Kilden kjønnsforskning.no

Debatt: – Vi trenger et kjønnsperspektiv på helse

Del
I artikkelen fra Kildens nyhetsmagasin hevdes det at Kvinnehelseutvalget har fokusert mindre på forskning, enn tidligere utvalg som har utredet kvinners helse. Dette er en påstand uten hold, skriver Christine Meyer i sitt tilsvar til artikkelen.
Kvinners helse må gå fra å være et særhensyn, til å bli en integrert del av tjenestene og kunnskapsproduksjonen, skriver Christine Meyer i dette debattinnlegget. Foto: NHH
Kvinners helse må gå fra å være et særhensyn, til å bli en integrert del av tjenestene og kunnskapsproduksjonen, skriver Christine Meyer i dette debattinnlegget. Foto: NHH

Skrevet av Christine Meyer/leder for Kvinnehelseutvalget

I en artikkel fra Kildens nyhetsmagasin 8. mars: «Ny kunnskap om kvinnehelse må inn i læreplaner og ut i praksis», kan vi lese om Kvinnehelseutvalgets NOU 2023: 5 Den store forskjellen, som ble lagt frem 2. mars. Kvinnehelseutvalget fikk dessverre ikke mulighet til å uttale seg i artikkelen. Jeg mener artikkelen gir et feilaktig bilde av utvalget og NOU-en, som jeg ønsker å nyansere.

I artikkelen i Kildens nyhetsmagasin kan det se ut til at Kvinnehelseutvalget ikke er opptatt av at kjønnsperspektivet skal nedfelles i alle fagområder og i hele helsevesenet. Tvert imot! Vår hovedkonklusjon er nettopp at kjønn har betydning for helse. Dette er den store forskjellen: kvinner og menn har ulik biologi, de lever ulike liv, og de rammes ulikt av sykdom. Dette perspektivet må ligge til grunn for å sikre gode helsetjenester for alle.

Flere av tiltakene utvalget foreslår, er derfor rettet mot å endre de grunnleggende strukturene og prioriteringene innenfor dagens helse- og omsorgssektor. Utvalget anbefaler flere tiltak for at kjønnsperspektivet skal gjennomsyre helse- og omsorgstjenesten.

Forskning er i fokus

I artikkelen i Kildens nyhetsmagasin hevdes det videre at Kvinnehelseutvalget har fokusert mindre på forskning, enn tidligere utvalg som har utredet kvinners helse. Dette er en påstand uten hold.

De fem forskerne i utvalget, sammen med en spesialrådgiver på kvinnehelse og forskning har nettopp vært opptatt av å sikre at utredningens funn og anbefalinger har solid forankring i forskning. På de områdene der utvalget selv ikke har besittet kompetanse, har vi jobbet i tett dialog med, og mottatt tekstbidrag fra, et stort antall forskere og fagpersoner innen ulike fagområder.

Tar man seg tid til å lese utredningen blir det fort tydelig at kunnskapsgrunnlaget er omfattende; dette gjenspeiles også i en litteraturliste på godt over 1000 kilder. Mange av kildene er ny internasjonal og nasjonal forskning på kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse, som vi håper kan være til nytte for mange av de som interesserer seg for fagfeltet.

Lese hele debattinnlegget i Kildens nyhetsmagasin.

Nøkkelord

Kontakter

Maria Egeland Thorsnes
Sekretariatsleder
Mobil: 413 33 934
www.kvinnehelseutvalget.no

Bilder

Kvinners helse må gå fra å være et særhensyn, til å bli en integrert del av tjenestene og kunnskapsproduksjonen, skriver Christine Meyer i dette debattinnlegget. Foto: NHH
Kvinners helse må gå fra å være et særhensyn, til å bli en integrert del av tjenestene og kunnskapsproduksjonen, skriver Christine Meyer i dette debattinnlegget. Foto: NHH
Last ned bilde

Lenker

Om Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo

http://kjonnsforskning.no/nb

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

Kunnskapssenteret Kilden kjønnsforskning.no har et nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsforskning, og kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon gjennom å formidle og sammenstille forskning. For mer informasjon se kjønnsforskning.no.

Følg pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kilden kjønnsforskning.no på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom