder som konsekvent unngår blikkontakt. Ifølge forsker i psykologi Agnes Bohne kan det være et faresignal på at noe ikke er som det skal, for eksempel i relasjonen mellom barnet og foreldrene.

Bohne har nylig disputert med en doktorgradsavhandling om psykiske problemer hos foreldre i forbindelse med svangerskap og fødsel, såkalt perinatal fase.

Avhandlingen inngår i «God start for Små i Nord» (NorBaby), en longitudinell observasjonsstudie av nybakte foreldre i Tromsø.

Nyfødte er sosiale vesener

– Målet er å forebygge fødselsdepresjon hos foreldrene, som kan utgjøre en risiko for barnas psykososiale utvikling.

– Nyfødte er kompetente sosiale vesener som søker blikkontakt og responderer på ansikter fra første stund, blant annet ved å etterligne ansiktsuttrykk.

Deltakerne i studien er 220 gravide og 130 partnere som Bohne og kolleger fulgte fra noen måneder uti graviditeten til sju måneder etter fødselen, som man i psykologien kaller den perinatale fasen, forklarer Bohne.

Foreldrenes psykisk helse ble målt gjennom spørreskjemaer og kognitive tester. I tillegg observerte forskerne barna.

Alle deltakerne er fra Tromsø og ble rekruttert gjennom jordmødretjenesten, forteller Bohne.

– De fleste deltakerne levde sammen med partneren sin, hadde høy utdanning, god inntekt, solide nettverk og lavt nivå av psykisk uhelse. Altså i utgangspunktet et utvalg med relativt lav risiko for å utvikle fødsels- og svangerskapsdepresjon.

Lese hele saken i Kildens nyhetsmagasin.

Nøkkelord

Kontakter

Agnes Bohne, psykolog og forsker:
agnes.bohne@uit.no
+47 77 62 52 52

Bilder

Agnes Bohne har skrevet doktoravhandling om barseldepresjon. Foto: UiT.
Agnes Bohne har skrevet doktoravhandling om barseldepresjon. Foto: UiT.
Last ned bilde

Lenker

Om Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo

http://kjonnsforskning.no/nb

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

Kunnskapssenteret Kilden kjønnsforskning.no har et nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsforskning, og kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon gjennom å formidle og sammenstille forskning. For mer informasjon se kjønnsforskning.no.