OBOS

Høy aktivitet i et krevende år

Del
2022 ble et mer krevende år enn de fleste hadde sett for seg. OBOS opprettholdt en offensiv byggetakt til tross for urolige markedsforhold.
OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj. Foto: Trygve Indrelid.
OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj. Foto: Trygve Indrelid.

OBOS fikk et resultat før skatt på 1,6 milliarder kroner i 2022 – en reduksjon på 2,9 milliarder kroner sammenlignet med 2021. Nedgangen skyldtes hovedsakelig at OBOS i 2021 fikk en gevinst på 2,1 milliarder kroner som følge av salget av aksjene i JM AB, men også et svakere resultat fra boligutviklingsvirksomheten som følge av økte kostnader og lavere aktivitetsnivå.

I 2022 solgte OBOS 2 830 boliger (brutto), og 2 410 boliger (netto). Det er en nedgang i netto solgte boliger på 32 prosent sammenlignet med 2021.

Et krevende år

- Vi har lagt bak oss et krevende år, preget av krig, prisvekst og hyppige rentehevinger. Fra vårt ståsted ble dette særlig merkbart i andre halvår der vi opplevde en markant nedbremsing i nyboligsalget – etter at første halvår hadde vært relativt bra, sier konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj.

Resultatet før skatt for fjerde kvartal 2022 endte på 426 millioner kroner, en reduksjon på 270 millioner kroner fra samme periode året før.

OBOS satte i gang bygging av 4 579 boliger (brutto) i 2022. Ved årets utløp hadde OBOS 7 745 boliger (brutto) under bygging, og 6 321 netto - noe som er en økning på 11 prosent fra året før. Salgsgraden på prosjektene under bygging var ved utgangen av 2022 på 67 prosent. Ved utgangen av 2021 var salgsgraden på 76 prosent.

OBOS må tilpasse seg markedet, men har også et samfunnsansvar og forpliktelse overfor medlemmene om å opprettholde en god produksjon på tross av utfordrende tider i markedet. Løpende vurderinger av hvilke prosjekter vi setter i gang, og hvilke som må vente, er viktig også for 2023. Vi har imidlertid sett tegn på at salget har begynt å ta seg opp igjen de seneste ukene, men det er alt for tidlig til å konkludere, sier Siraj.

I krevende tider er det ifølge Siraj særlig viktig at OBOS har en diversifisert virksomhet og en god likviditetsposisjon.

- OBOS-banken styrker lønnsomheten vesentlig og understøtter bygg- og forvaltningsvirksomheten godt gjennom sine utlån. I tillegg leverer både forvaltningsvirksomheten, næringseiendom og aksjeinvesteringer gode resultater. Derfor vil det være en viktig del av OBOS sin strategi å understøtte fortsatt vekst og utvikling innenfor disse områdene for å skape enda større robusthet i OBOS som helhet.

Milepæl for boligkjøpsmodeller

OBOS sine boligkjøpsmodeller har vært etterspurt i året som har gått, med 444 solgte leiligheter med enten Bostart eller Deleie. Man nådde også en milepæl i 2022 da OBOS passerte over 1 000 solgte boliger med Deleie eller Bostart totalt; fra 2018 og til og med 2022 har OBOS solgt 1 086 boliger med boligkjøpsmodellene sine.

- I begynnelsen av 2022 besluttet vi å øke tilbudet av boligkjøpsmodellene Deleie og Bostart kraftig, da dette var ønsket av medlemmene våre. Jeg er glad for at boligkjøpsmodellene er etterspurt og det gjør terskelen inn i boligmarkedet enklere for mange kjøpergrupper, sier Siraj.

I Stor-Oslo har etterspørselen etter boligkjøpsmodeller vært høy og hele 38 prosent av boligene i 2022 er solgt med Bostart og Deleie.

Gir tilbake en halv milliard

I tråd med at OBOS skal gi inntil 10 prosent av overskuddet sitt tilbake til samfunnet, ble det i 2022 utbetalt 560 millioner til samfunnsnyttige formål – basert på det sterke resultatet i 2021.

Det ble gitt 156 millioner kroner til samfunnsnyttige formål gjennom programmet «OBOS gir tilbake», 100 millioner ble utbetalt til ulike klima- og miljøtiltak til OBOS-borettslag, og selskapet OBOS Samfunnsarena ble etablert med en startkapital på 304 millioner kroner. OBOS Samfunnsarena skal investere i ikke-kommersielle møtesteder i tilknytning til OBOS sine prosjekter i årene fremover.

- Det er dette som gjør meg særlig stolt av å lede OBOS. Dette er vårt utbytte. Til glede for både OBOS-medlemmer og resten av samfunnet. Vi ønsker å bidra økonomisk til prosjekter og initiativer som løfter nabolagene, skaper møteplasser, og støtter opp under frivillighet, sier Siraj.

Nøkkeltall boligbygging i OBOS

2021-tall i parentes 

Solgte boliger 

Igangsatte boliger 

Ferdigstilte boliger 

Boliger under produksjon 

Netto

2 410 (3 550) 

3 705 (3 417)  

3 375 (2 625) 

6 321 (5 691) 

Brutto* 

2 830 (3 899) 

4 579 (3 909) 

3 897 (2 952) 

7 745 (6 596) 


*Brutto antall boliger er alle boliger i prosjekter der OBOS har en eierandel. Brutto andel boliger er det antall boliger medlemmene i Norge og Sverige får benyttet sin forkjøpsrett på, inkludert boligkjøpsmodeller. Netto antall boliger er alle boliger i prosjekter der OBOS har en eierandel, fratrukket eksterne eieres eierandel. Netto andel er bransjestandard ved måling av markedsposisjoner og gir samtidig et bedre inntrykk av OBOS andel av verdiskaping og risiko i prosjektene. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj. Foto: Trygve Indrelid.
OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj. Foto: Trygve Indrelid.
Last ned bilde

Dokumenter

Om OBOS

OBOS
OBOS
PB 6666 St. Olavs plass
0129 Oslo

22 86 55 00http://www.obos.no

OBOS er en av Nordens største boligbyggere med over en halv million medlemmer. Siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte. I 2022 solgte OBOS 2 622 boliger og hadde ved utgangen av året 6 992 boliger under bygging.

Følg pressemeldinger fra OBOS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra OBOS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra OBOS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye