Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteritilsynet gir Unibet-eier tvangsmulkt på 1,2 millioner kroner per dag

Del
Trannel som står bak spillsidene Unibet, Mariacasino, Storspiller og Bingo får en tvangsmulkt på nærmere 437 millioner kroner i løpet av et år om de ikke stanser spilltilbudet sitt i Norge.

Lotteritilsynet gir en tvangsmulkt på 1,198 millioner kroner daglig, dersom det ulovlige spilltilbudet ikke opphører. Dagmulkten slutter å løpe når det totale beløpet er kommet opp i Trannels årlige bruttofortjeneste, som Lotteritilsynet har estimert til rundt 437 millioner kroner. Statens innkrevingssentral vil kreve inn dagmulkten.

- Når et spillselskap som driver ulovlig i Norge kan tjene 437 millioner kroner på sin ulovlige aktivitet i løpet av et år, skylder vi det norske folk og de som sliter med spilleproblemer å gjøre det vi kan for å stanse den ulovlige virksomheten, sier avdelingsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Henrik Nordal.

Ulovlig spilltilbud 

Trannel, som er et datterselskap av Kindred Group, har ikke tillatelse av norske myndigheter til å tilby pengespill i Norge. Likevel tilbyr de flere spill til nordmenn hver dag, blant annet via nettsidene til Unibet, Mariacasino, Storspiller og Bingo.

- Undersøkelser viser at seks av ti nordmenn ikke vet at Unibet, Mariacasino, Storspiller og Bingo er ulovlige pengespill i Norge. Du kan tape mye mer penger på disse spillene, enn hva du kan gjøre på tilsvarende lovlige spill i Norge. Et av våre viktigste samfunnsoppdrag er å beskytte de som har problemer med pengespill eller som står i risikosonen for å utvikle spilleproblemer. Vi forventer at Trannel tar samfunnsansvar og trekker seg ut av det norske markedet, sier Nordal.

Tvangsmulkten vil starte tre uker etter at vedtaket er fattet og vil gjelde frem til Trannel stanser det ulovlige spilltilbudet, eller til maksimalt beløp er nådd.

Dom i Oslo tingrett

Oslo tingrett slo fast den 20. juni 2022 at Lotteritilsynets vedtak med pålegg om stans av det ulovlige spilltilbudet er gyldig. Tidligere har Kulturdepartementet og Klagenemnda slått fast det samme. Trannel tilbyr fremdeles de ulovlige pengespillene til Unibet, MariaCasino, Storspiller og Bingo med flere i Norge.

- Det er utfordrende å utøve myndighet mot aktører som nekter å innrette seg etter norsk lov, men vi får stadig flere verktøy som vi tar i bruk for å stanse de ulovlige pengespillselskapene. Betalingsformidlingsforbudet og reklameforbudet på tv er viktige verktøy som har hatt god effekt. Nå strammer vi til ytterligere ved å kreve inn tvangsmulkt, sier Nordal.

Fakta om Trannel-saken

Trannel International Limited er eid av Kindred Group, som er et av verdens største pengespillselskap. Trannel er registrert på Malta og sender grensekryssende reklame og tjenester i EØS fra Malta, til blant annet norske kunder. Verken Trannel eller morselskapet Kindred Group har tillatelse til å tilby pengespill i Norge.

  • Lotteritilsynet sendte ut vedtak med pålegg om stans av de ulovlige spilltilbudene den 5. april 2019. Tranell klaget på vedtaket. I påvente av klageinstansenes behandling av saken tok Trannel gyldigheten av vedtaket inn for Oslo tingrett.
  • 7. januar 2020 og 12. mars 2020: Klageinstansene Kulturdepartementet og Lotterinemnda fattet vedtak om at klagen ikke førte fram, og at Lotteritilsynets vedtak er gyldig. Lotteritilsynet, Lotterinemnda og Kulturdepartementet har alle behandlet og avslått Trannels anmodning om utsatt iverksettelse av vedtaket i påvente av domstolsbehandling. 12. mars 2020 utløp Trannels frist for å rette seg etter Lotteritilsynets vedtak.
  • 11. februar 2022 sendte Lotteritilsynet varsel om tvangsmulkt til Trannel.
  • Trannel har sendt to brev til Lotteritilsynet med kommentarer til forhåndsvarselet om tvangsmulkt, men har i disse ikke kommet med innsigelser som får betydning for Lotteritilsynet vurdering av forholdet, verken når det gjelder hvorvidt tvangsmulkt skal ilegges eller tvangsmulktens størrelse.
  • Spørsmålet om Lotteritilsynets vedtaks gyldighet ble behandlet av Oslo tingrett i månedsskiftet mai/juni 2022, og dom ble avsagt 20. juni 2022. Oslo tingrett kom frem til at Lotteritilsynets vedtak om pålegg av stans er gyldig.
  • Tranell anket Oslo tingretts dom, 2. september 2022. 
  • Lotteritilsynet har 14. September 2022 besluttet å iverksette vedtaket om tvangsmulkt som tidligere er varslet.

Klageinstansene og Oslo tingrett har kommet frem til at Lotteritilsynets vedtak med pålegg om stans av 5. april 2019 er gyldig, men Trannel har ennå ikke etterkommet pålegget. For å sikre at vedtaket blir gjennomført har Lotteritilsynet med hjemmel i lotteriloven § 14 c og pengespilloven § 15, jf. forvaltningsloven § 16 fattet vedtak om å ilegge tvangsmulkt.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Avdelingsdirektør i Lotteritilsynet Henrik Nordal.
Avdelingsdirektør i Lotteritilsynet Henrik Nordal.
Last ned bilde

Om Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Storehagen 1B
6800 FØRDE

57 82 80 00https://lottstift.no/nb/

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal sikre ansvarlege pengespel, sterk frivilligheit og trygge stiftelsar. Les meir på www.lottstift.no  

Følg pressemeldinger fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Lotteri- og stiftelsestilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom