Norsk Folkehjelp

Fra frø til levebrød – om matsuverenitet og matkrise

Del
Norsk Folkehjelp inviterer til frokostseminar om viktigheten av matsuverenitet og organisering av bondeorganisasjoner i møte med verdens matkrise.

Mandag 12. desember kl: 08:30 - 10:00

Kulturhuset Oslo, Youngs gate 6, 0181 Oslo

Arrangementet er åpent for alle gjennom påmelding innen fredag 9. desember.
Påmelding sendes til: Kari.eliassen@npaid.org

𝗩𝗶 𝘃𝗶𝗹 𝗯𝗹𝗮𝗻𝘁 𝗮𝗻𝗻𝗲𝘁 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗲𝗿𝗲:

• Hvilke utfordringer møter organisasjoner for småskalabønder i sitt arbeid for å øke matsikkerhet og matsuverenitet?

• Hvordan bidrar organisering til å møte utfordringer?

• Hvilke politiske endringer ønsker organisasjonene?

𝗕𝗮𝗸𝗴𝗿𝘂𝗻𝗻:

Nye studier viser at medlemskap i en bondeorganisasjon har en positiv effekt på bondens inntekter, avlingenes kvalitet og miljøet. Samtidig er det farlig å organisere seg i veldig mange land. Sosiale ledere blir forfulgt og drept, noe som skaper frykt og svekker organisasjonslivet. Norsk Folkehjelp jobber for å fremme retten til organisering og styrke de positive effektene organisering har på samfunnsutviklingen.

𝗣𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝗽𝗮𝗻𝗲𝗹:

• Via Campesina paraplyorganisasjonen for småbrukerorganisasjoner kommer for å snakke om globale utfordringer og anbefalinger til politikkutforming i giverland.

• Cristina Santacruz fra Ecuador er regional representant for Norsk Folkehjelp i Latin-Amerika. Vi jobber i sju land. Hun vil snakke om erfaringen til bondeorganisasjoner i regionen og spesielt om posisjonen til to partnere fra Ecuador og Colombia.

• Abel Sainda fra Mosambik er Executive Director i AMDER, en organisasjon på landsbygda i Mosambik. De støtter lokalsamfunn og småskalabønders arbeid for å sikre sine landrettigheter. De jobber for at småbønder skal bli uavhengige og kunne sikre mat lokalt.

• Abbas Milhem er leder for Palestian Farmers Union, PFU, stiftet i 2003. Organisasjonen er en sammenslutning av lokale småbrukerorganisasjoner i Palestina. Organisasjonen representerer bøndene overfor lokale myndigheter. Tilgang og rett til land og vann, samt refusjonsordninger er sentrale temaer for PFU.


𝗗𝗶𝘀𝗸𝘂𝘀𝗷𝗼𝗻𝘀𝗽𝗮𝗻𝗲𝗹:

• Utviklingsminister Anne-Beate Tvinnereim, har nylig lagt fram regjeringens matsikkerhetssatsing «Kraftsamling mot svolt – ein politikk for auka sjølvforsyning»

• Professor ved NMBU Ruth Haug, har lang erfaring fra arbeid med matsikkerhet både nasjonalt og internasjonalt. Hun har tidligere ledet Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric, og har jobbet og skrevet mye om matsikkerhet i møte med konflikt og humanitære kriser.

• Anita Sæbø er utviklingssjef Internasjonalt i Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Utfordringer knyttet til klima, bærekraftig matproduksjon og matsikkerhet er i kjernen for samfunnsoppdraget til Det Kongelige Selskap for Norges Vel. De jobber i Madagaskar, Tanzania og Mosambik.

Kontakter

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg pressemeldinger fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp: Total katastrofe i Gaza14.11.2023 18:45:35 CET | Pressemelding

Det som har vært varslet lenge er nå en realitet i Gaza; de små gjenværende drivstoffreservene er helt tomme. Lastebiler blir stående på stedet hvil, og ingen distribusjon av nødhjelp finner sted. Det betyr at den allerede svært begrensede bistanden som har kommet inn i Gaza de siste ukene er totalt forhindret fra å nå frem til menneskene som så fortvilet behøver den. 2,3 millioner mennesker står helt uten tilgang til livsnødvendig bistand.

Norsk Folkehjelp har mistet kontakten med ansatte i Gaza28.10.2023 15:25:37 CEST | Pressemelding

Det er hjerteskjærende å vite at de har mistet muligheten til å støtte hverandre, vårt nettverk av partnere, deres familier og deres kjære som ikke er fysisk sammen med dem. De kan ikke ringe etter sykebil hvis de trenger medisinsk hjelp. De får ikke kommunisert med vår landdirektør som er i regionen for å støtte dem, eller få informasjon om hvor det bombes, eller hvor det eventuelt kan finnes noe hjelp, sier Gry Ballestad, leder for utvikling og humanitært samarbeid i Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom