Unio

Gjennomslag for Unios tre hovedkrav i kommuneoppgjøret

Del
Lørdag kveld ble det enighet i årets kommuneoppgjør. Steffen Handal er fornøyd med at Unio har fått gjennomslag for de tre kravene Unio kommune hadde med seg inn i forhandlingene. – Vi krevde reallønnsvekst, at oppgjøret skulle ligge over frontfaget og en prioritering av de med lengst utdanning og lang ansiennitet. Alle disse tre kravene har vi fått gjennomslag for, sier Handal, leder av Unio kommune.
Steffen Handal i Unio og Tor Arne Gangsø i KS. Foto: Eli Kristine Korsmo
Steffen Handal i Unio og Tor Arne Gangsø i KS. Foto: Eli Kristine Korsmo

Dermed kunne Unio kommune akseptere årets mellomoppgjør i kommuneoppgjøret.

Det samme har LO Kommune, YS Kommune og Akademikerne kommune også gjort.

– Dette er et tilfredsstillende resultat for våre medlemsgrupper. Vi har fått en ramme på 5,4 prosent, som er over frontfaget og vil gi reallønnsvekst.

– Samtidig har de med lengst utdanning og lang ansiennitet blitt prioritert. Det kommer flere grupper til gode, ikke minst de lærerne i skoleverket som opplevde å bli nedprioritert i fjorårets lønnsoppgjør.

Unios krav

Unio hadde disse hovedkravene ved årets oppgjør:

* Unio krevde reallønnsvekst for alle våre medlemsgrupper (TBU har estimert årets prisstigning på 4,9 prosent). Unios grupper har fått over dette. De får et lønnstillegg på mellom 26 300 og 43 000 kroner.

* Unio krevde en ramme som lå over frontfaget. Det endte på 5,2 prosent, mens rammen i kommuneoppgjøret endte på 5,4 prosent, altså godt over frontfaget.

* I tillegg krevde Unio en prioritering av de med lengst utdanning og lang ansiennitet. Dette er også innfridd.

– Retter opp noe av skjevheten

Unio kommunes forhandlingsleder, Steffen Handal, kunne lørdag kveld si seg tilfreds med resultatet i mellomoppgjøret.

– Det var viktig for oss å havne over rammen i frontfaget siden vi har hatt flere år hvor ansatte i kommunene har kommet dårligere ut enn ansatte i industrien. Slik kunne det ikke fortsette hvis kommunene skal klare å beholde nøkkelpersonell og kunne tilby innbyggerne de tjenestene de forventer. Det er bra at KS har vist vilje til å rette opp noe av den skjevheten som har skjedd de siste årene.

– Rammen på 5,4 prosent gjør også at Unios medlemmer i kommunene vil få en reallønnsvekst, noe som var svært viktig for oss i årets oppgjør etter en betydelig reallønnsnedgang i fjor.

Handal mener KS var konstruktive i forhandlingene.

– Det har vært et godt klima i årets mellomoppgjør, og det gjorde det enklere å komme frem til en løsning, påpeker Handal.

Årets oppgjør har en klar lavtlønnsprofil, hvor de største, relative tilleggene har kommet til de uten høyere utdanning («gruppe 1» i lønnstabellen).

– Vi lever i en dyrtid, og det er stor forståelse i samfunnet for at de som tjener minst må få et godt oppgjør. Også Unio har støttet dette, sier Handal.

Innretningen i årets oppgjør, altså måten pengene fordeles på, gir et relativt høyt tillegg til de med lavest lønn. Samtidig er det også satt av noe mer til de gruppene som kom dårligst ut av fjorårets oppgjør, nemlig de med lang utdanning og ansiennitet. Dette vil spesielt treffe lærere i skolen.

– Lærerne i skoleverket har kommet svært dårlig ut av siste års oppgjør, og har hatt om lag tre prosent mindre enn øvrige, kommunalt ansatte de siste fem årene. Dette oppgjøret retter ikke opp dette etterslepet, men det er et steg i riktig retning. Det er på høy tid at det gis noe ekstra til lærerne i skolen, påpeker Handal.

Sykepleierne fornøyde

Sykepleierforbundet mener også at oppgjøret er tilfredsstillende.

– Vi krevde en høyere ramme enn frontfaget og med en totalramme på 5,4 prosent har vi oppnådd det. For oss har det vært viktig å prioritere de sykepleierne som har lang ansiennitet, samt spesialsykepleierne.

– Vi er glade for at KS har møtt oss på disse prioriteringene. Det er viktig for både kommunene og innbyggerne at vi klarer å beholde høy sykepleierkompetanse også i kommunal sektor. Dette er et skritt i riktig retning, sier Silje Naustvik, nestleder i Unio kommune og Norsk Sykepleierforbund.

Alle forbundene har akseptert avtalen. Når partene nå har akseptert årets oppgjør betyr det at årets oppgjør vil få virkning fra 1. mai. Siden dette er et mellomoppgjør, vil det ikke bli sendt ut på uravstemning.


FAKTA:
Unio kommune hadde ved nyttår 140 000 medlemmer. De største forbundene i Unio kommune er Utdanningsforbundet med 96 157 medlemmer og Norsk Sykepleierforbund med 35 599 medlemmer. De andre forbundene er Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Norsk Tannpleierforening, Forskerforbundet, Det norske maskinistforbund, Norsk Radiografforbund, Det norske Diakonforbund og Presteforeningen. 

Steffen Handal (Utdanningsforbundet) er forhandlingsleder i Unio kommune.

KS er arbeidsgiverorganisasjonen som forhandler på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner – med unntak av Oslo kommune. KS-oppgjøret omfatter totalt nesten 500 000 arbeidstakere.

FAKTA:
Unio kommune hadde ved nyttår 140 000 medlemmer.

De største forbundene i Unio kommune er Utdanningsforbundet med 96 157 medlemmer og Norsk Sykepleierforbund med 35 599 medlemmer. De andre forbundene er Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Norsk Tannpleierforening, Forskerforbundet, Det norske maskinistforbund, Norsk Radiografforbund, Det norske Diakonforbund og Presteforeningen.

Steffen Handal (Utdanningsforbundet) er forhandlingsleder i Unio kommune.

KS er arbeidsgiverorganisasjonen som forhandler på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner – med unntak av Oslo kommune. KS-oppgjøret omfatter totalt nesten 500 000 arbeidstakere.

Kontakter

Pressekontakter:Steffen Handal (forhandlingsleder): 416 15 848Eli Kristine Korsmo (kommunikasjon): 971 47 344, elikor@udf.noMarius G. Vik (kommunikasjon): 416 11 440, marvik@udf.noHedvig Bjørgum (kommunikasjon) 901 28 320, hedvig.bjorgum@unio.no

Bilder

Steffen Handal i Unio og Tor Arne Gangsø i KS. Foto: Eli Kristine Korsmo
Steffen Handal i Unio og Tor Arne Gangsø i KS. Foto: Eli Kristine Korsmo
Last ned bilde
Steffen Handal i Unio og Tor Arne Gangsø i KS. Foto: Eli Kristine Korsmo.
Steffen Handal i Unio og Tor Arne Gangsø i KS. Foto: Eli Kristine Korsmo.
Last ned bilde

Lenker

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er med omlag 400.000 medlemmer i 14 forbund Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Vi er partipolitisk uavhengig. Unio vil være hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser. 

Vi arbeider for høyere verdsetting og anerkjennelse av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

En del av økningen i antall medlemmer kan være et resultat av at arbeidslivet, og særlig offentlig sektor, har hatt et økende behov for ansatte med høyere utdanning, og at organisasjonsgraden i offentlig sektor er høy.

Samtidig kan medlemsøkningen tyde på at flere ser verdien av en hovedorganisasjon som kjemper for høyere anerkjennelse og større verdsetting av høyere utdanning. 

Behovet for ansatte med høyere utdanning er stort. De bidrar til å sikre kvalitet i offentlige tjenester, forskning i verdensklasse og trygghet og tillit i samfunnet.

Ragnhild Lied er Unios leder.

Vi har 14 forbund med medlemmer som er på jobb for Norge hver dag.

https://www.unio.no/forbund/ 

Følg pressemeldinger fra Unio

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Unio

Forskning: Høye, emosjonelle belastninger på jobben ser ut til å påvirke risiko for uhelse15.6.2023 07:00:00 CEST | Pressemelding

Forskningsresultatene i denne kunnskapsoppsummeringen som SINTEF har gjort for Unio viser tydelig at høye emosjonelle krav kan ha negativ påvirkning på ansattes arbeidshelse. Flere nylig publiserte studier baserer seg på store populasjonsstudier. De viser, samlet sett, at høye emosjonelle krav ser ut til å påvirke risikoen for langtidssykefravær, utbrenthet og psykiske plager.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom