Miljødirektoratet

Færre anmeldes for ulovlig fiske, flere får overtredelsesgebyr

Del
På grunn av innføringen av overtredelsesgebyr i lakseoppsynet, har SNO levert færre anmeldelser for ulovlig fiske sammenlignet med tidligere år (Se tall fordelt på fylke nederst i saken).
En av sakene som ble anmeldt i år var dette funnet av et 160 meter langt drivgarn i Hustadvika i Møre og Romsdal. Foto: Statens naturoppsyn
En av sakene som ble anmeldt i år var dette funnet av et 160 meter langt drivgarn i Hustadvika i Møre og Romsdal. Foto: Statens naturoppsyn

– De siste fem årene har vi sett en tydelig nedgang i antall brudd på lakseloven, og dette er en trend som fortsetter. Spesielt i Troms og Finnmark og Nordland ser vi en markant nedgang, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Totalt har Statens naturoppsyn (SNO) anmeldt 30 personer for brudd på laks- og innlandsfiskeloven i 2022 mot 43 i fjor. SNO har i tillegg gjort 138 inndragninger av ulovlige garn, noe som også er færre enn i fjor.

Miljødirektoratet har i år gitt varsel om 30 overtredelsesgebyr for ulovlig fiske. Overtredelsesgebyr gis for mindre alvorlige lovbrudd som tidligere har blitt anmeldt til politiet. Overtredelsesgebyrene er i hovedsak gitt i Agder, Vestland og Troms og Finnmark, og er fra 3000 til 12 000 kr.

Tips gjør lakseoppsynet mer effektivt

Selv om antall anmeldelser og inndragninger har gått ned, avdekker SNO flere ulovligheter i forhold til antall kontroller enn før. I 2022 førte hver fjerde kontroll til enten inndragning, overtredelsesgebyr eller anmeldelse.

Det er fordi SNO har gjort mer oppsyn i områder hvor problemet med ulovlige fiske er størst, og ikke minst på grunn av tips fra publikum.

– Det er tydelig at folk synes ulovlig fiske er ugreit. Vi setter stor pris på tipsene vi får, og vi er helt avhengig av tips fra publikum for å beskytte sårbar laks og sjøørret mot ulovlig fiske, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Tips Miljødirektoratet her: Tips og varsler om ulovlige miljøforhold - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Vil ha ekstra fokus på Vestland

SNO fortsetter det løpende, landsdekkende lakseoppsynet i årene som kommer og vil i tillegg sette inn ekstra ressurser i områder hvor omfanget av det ulovlige fisket er høyt, slik som i Vestland.

Innsatsen vil rettes mot både sjølaksefiske og tilsyn med lakseførende vassdrag som er stengt for fiske.

– Dessverre ser vi at det ulovlige fisket i Vestland fortsetter, tross en betydelig innsats fra oppsynet. Dette er spesielt alvorlig fordi det er mange sårbare laksestammer i dette området, sier Hambro.

Laksen havnet for første gang på rødlista over truede arter i Norge i 2021. Laksen trues av blant annet lakselus og rømt oppdrettslaks, og det ulovlige fisket kommer på toppen av disse utfordringene.

Antall anmeldelser 2016-2022

Hvis du vil se dette innholdet fra www.miljodirektoratet.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Dobbeltklikk på et fylke for å se tallene for fylket isolert.

Antall inndragninger fordelt på fylke 2015-2022

Hvis du vil se dette innholdet fra www.miljodirektoratet.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Dobbeltklikk på et fylke for å se tallene for fylket isolert.


Fakta: Hva er et overtredelsesgebyr?

Offentlige forvaltningsorganer kan sanksjonere mindre alvorlige lovbrudd med overtredelsesgebyr.

Miljødirektoratet kan gi overtredelsesgebyr ved brudd på bestemmelser i

  • naturmangfoldloven
  • lakse- og innlandsfiskloven
  • motorferdselloven
  • klimakvoteloven
  • forurensningsloven og produktkontrolloven

Overtredelsesgebyr likner på bot, men regnes ikke som straff etter straffeloven eller Grunnloven. Overtredelsesgebyr vil derfor ikke vises på en vandelsattest, eller ha andre konsekvenser slik en straff kan ha.

Den som får et overtredelsesgebyr, må betale gebyret uavhengig av om lovbruddet er gjort forsettlig eller uaktsomt.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

En av sakene som ble anmeldt i år var dette funnet av et 160 meter langt drivgarn i Hustadvika i Møre og Romsdal. Foto: Statens naturoppsyn
En av sakene som ble anmeldt i år var dette funnet av et 160 meter langt drivgarn i Hustadvika i Møre og Romsdal. Foto: Statens naturoppsyn
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye