Fagforbundet

Heltid og oppgavedeling er løsningen på personellkrisa i helsevesenet

Del
Helsepersonellkommisjonen foreslår å sikre helsearbeiderne hele og faste stillinger, og å fordele oppgavene mellom yrkesgruppene bedre. – Viktige gjennomslag for Fagforbundet, sier Mette Nord.
Mette Nord, leder av Fagforbundet. Foto: Birgit Dannenberg
Mette Nord, leder av Fagforbundet. Foto: Birgit Dannenberg

– Helsevesenet vil ikke klare å løse alle oppgavene dersom vi fortsetter å jobbe som i dag, sier Fagforbundets leder Mette Nord, etter framlegginga av Helsepersonellkommisjonens utredning «Tid for handling». Forbundet organiserer rundt 180 000 helsearbeidere og har vært representert i utvalget.

 – Ta vare på helse- og omsorgsarbeiderne

I framtida vil langt flere få behov for pleie og omsorg. Likevel er en av kommisjonens viktigste anbefalinger innebærer at samlet helse- og omsorgspersonell ikke øker vesentlig utover dagens nivå. Færre yrkesaktive og flere eldre vil legge stort press på helsetjenestene. 

– Vi må ta bedre vare på helse- og omsorgsarbeiderne våre, fordi vi er avhengig av at hver og en av de faktisk jobber i helsetjenestene, at de jobber heltid og at belastninga ikke blir for stor. Vi trenger hele laget av helsearbeidere for å gjøre den jobben som må gjøres i åra framover, og vi trenger et større lag, sier Nord. 

Forbundslederen peker på at bemanningsmangelen må løses med særlig tre tiltak. 

– For det første må vi dele på oppgavene i helsevesenet, slik at for eksempel sykepleiere kan overta oppgaver som leger gjør, og at helsefagarbeidere og helsesekretærer kan gjøre ting som sykepleiere gjør i dag. For det andre må vi løse deltidskrisa, og gi helsearbeidere hele og faste stillinger. Og så må vi styrke bemanninga i helsevesenet, sier Nord. 

Styrket bemanning handler om at flere får – og makter – å jobbe heltid. I dag jobber 7 av 10 i kommunal pleie og omsorg deltid, og det er kun 16 prosent av alle helsefagarbeiderstillinger som utlyses i heltid. 

Helsepersonellkommisjonen tar ikke til orde for at det samlet sett skal bli flere ansatte i helsevesenet i åra framover. Derimot foreslås det at flere skal få større og hele stillinger. Samlet sett kan dette bety styrket bemanning i helsevesenet.

Mette Nord viser til at regjeringa allerede har satt i verk tiltak og foretatt lovendringer for å bidra til at flere får anledning til å jobbe i hel stilling. Nå forventer hun at regjeringa og kommunene raskt følger opp anbefalingene om å etablere en heltidskultur i helsevesenet.

Vil ha nye veier inn i yrkene

Kommisjonen anbefaler å satse mer på utdanning av fagarbeidere som er relevante for helse- og omsorgstjenestene. De ber også om at det igangsettes nye forsøk med den såkalte yrkesveien for helsefagutdanninger, en mulighet til høyere utdanning for de med fagbrev.  

– For gutta i industrien har dette tilbudet eksistert lenge, og fagarbeidere som har videreutdannet seg til ingeniører er svært ettertraktet. Det er på tide at også helsefagarbeidere og andre helsearbeidere får den samme muligheten som i mannsdominerte yrker. Kunnskapen de har om praktisk pleie vil være uvurderlig inn i sykepleieyrket, og flere bør få bygge videre på fagbrevet ved å ta høyere utdanning, sier Nord. 

Nøkkelord

Bilder

Mette Nord, leder av Fagforbundet. Foto: Birgit Dannenberg
Mette Nord, leder av Fagforbundet. Foto: Birgit Dannenberg
Last ned bilde

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er Norges største arbeidstakerorganisasjon med over 400 000 medlemmer. Mange av dem jobber i helsevesenet, blant annet i eldreomsorga og ved sykehusene. I eldreomsorga er helsefagarbeidere den største yrkesgruppa, mens sykepleiere er største gruppe ved sykehusene. 

Følg pressemeldinger fra Fagforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fagforbundet

Fagforbundet krever bedre pensjonsvilkår for sliterne og kvinner15.12.2023 11:51:12 CET | Pressemelding

Forslaget til endringer i pensjonssystemet sikrer og styrker rettighetene for de uføre og de med minsteytelser langt bedre enn i dag. Fagforbundet krever at det blir enda bedre vilkår for sliterne og kvinnene i arbeidslivet. – Kvinner tar mange tunge løft i et langt arbeidsliv. Det er de som i stor grad passer på våre barn, eldre og syke. Det sliter på kroppen fysisk, men det er også de som står i de mest emosjonelt krevende jobbene, og kombinasjonen gjør at det er vanskelig å stå løpet ut, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye