Grunneierne ved Kandal Kraft AS leier ut vannfall til Finsk Kraft AB og Cadre AS

Del

Profesjonelle nye eiere
Finsk Kraft, eller på finsk Suomen Voima, eier fra før syv kraftverk i Norge og overtar sammen med Cadre 100% av aksjene i Kandal Kraft AS pr. 1. september 2022.
- Kandal Kraft på 21 GWh passer godt inn i vår portefølje. Vi eier fra før Eidsdal, Tryggestad, Stardalen og Befring i prisområde NO3, og vil fortsette å investere langsiktig i denne delen av landet, sier Antti Vilkuna, daglig leder i Finsk Kraft.

Cadre drifter alle Finsk Kraft sine norske kraftverk og skal også drifte Kandal på vegne av eierne. 
- Vi er glade og stolte over å bli valgt som samarbeidspartner for Kandal kraftverk og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med grunneierne sier daglig leder i Cadre, Carl-Fredrik Lehland.

En god avtale
Grunneierne som står bak kraftverket er godt fornøyd med avtalen.
- Med dagens krevende kraftpriser i vårt område er vi glade for å ha fått inn en ny eier som er industriell, langsiktig og med solid likviditet sier Jon Gimmestad, styreleder i Kandal Kraft Holding i en kommentar

Salget er meglet av Krafthuset AS. Advokatfirma Tofte har bistått kjøper og Wold & Co har bistått selger som juridiske rådgivere.

Handelen bygger på småkraftbransjens normale modell, der grunneierne selv beholder fallrettighetene og aksjekjøper leier retten til å utnytte fallet for en gitt periode. Gjennom denne modellen samarbeider kraftverkseieren og grunneierne om å skape fornybar energi, og inntektene fra kraftverket deles i leieperioden. Når falleieavtalen går ut, vil grunneierne kunne overta kraftverket og selv drifte det videre.

Kontakt:

Carl-Fredrik Lehland
Daglig leder
Cadre AS
+47 95 298 298
cf@cadre.no

Om Finsk Kraft
Finsk Kraft AB eller på finsk Suomen Voima Oy har vært operative i det norske markedet i flere år gjennom eierskap i en rekke småkraftverk. Selskapet eies av 17 lokale og regionale energiselskap i Sør- og Vest-Finland og har et sterkt fokus på fornybar energi over hele Norden. Eiernes samlede energiomsetning er ca. 4,5 TWh.                                                        

Om Cadre
Kristiansandsbaserte Cadre AS ble stiftet i 2021 og er en kraftverkseier og -operatør med fokus på ren, kortreist energi. Selskapet har 6 ansatte.

Om Cadre AS

Cadre ASHiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye