Miljødirektoratet

Pukkellaks-felle på plass i Tana fra slutten av juni

Del
Med ny fiskefelle i Tanaelva er håpet å fange mesteparten av pukkellaksen som kommer i år. Det blir folkemøte i Tana bru om planene 24. mai.
Seniorrådgiver Eirik Frøiland i Miljødirektoratet viser frem en pukkellaks. Foto: Lars Åke Andersen/Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Seniorrådgiver Eirik Frøiland i Miljødirektoratet viser frem en pukkellaks. Foto: Lars Åke Andersen/Statsforvalteren i Troms og Finnmark

– Vi anser det realistisk å kunne fange en stor andel av pukkellaksen som kommer i dette første året med felle i Tana. Samtidig er det mange usikre faktorer som værforhold og vannføring, hvor godt fella fanger og hvor mye pukkellaks som kommer, slik at det er vanskelig å anslå eksakt, sier Roar Sandodden i Veterinærinstituttet, som leder prosjektet på oppdrag fra Miljødirektoratet.

– Prøveår

Den uønskede fremmedarten pukkellaks kommer til elvene i Nord-Norge annethvert år. I sommer ventes et stort antall. På grunn av at Tanavassdraget har et stort potensial for produksjon av atlantisk laks, og har høy vannføring, er det ekstra krevende å kontrollere og fange pukkellaks i elva. Sterkt reduserte bestander av atlantisk laks de senere årene medfører en ekstra utfordring, da pukkellaksen må tas ut uten at det går ut over den lokale laksen.

– Det er viktig å understreke at dette vil være et prøveår. Uansett hvor mye pukkellaks vi lykkes med å hindre fra å gå opp i elva så er det viktig å få testet ut hvordan en slik fellekonstruksjon vil fungere i Tana. Prosjektet vil gi nyttig erfaring for å løse pukkellaksutfordringen også i andre større vassdrag, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Klar fra 24. juni

Det tas sikte på at fiskesperra i Tana skal være operativ fra 24. juni. Den settes opp ved Seidaholmen, like nedenfor Tana bru. Lokale ressurspersoner og innleid entreprenør vil være de viktigste aktørene for å sette opp fella, som skal driftes av opp mot 30 kortidsanasatte personer i sommer. Miljødirektoratet vil være formell arbeidsgiver for midlertidig ansatte.

- En felle av denne typen har ikke blitt bygd i Norge tidligere, så det er et nybrottsarbeid. Selve fangstinnretningen og utstyr for å sortere ut og avlive pukkellaks vil plasseres på en flåte ute i elva, sier Roar Sandodden.

–  Håper naturen spiller på lag

Det foregår nå et grundig arbeid for å få på plass alt det tekniske, utarbeide prosedyrer og planlegge sikkerhet for de som skal røkte fella. Ikke minst vil vannføringen i sommer påvirke både når det er trygt å sette opp fella, og den daglige driften.

–  Vi håper at naturen spiller på lag med oss, slik at vi kan arbeide under relativt stabil vannføring. Vi har tatt høyde for vannføringsendringer gjennom sommeren, men dersom det kommer en større flom må vi i verste fall vurdere å ta fella ut av drift i en periode, sier Sandodden.

Åpent informasjonsmøte 24. mai

Norsk institutt for naturforskning vil sammen med Naturressursinstituttet i Finland overvåke hvordan de lokale artene oppfører seg i møtet med fella, slik som den atlantiske laksen. Samtidig som pukkellaksen skal tas ut vil felleløsningen være innrettet slik at oppvandring og nedvandring av atlantisk laks og andre lokale arter ikke forstyrres unødig. Det vil bli brukt både video og sonar for å overvåke de lokale fiskeartene og pukkellaks.

Miljødirektoratet vil sammen med Veterinærinstituttet arrangere et åpent informasjonsmøte i Tana bru 24. mai klokken 18-21. Målgruppen for møtet er den norske og finske lokalbefolkningen, og møtet tolkes mellom norsk og finsk.

Bilder

Seniorrådgiver Eirik Frøiland i Miljødirektoratet viser frem en pukkellaks. Foto: Lars Åke Andersen/Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Seniorrådgiver Eirik Frøiland i Miljødirektoratet viser frem en pukkellaks. Foto: Lars Åke Andersen/Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Last ned bilde
Roar Sandodden i Veterinærinstituttet leder prosjektet med pukkellaksbekjempelsen i Tanaelva, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Foto: Roald Lund Fleiner/Miljødirektoratet
Roar Sandodden i Veterinærinstituttet leder prosjektet med pukkellaksbekjempelsen i Tanaelva, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Foto: Roald Lund Fleiner/Miljødirektoratet
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom