Aktiv mot kreft

Fra 0 til 250 mill. på 15 år

Del
Fysisk aktivitet er avgjørende for helsen vår. For kreftpasienter er det ekstra viktig. Etter 15 år og 250 millioner innsamlede kroner er persontilpasset trening i ferd med å bli en del av behandlingstilbudet til kreftpasienter i hele Norge. Dette har vært Aktiv mot krefts kampsak siden stiftelsen ble etablert i 2007.
Ordfører i Oslo Marianne Borgen sammen med Helle Aanesen, daglig leder i Aktiv mot Kreft og Hanne Tretterud Lund, teamleder for nærfriluftsliv i DNT Oslo og Omegn. Foto: Aktiv mot Kreft
Ordfører i Oslo Marianne Borgen sammen med Helle Aanesen, daglig leder i Aktiv mot Kreft og Hanne Tretterud Lund, teamleder for nærfriluftsliv i DNT Oslo og Omegn. Foto: Aktiv mot Kreft

Stiftelsen Aktiv mot kreft ble startet av Grete Waitz og Helle Aanesen. Den gang var Grete Waitz under kreftbehandling og erfarte selv viktigheten av å være i aktivitet før, under og etter behandlingen.  

-       Hovedmålet vårt er at persontilpasset trening blir del av behandlingsforløpet for alle kreftpasienter, helt fra diagnosetidspunktet, sier Helle Aanesen, som har ledet stiftelsen siden etableringen.

Treningssenter for kreftpasienter

Stiftelsen har samlet inn penger, finansiert og etablert treningssentre for kreftpasienter på 20 sykehus i hele Norge. Sentrene har fått navnet Pusterom. Her får pasienter tilbud om persontilpasset trening for å tåle behandlingen best mulig. Treningen skal også bidra til å redusere negative bivirkninger og følgesykdommer, og risiko for tilbakefall.

Feirer 15 år med AKTIVdagen

Den 23. september arrangerer stiftelsen AKTIVdagen, med 15 turer fra 15 Pusterom. I Oslo går turen fra Skullerudstua til St.Hansåsen. Ordfører Marianne Borgen vil åpne dagen. Brukere av samtlige Pusterom i Oslo-regionen er invitert. To av stiftelsens ambassadører, Yngvar Andersen og Bente Skari, blir også med for å feire 15 år med høy puls for en god sak.

-       Mitt hjerte banker for god folkehelse. Aktiv mot kreft har gjort en uvurderlig innsats for at kreftpasienter skal få tilbud om persontilpasset trening. Dette utrettelige engasjementet har ført til at vår offentlige helsetjeneste kan gi et enda bedre tilbud til pasientene, sier Oslo-ordfører Marianne Borgen.

Bedre behandlingsresultater

Aktiv mot kreft har siden oppstarten vært katalysator for viktig privat-offentlig samarbeid. Med hjelp av privat innsamlede midler har stiftelsen i tillegg til å finansiere og etablere Pusterom også finansiert medisinsk utstyr til Oslo universitetssykehus (OUS). Stiftelsen har utdannet AKTIVinstruktører (i samarbeid med Norges idrettshøgskole (NIH) og OUS) og finansiert forskning på fagfeltet trening og kreft.

- Bidrag fra stiftelsen har ført til at vi nå kan dokumentere at kreftpasienter som er fysisk aktive, opplever færre bivirkninger, rapporterer bedre livskvalitet og har redusert risiko for følgesykdommer og tilbakefall, sier forsker Tormod Skogstad Nilsen ved NIH.

Aktivitet inn i pakkeforløpene

Aktiv mot kreft ivrer for at alle som får en kreftdiagnose skal få henvisning til persontilpasset trening på Pusterommet som del av behandlingen. På denne måten vil det bli et likeverdig tilbud for alle pasienter, og ikke bare et tilbud som er forbeholdt de som mer eller mindre tilfeldig får vite om det. Mari Haga, som trener på Pusterommet i Stavern, er helt enig:

-       Når jeg først var så uheldig å bli rammet av kreft, kunne jeg ikke følt meg mer heldig som har fått være en av Pusterommets deltakere. Jeg tror ingen helt kan forstå hvilken enorm betydning et slikt tilbud har. Den fysiske siden er bare ett av så mange aspekt, sier hun. 

Fysisk aktivitet er relevant også i forebygging og behandling av flere andre sykdommer, blant annet Alzheimer, kreft, diabetes, psykiske lidelser og hjertesykdommer.

Vi gir oss ikke før myndighetene sikrer at persontilpasset trening blir en del av behandlingstilbudet for alle kreftpasienter. I årene fremover vil vi få mye ny kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet også for andre pasientgrupper. Vi tror dette vil bli en viktig del av helsetjenestens verktøykasse i fremtiden. Dette motiverer oss for de neste 15 årene, avslutter Helle Aanesen, daglig leder i Aktiv mot kreft.

Nøkkelord

Kontakter

Helle Aanesen
Telefon: 932 70 707
Epost: helle@aktivmotkreft.no

Bilder

Ordfører i Oslo Marianne Borgen sammen med Helle Aanesen, daglig leder i Aktiv mot Kreft og Hanne Tretterud Lund, teamleder for nærfriluftsliv i DNT Oslo og Omegn. Foto: Aktiv mot Kreft
Ordfører i Oslo Marianne Borgen sammen med Helle Aanesen, daglig leder i Aktiv mot Kreft og Hanne Tretterud Lund, teamleder for nærfriluftsliv i DNT Oslo og Omegn. Foto: Aktiv mot Kreft
Last ned bilde
Ordfører i Oslo Marianne Borgen Foto: Aktiv mot Kreft
Ordfører i Oslo Marianne Borgen Foto: Aktiv mot Kreft
Last ned bilde
Yngvar Andersen Foto: Aktiv mot Kreft
Yngvar Andersen Foto: Aktiv mot Kreft
Last ned bilde
Tur fra Skullerudstua til St.Hansåsen i Oslo Foto: Aktiv mot Kreft
Tur fra Skullerudstua til St.Hansåsen i Oslo Foto: Aktiv mot Kreft
Last ned bilde
Fornøyde turdeltakere. Foto: Aktiv mot Kreft
Fornøyde turdeltakere. Foto: Aktiv mot Kreft
Last ned bilde

Om Aktiv mot kreft

Aktiv mot kreft
Aktiv mot kreft
Slemdalsveien 72
0373 Oslo

23 89 64 88http://www.aktivmotkreft.no

Fra 0-250 mill. på 15 år

Siden oppstarten i 2007, har den ideelle stiftelsen Aktiv mot kreft samlet inn over 250 millioner kroner. Dette har bidratt til:

  • Finansiering og åpning av 20 treningssentre for kreftpasienter, Pusterom, ved norske sykehus landet over
  • Digitale treningstilbud (Pusterommet LIVE)
  • Utdanning av 700 AKTIVinstruktører i samarbeid med Norges idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus.
  • PET/CT-skanner og annet medisinsk teknisk utstyr til Oslo Universitetssykehus
  • Forskning på trening og kreft ved norske sykehus
  • Etablering av AKTIV Against Cancer Inc. i USA
  • Forskning på trening og kreft ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center i USA
  • Utdanning av kreftleger, kreftsykepleiere og stråleterapeuter i Etiopia

Etablering av digitale multidisiplinære rom på Black Lion Hospital og University of Addis Ababa i Etiopia 

Om Aktiv mot kreft

Aktiv mot kreft er en ideell stiftelse som ble etablert av Grete Waitz og Helle Aanesen i 2007. Stiftelsens arbeider for å få tilrettelagt fysisk aktivitet inn som del av behandlingen for kreftpasienter både før, under og etter kreftbehandling. Stiftelsen har foreløpig etablert og finansiert Pusterom på 20 sykehus, utviklet et digitalt treningstilbud (Pusterommet Live) og utdannet flere enn 700 AKTIV-instruktører i samarbeid med NIH og OUS. Stiftelsen støtter forskning på fysisk aktivitet og kreft, og arbeider også internasjonalt, i USA og Etiopia.
Stiftelsen har tre ansatte.

Følg pressemeldinger fra Aktiv mot kreft

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Aktiv mot kreft på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Aktiv mot kreft

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye