Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Store mengder ammunisjon påvist i Mjøsa

Del
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har nå påvist langt større mengder dumpet ammunisjon i Mjøsa enn en tidligere har antatt. I tillegg er et område av bunnen dekket av rundt tusen Sidewinder-missiler.

FFI har undersøkt fire dumpeområder i Mjøsa, fra Gjøvik og ned til Totenvika. Det har vært dumpet ammunisjon fra Raufoss og Forsvaret i Mjøsa fra 1940 og fram til 1970.

– Det er blitt sagt at det er dumpet et sted mellom 100 til 200 tonn totalt, hovedsakelig ammunisjon til håndvåpen, sier sjefsforsker Arnt Johnsen ved FFI.

– Samtidig har vi opplysninger som tilsier at det kanskje kan være ti til tjue ganger så mye. Vi har kilder som forteller at det kunne bli dumpet 30 tonn på en dag. Denne trafikken foregikk over mange år. Funnene våre bygger opp under at mengden er langt over det som er blitt sagt, forteller han.

Tusen missiler funnet

I en årrekke prøveskjøt Raufoss fabrikker også luft-til-luft-missilet Sidewinder. Det ble skutt fra Fjellhaug, et stykke sør for Skreia på Toten. De tre meter lange rakettene landet i vannet fire til seks kilometer fra utskytingsrampen. Rundt tusen slike sank ned på 3-400 meters dyp i et konsentrert område. Her står de fremdeles, tett i tett og godt synlige på bildene som FFIs undervannsfarkost Hugin fanget opp under sitt lange tokt på denne delen av Mjøsa i fjor høst.

– Vi er rimelig trygge på at disse missilene utgjør liten miljørisiko. Det er trolig ikke sprengstoff i dem. I praksis er dette en stor samling tomme aluminiumsrør, sier forskerne, som la fram sine foreløpige funn under arrangementet Ocean Week på Gjøvik torsdag.

Egne båter for dumping

I Totenvika hadde ammunisjonsfabrikken egne båter for dumping. Ammunisjonen kan inneholde miljøskadelig kvikksølv, bly og kopper. FFI-forskerne understreker likevel at disse stoffene vil lekke ut sakte i ferskvann, som følge av lav korrosjon.

– Det viktigste blir nok ikke å få dette opp, men å overvåke situasjonen, sier Arnt Johnsen.

En har ikke funnet konkret dokumentasjon på type ammunisjon, mengde og dumpeplass.

Krav om kartlegging

Bakgrunnen for prosjektet er at Miljødirektoratet har gitt forsvarssektoren et pålegg om å kartlegge utbredelsen av dumpet ammunisjon i Mjøsa.

Mjøsa er drikkevann for fem kommuner og det er 11 drikkevannsuttak i Mjøsa. FFI legger fram en fullstendig rapport fra undersøkelsene sine i høst.

Bildetekster:

<bilde forskerne>

Sjefsforskerne Petter Lågstad (til venstre) og Arnt Johnsen ved FFI tror ammunisjonsdumpingen i Mjøsa kan dreie seg om flere tusen tonn. (Foto FFI)

<0865 – hugin>

Undervannsfarkosten Hugin var sentral i kartleggingen av Mjøsa. (Foto FFI)

<haleror>

Haleroret til Sidewinder-missil. Rundt tusen slike finnes på bunnen i et avgrenset område i Mjøsa. Alle blei skutt ut fra land, sør for Skreia. (Foto NTNU)

<ammunisjonskasse>

Ammunisjonskasse på bunnen av Mjøsa, fotografert med NTNUs undervannsdrone. (Foto NTNU).

Nøkkelord

Kontakter

Ved spørsmål, kontakt kommunikasjonsenheten.
Vakttelefon kontortid: 66 93 49 22
Vakttelefon utenom kontortid: 993 87 130

Bilder

Lenker

Om Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Instituttveien 20
2007 Kjeller

​63 80 70 70http://www.ffi.no

FFI driver anvendt forskning og utvikling for at Norge skal ha et effektivt og relevant forsvar, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig forsvarsindustri.

Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar.

Følg pressemeldinger fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye