Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE gir tillatelse til å utvide demonstrasjonsanlegg for havvind

Del
Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt Marin Energi Testsenter konsesjon for å utvide dagens demonstrasjonsanlegg for flytende fornybar energiproduksjon. Anlegget ligger utenfor Karmøy kommune, i Rogaland fylke.
Den eksisterende havvindturbinen Zefyros, tidl. Hywind Demo, på testområdet. (Foto: NVE)
Den eksisterende havvindturbinen Zefyros, tidl. Hywind Demo, på testområdet. (Foto: NVE)

Det er planlagt en stor havvindutbygging i Norge, og det finnes i dag få steder der det er mulig å teste teknologi i full skala.

– Dette demonstrasjonsanlegget kan gi viktige bidrag til regjeringens nasjonale satsing på havvind, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen til NVE.

Demonstrasjonsanlegget er så langt det eneste stedet i Norge hvor det finnes flytende vindturbiner som er knyttet til kraftnettet på land.

Kan teste ulike teknologier

Dagens eksisterende demonstrasjonsanlegg har to testplasser. Marin Energi Testsenter (MET AS) har nå fått konsesjon for en installert effekt på inntil 82,7 MW, fordelt på seks testplasser totalt. Full utnyttelse av alle testplassene kan årlig gi 200–400 GWh fornybar kraftproduksjon, avhengig av hvilke typer produksjonsteknologier som testes.

Det er også åpnet for uttesting av andre former for havsbasert kraftproduksjon i tillegg til havvind, som eksempelvis bølgekraft.

Vil gi viktig kunnskap om havvind

NVE har lagt stor vekt på behovet for utprøving av ny teknologi for havbasert kraftproduksjon.

– I konsesjonsbehandlingen har vi blant annet lagt vekt på at anlegget kan brukes til å få mer kunnskap om negative virkninger, slik at den framtidige utbyggingen av havvind kan skje på en best mulig måte, sier Nordberg.

For å øke kunnskapen om havvind har NVE satt en rekke vilkår. Det inkluderer blant annet studier av virkninger på natur og dyreliv, testing av avbøtende tiltak og tilrettelegging for forskning.

Les mer om saken på våre nettsider.

Nøkkelord

Kontakter

Svein Grotli Skogen, seksjonssjef for energikonsesjoner
E-post: svgrskv@nve.no
Tlf: 22 95 91 70


Anders Bakken Hekland, saksbehandler
E-post: anbh@nve.no
Tlf: 22 95 94 96

Bilder

Den eksisterende havvindturbinen Zefyros, tidl. Hywind Demo, på testområdet. (Foto: NVE)
Den eksisterende havvindturbinen Zefyros, tidl. Hywind Demo, på testområdet. (Foto: NVE)
Last ned bilde
Oversikt over den gitte konsesjonen. De svarte punktene er de fire nye testplassene. Kilde: MET
Oversikt over den gitte konsesjonen. De svarte punktene er de fire nye testplassene. Kilde: MET
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye