Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen - mai 2022

Del
Soningskøen er på 369 dommer, og elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 289 iverksettelser.

Straffegjennomføring i fengsel
Ved inngangen til juni var belegget i fengsel på 86,1 prosent med totalt 3106 innsatte.

- Av de 3106 innsatte satt 615 (20 prosent) i varetekt
- 781 (25 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 161 (5,2 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 151 menn, 7 kvinner
- 2 innsatte under 18 år. 1 soner dom og 1 sitter i varetekt.
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i mai 2022 var 85,7 prosent
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år: 85,6 prosent

Soningskø
I begynnelsen av juni var soningskøen på 369 ubetingede dommer.
Av disse avventer 20 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned var soningskøen på 379 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for mai 2022 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon 

Soningsoverføring
I mai ble det ikke effektuert noen soningsoverføringer til utlandet. Totalt er det effektuert 7 soningsoverføringer i 2022. Dette er 2 flere enn på samme tid i fjor.

Månedsrapporten om fengsel fra Kriminalomsorgsdirektoratet til Justis- og beredskapsdepartementet ligger som vedlegg.

Straffegjennomføring i samfunnet
I mai 2022 ble det iverksatt 555 gjennomføringer av straff i samfunnet, som er 14 prosent færre enn i mai 2021, der 647 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 289 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 126.

Tallene for mai viser en nedgang for alle former for straffegjennomføring i samfunnet sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Straffegjennomføring i institusjon (§ 12) viser en nedgang på 48 prosent, og prøveløslatelse med møteplikt viser en nedgang på 31 prosent. Samfunnsstraff synker med 19 prosent, mens ND synker med 11 prosent. Elektronisk kontroll viser en nedgang på 9 prosent og program mot ruspåvirket kjøring viser en nedgang på 7 prosent. Bøtetjeneste synker med 4 prosent.

Når det gjelder saker som var aktive ligger gjennomsnittstallet for hele mai 2022 høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, fordeler seg slik (de første tre kolonnene gjelder iverksatte saker):

Straffegjennomføringsform

mai 22

mai 21

% kvinner

aktive saker

Samfunnsstraff

126

155

10 %

1 137

Program mot ruspåvirket kjøring

26

28

38 %

353

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

16

18

13 %

369

Bøtetjeneste

48

50

19 %

167

Prøveløslatelse med møteplikt

35

51

3 %

277

Elektronisk kontroll

289

317

15 %

367

§ 12 straffegjennomføring i institusjon

14

27

21 %

162

§ 16 Hjemmesoning P16

1

1

0 %

2

Totalt

555

647

15 %

2 834


Lovbrudd

De domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i mai 2022, er dømt for følgende type lovbrudd.

Vold

9,2 %

Økonomi

11,1 %

Narkotika/rus

14,6 %

Lov og orden

8,3 %

Vinningskriminalitet

4,1 %

Trafikklovbrudd

38,8 %

Seksuallovbrudd

2,4 %

Øvrige

11,5 %

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom