Miljødirektoratet

Høyring på reglar om fiske av pukkellaks i sjø

Del
Miljødirektoratet har på oppdrag frå Klima- og miljødepartementet sendt eit forslag om målretta fiske av pukkellaks i sjø i år ut på høyring.
Pukkellaks. Foto: Miljødirektoratet
Pukkellaks. Foto: Miljødirektoratet

Forslaget inneber at det ikkje blir opna for noko ordinært sjølaksefiske i Finnmark i 2023, i tråd med oppdraget frå Klima- og miljødepartementet. Høyringa har frist 11. April.

Sjå meir om forslaget i pressemelding frå Klima- og miljødepartementet.

Miljødirektoratet har foreslått følgjande presiseringar:

  • Det vil vere ope for fiske etter pukkellaks frå måndag til laurdag i sjøregion Fjordene i Vest-Finnmark. Andre regionar i Finnmark vil vere opne for fiske frå måndag til fredag, med unntak av Tanafjorden og nærliggjande område der det ikkje vil bli opna for fiske.
  • Kilenøtene skal røktast minst tre gonger i døgnet.
  • Fangst skal rapporterast elektronisk.

På oppdrag frå Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet tidlegare utarbeidd eit notat, som vurderer om det er mogleg å gjere eit fiske etter pukkellaks i sjø effektivt, og utan at skadane på dei naturleg heimehøyrande artane blir for store. Notatet var basert på blant anna ein rapport frå Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Pukkellaks. Foto: Miljødirektoratet
Pukkellaks. Foto: Miljødirektoratet
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom