Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen - juni 2022

Del
Soningskøen er på 325 dommer, og elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 271 iverksettelser.

Straffegjennomføring i fengsel

Ved inngangen til juli var belegget i fengsel på 84,2 prosent med totalt 3045 innsatte.

- Av de 3045 innsatte satt 595 (20 prosent) i varetekt
- 751 (25 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 159 (5,2 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 150 menn, 8 kvinner
- 4 innsatte under 18 år. Alle fire sitter i varetekt.
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i juni 2022 var 85,2 prosent
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år: 85,6 prosent

Soningskø
I begynnelsen av juni var soningskøen på 325 ubetingede dommer.
Av disse avventer 22 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned var soningskøen på 369 ubetingede dommer.

Soningsoverføring
I juni ble det effektuert 4 soningsoverføringer til utlandet. Totalt er det effektuert 11 soningsoverføringer i 2022. Dette er 3 flere enn på samme tid i fjor.

Månedsrapporten om fengsel fra Kriminalomsorgsdirektoratet til Justis- og beredskapsdepartementet ligger som vedlegg.

Straffegjennomføring i samfunnet
I juni 2022 ble det iverksatt 536 gjennomføringer av straff i samfunnet, som er 27 prosent færre enn i juni 2021, der 736 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 271 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 100.

Tallene for juni viser en nedgang for de fleste former for straffegjennomføring i samfunnet sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Samfunnsstraff viser en nedgang på 51 prosent, mens bøtetjeneste synker med 41 prosent. ND viser en nedgang på 35 prosent og straffegjennomføring i institusjon synker med 20 prosent. Elektronisk kontroll viser en nedgang på 14 prosent sammenlignet med juni 2021.

Den eneste formen for straffegjennomføring i samfunnet som øker sammenlignet med 2021, er prøveløslatelse med møteplikt. Økningen er på 13 prosent.

Når det gjelder saker som var aktive, ligger gjennomsnittstallet for hele juni 2022 klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, fordeler seg slik (de første tre kolonnene gjelder iverksatte saker):

Straffegjennomføringsform Jun. 22 Jun. 21 % kvinner Aktive saker
Elektronisk kontroll 271 316 11 % 379
Samfunnsstraff 100 206 17 % 1071
Prøveløslatelse med møteplikt 63 56 6 % 315
Bøtetjeneste 35 59 20 % 157
§ 12 straffegjennomføring i institusjon 28 35 21 % 173
Program mot ruspåvirket kjøring 23 40 17 % 357
Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) 15 23 0 % 369
§ 16 Hjemmesoning P16 1 1 0 % 2
Totalt 536 736 12 % 2823

Lovbrudd

De domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i juni 2022, er dømt for følgende type lovbrudd:

Lovbrudd %
Trafikklovbrudd 41,5 %
Narkotika/rus 13,4 %
Vold 10,2 %
Øvrige 9,8 %
Økonomi 9,1 %
Lov og orden 7,1 %
Vinningskriminalitet 5,5 %
Seksuallovbrudd 3,3 %

Nøkkelord

Kontakter

media@kriminalomsorg.no

Bilder

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom