Reitan Retail

Oda og Reitan Retail ønsker like spilleregler i ny forskrift mot usaklig prisdiskriminering

Del
Med mål om å legge til rette for flere aktører, bedre utvalg og priser på norske dagligvarer, legger Oda og Reitan Retail i dag frem forslag til forskrift mot usaklig prisdiskriminering.
Fra venstre: Erling Hjelmeng (professor ved UiO), Kårstein Eidem Løvaas (myndighetskontakt i Reitan Retail), Karl Munthe-Kaas (konsernsjef i Oda) og Helge Stemshaug (advokat i BAHR). Foto: Øyvind Breivik
Fra venstre: Erling Hjelmeng (professor ved UiO), Kårstein Eidem Løvaas (myndighetskontakt i Reitan Retail), Karl Munthe-Kaas (konsernsjef i Oda) og Helge Stemshaug (advokat i BAHR). Foto: Øyvind Breivik

- Forslaget vårt har som mål å sikre lik markedsadgang og konkurranse i dagligvaremarkedene, både på leverandør- og kjedenivå. Vi mener forskriften vil bidra til å fjerne etableringshindre i markedet og dempe prisveksten for forbrukerne, uttaler Kårstein Løvaas, myndighetskontakt i Reitan Retail.

Stortinget ba i vår regjeringen om å utarbeide en forskrift som skal bedre konkurransen i det norske dagligvaremarkedet. Forslaget fra Oda og Reitan Retail er et innspill til denne prosessen.

Store prisforskjeller svekker konkurransen i markedet
Usaklig prisdiskriminering innebærer at en leverandør selger sine varer til ulike priser til de forskjellige kjedene, uten at dette skyldes faktiske kostnadsforskjeller i produksjon, distribusjon eller motytelser. Denne favoriseringen mellom kjede og leverandør opprettholder dominerende posisjoner og er skadelig for konkurransen i markedet.

- Som Konkurransetilsynet også har avdekket flere ganger, betaler Oda, Rema 1000 og COOP  10-15 prosent mer for varene fra flere av de største leverandørene enn hva NorgesGruppen gjør. Vårt forslag til forskrift innebærer ikke et påbud om like priser eller vilkår, men derimot like spilleregler i forhandlingene, uttaler Karl Munthe-Kaas, konsernsjef i Oda.

Forbud mot usaklig prisdiskriminering
Forslaget til forskrift går ut på at leverandører med vesentlig markedsmakt pålegges å unngå usaklig forskjellsbehandling mellom kjedene. Det betyr at forskjeller i innkjøpspris fra dominerende leverandører, som ikke kan begrunnes med forskjeller i produksjon, distribusjon eller motytelser, blir forbudt. I tillegg er et viktig hovedprinsipp i forskriften er at samtlige kunder må ha lik adgang til å oppnå fordeler hos leverandører med vesentlig markedsmakt.

- Leverandørene kan fortsatt forhandle og gi ulike betingelsene til kjedene, men slike forskjeller må ikke være usaklige. Det er kun relevante kostnadsforskjeller og reelle motytelser fra kunden som kan begrunne gunstigere vilkår, sier Løvaas.

Lavere innkjøpriser gir lavere priser til forbrukerne
Konkurransetilsynet bekreftet i vår at konkurranseloven ikke er tilstrekkelig egnet til å løse utfordringene med leverandørenes prisdiskriminering. Oda og Reitan Retail ser derfor fram til at Regjeringen legger fram forslag til ny forskrift, som er ventet å komme i løpet av høsten.

- Vi håper at forslaget vårt kan være til hjelp i denne prosessen. Det er viktig at forskriften legger til rette for at kjedene har sterke alternativer til de dominerende leverandørens varer, slik at vi får presset ned innkjøpsprisen, ikke bare for Oda og Reitan Retail, men for samtlige kjeder. Det er det som må til for at forbrukerne skal få lavere priser, avslutter Munthe-Kaas.

  • Forslaget til forskrift er utarbeidet som en NOU og blitt til i samarbeid med Advokatfirmaet BAHR. Professorene Øystein Foros (NHH) og Hans Jarle Kind (NHH) har vært fagøkonomiske rådgivere og professor Erling Hjelmeng (UiO) juridisk rådgiver.
  • Forslaget til forskrift kan lastes ned her, eller leses som vedlegg i denne meldingen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra venstre: Erling Hjelmeng (professor ved UiO), Kårstein Eidem Løvaas (myndighetskontakt i Reitan Retail), Karl Munthe-Kaas (konsernsjef i Oda) og Helge Stemshaug (advokat i BAHR). Foto: Øyvind Breivik
Fra venstre: Erling Hjelmeng (professor ved UiO), Kårstein Eidem Løvaas (myndighetskontakt i Reitan Retail), Karl Munthe-Kaas (konsernsjef i Oda) og Helge Stemshaug (advokat i BAHR). Foto: Øyvind Breivik
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Reitan Retail

Reitan Retail
Reitan Retail
Gladengveien 2
0661 OSLO

24 09 85 55https://www.reitanretail.no/

Reitan Retail er et ledende handelsselskap i Norden og Baltikum med virksomhet innen dagligvare, servicehandel og mobilitet i syv land.

Vi er en familie med 42.000 positive og offensive mennesker og sterke merkevarer som REMA 1000, Narvesen, R-kioski, Pressbyrån, Uno-X, YX og 7-Eleven.

Med sterke verdier, effektiv drift og lokalt eierskap, deler vi et felles mål om å skape de beste kundeopplevelsene i folks hverdag, og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Vår unike franchisemodell er kjernen i vår forretningsmodell, og kunden er vår øverste sjef. Vi er en del av folks hverdag - hjemme, på farten og på veien. Vi er nære, enkle og ansvarlige.

I Reitan Retail, deler vi sterke verdier og et felles formål: Å gjøre hverdagen litt enklere og verden litt bedre.

Følg pressemeldinger fra Reitan Retail

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Reitan Retail på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Reitan Retail

Reitanselskaper inngår stor eiendomsavtale i Danmark17.1.2024 12:00:00 CET | Pressemelding

REMA 1000 Danmark selger 64 butikkeiendommer til DK Retail Invest AS, som eies av AKA AS, Reitan Eiendom AS og Steensland-familiens investeringsselskap AS Straen. Avtalen har en verdi på om lag NOK 2,8 milliarder, og er større enn noen annen eiendomstransaksjon gjennomført av private, norske investorer det siste året. Kjøperne har også en opsjon på kjøp av et ytterligere antall eiendommer utover dette.

Reitan companies sign major real estate agreement in Denmark17.1.2024 12:00:00 CET | Press release

REMA 1000 Denmark sells 64 retail properties to DK Retail Invest AS, which is owned by AKA AS, Reitan Eiendom AS and the Steensland family's investment company AS Straen. The agreement has a value of approximately NOK 2.8 billion, and is larger than any other real estate transaction carried out by private Norwegian investors in the past year. The buyers also have an option to purchase an additional number of properties beyond this.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye