Agder Energi Nett

Kraftsystemutredningen for Agder klar

Del
Agder Energi Nett er utpekt av Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) som utredningsansvarlig konsesjonær for utredningsområdet Agder. Hvert andre år utarbeider nettselskapet kraftsystem-utredningen (KSU) for regionalt distribusjonsnett på Agder. Nå er utredningen for perioden 2022 – 2041 klar.
Austerdalen transformatorstasjon i Kvinesdal stod ferdig i 2021, og styrker kapasiteten i strømnettet til Agder Energi Nett vest i Agder.
Austerdalen transformatorstasjon i Kvinesdal stod ferdig i 2021, og styrker kapasiteten i strømnettet til Agder Energi Nett vest i Agder.

Kraftsystemutredningen har til hensikt å bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell utbygging av transmisjonsnett og regionalt distribusjonsnett gjennom koordinerte, langsiktige vurderinger av kraftsystemets utvikling. I arbeidet med kraftsystemutredninger involveres ulike aktører. Dette har til hensikt å gi samfunnet en felles forståelse for de mulige endringene i kraftsystemet.

Viktig grunnlagsdokument
Kraftsystemutredningen er også et viktig grunnlagsdokument i NVEs arbeid med vurdering av konsesjonssøknader for energianlegg, spesielt i konsesjonssøknader for større kraftledninger, og fungerer som et viktig grunnlag for Agder Energi Nett sin planlegging av nettutbyggingen på Agder.

Kraftsystemutredningen inneholder oversikt over blant annet oppbygning, kapasitet og leveringspålitelighet i eksisterende regionale distribusjonsnett, samt vurdering av mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet i regionalt distribusjonsnett i kommende 20 års periode.

Stor etterspørsel etter nettkapasitet
− Det har i den senere tid vært gjennomført flere tiltak for å bedre overføringskapasiteten i det regionale distribusjonsnettet, blant annet etablering av nye transformatorstasjoner mellom transmisjonsnettet og det regionale distribusjonsnettet og mellom regionalt- og lokalt distribusjonsnett. Likevel ser vi at etterspørselen av nettkapasitet er stor, og det er behov for store investeringer i strømnettet fremover, sier Trond Arild Reiersølmoen, utredningsansvarlig i Agder Energi Nett og leder av kraftsystemutvalget.

Ny digital plattform
En endring i årets utgave av utredningen er at beskrivelser av mulige fremtidige nettiltak ikke er inkludert i rapportene. Dette henger sammen med at NVE og nettselskapene arbeider med overgang til en ny digital plattform for å dele KSU-informasjon. Plattformen har fått navnet PlanNett. PlanNett muliggjør at nettselskapene kan holde oppdatert en oversikt over egne utredninger og tiltak i regionalt distribusjonsnett og transmisjonsnettet, og dele denne oversikten med hverandre, myndigheter og offentligheten.

I PlanNett vil man derfor finne en oversikt over pågående utredninger og tiltak, med viktig informasjon som status og milepælsplan, geografisk plassering, behovsbeskrivelse, omfang og annen nøkkelinformasjon. Denne løsningen erstatter dermed beskrivelser av mulige fremtidige nettiltak som tidligere var beskrevet i Kraftsystemutrednings-rapportene. PlanNett åpnes for offentligheten 15. august 2022. For mer informasjon se plannett.nve.no

 Se Regional kraftsystemutredning for Agder 2022 - 2041 her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Austerdalen transformatorstasjon i Kvinesdal stod ferdig i 2021, og styrker kapasiteten i strømnettet til Agder Energi Nett vest i Agder.
Austerdalen transformatorstasjon i Kvinesdal stod ferdig i 2021, og styrker kapasiteten i strømnettet til Agder Energi Nett vest i Agder.
Last ned bilde

Om Agder Energi Nett

Agder Energi Nett
Agder Energi Nett
Stoaveien 14
4848 Arendal

38 60 70 00https://www.aenett.no/

Agder Energi Nett overfører strøm til 210.300 nettkunder på Agder, og er med det Norges fjerde største nettselskap. Selskap er en del av Agder Energi konsernet. Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet på Agder, totalt 22.300 km linjer og kabler.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi Nett

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi Nett på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi Nett