Miljødirektoratet

Strenge begrensninger i laksefiske gav gode resultater

Del
Færre laks kom tilbake fra havet til elvene i 2021 enn noen gang tidligere. Grunnet redusert fiske var det likevel nok laks som deltok i gytingen.
Miljømyndighetene har som mål å bevare og gjenoppbygge laksebestandene, for å sikre at laksen overlever i lang tid fremover. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no.
Miljømyndighetene har som mål å bevare og gjenoppbygge laksebestandene, for å sikre at laksen overlever i lang tid fremover. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no.

En ny rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning viser at det, til tross for en markant reduksjon i det høstbare overskuddet i 2021, var nok laks i elvene til å sikre god reproduksjon, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro. 

Innskrenkningene nødvendige

Miljødirektoratet følger utviklingen av laksebestandene tett, for å sette grenser for hvor mye laks som kan fiskes. I 2021 fastsatte Miljødirektoratet nye fiskebestemmelser, som innebar at mulighetene for å fiske i sjø ble betydelig redusert, samtidig som det i mange vassdrag ikke lenger ble tillatt å fiske. Bakgrunnen for innstramningene i sjølaksefisket var dårlig kontroll på hvilke enkeltbestander det fiskes på, og at man dermed risikerer overfiske av sårbare bestander.

- Laks, sjøørret og sjørøye er en begrenset ressurs, og derfor må vi regulere fisket. Målet for lakseforvaltningen er å bevare og gjenoppbygge bestandene, slik at vi sikrer mangfoldet innen artene på lang sikt, og kan utnytte et eventuelt overskudd, sier Hambro.

Villaksen står overfor mange trusler

Andelen laks som overlever den flere tusen kilometer lange vandringen i havet, hvor de skal spise seg store før de returnerer til elven sin for å formere seg, er mer enn halvert de siste 30 årene.

Rapporten fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning viser at årsakene til dette er mange, og skyldes både menneskelig aktivitet og generelt lavere overlevelse i sjøen: De største truslene mot villaks er rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett. Vannkraftregulering og andre fysiske inngrep reduserer også laksebestandene. Den fremmede arten pukkellaks er en ny trussel, i tillegg til klimaendringene som også påvirker bestandene.

Lakseforvaltningens oppgaver (Faktaboks)

I tillegg til å regulere fisket, skjer arbeidet med å bevare og gjenoppbygge laksebestandene ved å:

  • kalke vassdrag for å bedre levevilkårene for fisk ved å gjøre vannet mindre surt
  • bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris 
  • drifte genbanker for laks, sette ut fisk for å reetablere bestander i elvene
  • holde oppsyn med fisket
  • gjenopprette fiskens vandringsmuligheter
  • hindre at uønskede arter som pukkellaks kommer opp i elvene for å gyte

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Miljømyndighetene har som mål å bevare og gjenoppbygge laksebestandene, for å sikre at laksen overlever i lang tid fremover. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no.
Miljømyndighetene har som mål å bevare og gjenoppbygge laksebestandene, for å sikre at laksen overlever i lang tid fremover. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no.
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom