Nye Veier

Fire entreprenører prekvalifisert av Nye Veier på E6 Berkåk - Vindåsliene

Del
Nye Veier har prekvalifisert fire leverandører til konkurransen om å bygge ny motorvei mellom Berkåk og Vindåsliene i Trøndelag.
Nye Veier har prekvalifisert fire leverandører til konkurransen om å bygge ny motorvei mellom Berkåk og Vindåsliene i Trøndelag.
Nye Veier har prekvalifisert fire leverandører til konkurransen om å bygge ny motorvei mellom Berkåk og Vindåsliene i Trøndelag.

– Det har vært stor interesse for konkurransen. Av de sju totalentreprenørene som ønsket å bli prekvalifisert til konkurransen, går vi nå videre med fire, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

De prekvalifiserte er:
Arbeidsfellesskapet Skanska Norge AS – Johs J. Syltern AS med rådgiver Rambøll Norge AS.

Arbeidsfellesskapet Veidekke Entreprenør AS – Berthelsen & Garpestad AS med rådgiver Sweco Norge AS.

Hæhre Entreprenør AS med rådgiver Cowi AS.

Arbeidsfellesskapet Peab Anlegg AS – Leonard Nilsen & Sønner AS med rådgiver Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS.

Konkurransen med forhandling er en totalentreprise med kunngjort verdi på 2,4 milliarder kroner ekskludert merverdiavgift.

Nye Veier vektlegger følgende kriterier ved valg av tilbyder:
Gjennomføring: 30 prosent
Kostnadsoptimalisering: 20 prosent
Pris: 50 prosent

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Berkåk i Rennebu kommune til Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune. Veistrekningen er omtrent 15 kilometer. Det blir hovedsakelig fire kjørefelt og fartsgrense 110 km/t. Strekningen er en del av det tidligere prosjektet E6 Ulsberg-Vindåsliene.


Om prosjektet E6 Berkåk - Vindåsliene
Reguleringsplanen for E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene ble vedtatt i 2019.
Deler av strekningen, cirka tre kilometer fra Skogheim til Fossum, er omregulert i ettertid. Midtre Gauldal kommune vedtok reguleringsplanen 7. april 2022
Denne reguleringsplanen går ut på å legge veilinjen i en dagsone vest for regulert trasé sør for Soknedal, blant annet ved å gjenbruke deler av eksisterende E6. Det gir trafikantene firefelts vei og fartsgrense på 90, eventuelt 100 km/t, til samme kostnad som for den regulerte løsningen med ettløps tunnel med tre felt og 80 km/t.
Ny E6 medfører at dagens trafikk gjennom planområdet i stor grad vil flytte seg vekk fra dagens E6. Dette gir en forbedret situasjon for myke trafikanter.
Tentativ byggestart er ultimo 2023, og da kan veien åpnes for trafikk i løpet av 2027.

Kontakter

Bilder

Nye Veier har prekvalifisert fire leverandører til konkurransen om å bygge ny motorvei mellom Berkåk og Vindåsliene i Trøndelag.
Nye Veier har prekvalifisert fire leverandører til konkurransen om å bygge ny motorvei mellom Berkåk og Vindåsliene i Trøndelag.
Last ned bilde
– Det har vært stor interesse for konkurransen. Av de sju totalentreprenørene som ønsket å bli prekvalifisert til konkurransen, går vi nå videre med fire, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.
– Det har vært stor interesse for konkurransen. Av de sju totalentreprenørene som ønsket å bli prekvalifisert til konkurransen, går vi nå videre med fire, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.
Last ned bilde
Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked.
Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked.
Last ned bilde

Lenker

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom