Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Saniteten er dårlig forberedt på nye trusler

Del
I dag presenterer FFI en analyse av tilstanden for sanitetsvirksomheten i Forsvaret.
Foto: Forsvaret
Foto: Forsvaret

Hvor godt er den militære saniteten – og helsevesenet ellers – forberedt på de neste tiårenes trusler? «Ikke godt nok», sier forskerne ved Forsvarets forskningsinstitutt. Spesielt må noe gjøres med den teknologiske umodenheten.

prosjektet «Saniteten mot 2040» ser FFI på hvordan sanitetens virksomhet kan tilpasses framtidas oppgaver. Første rapport er nå klar

Farene blir flere

En rekke utrender vil gjøre omverdenen for saniteten og helsevesenet annerledes.: Økende bruk av ikke-militære virkemidler, lobalisering og gryende nasjonalisme er bare noen av dem. Desinformasjon og cyberangrep utfordrer framtidig utforming av nasjonal og internasjonal sikkerhetspolitikk. Samtidig har både demografi og klimaendringer en effekt.

Ekstremvær og aldring har effekt

Forskerne sier at mer ekstremvær vil bety mye for matvareproduksjonen.

– Større endringer i matvaretilgangen, i tillegg til andre trusler, vil øke faren for større og mer ukontrollerte migrasjoner. Slike forhold kan føre til nye utfordringer for saniteten, mener FFI

Sjefsforsker Thor Engøy ved FFIs avdeling Totalforsvar sier at reduserte statsinntekter i framtiden kan utfordrer finansieringen av helsetjenester.

– Vi får et økende antall eldre og syke. Norges befolkning vil ha moderat vekst, men antallet sysselsatte forventes å gå ned. Det øker forsørgerbyrden mot 2040, og kan redusere mulighetene for å rekruttere personell til saniteten.

Angst for teknologi

En iøynefallende side ved saniteten er etter forskernes mening noe som det også kan gjøres mye med:

– Det er den generelle teknologiske umodenheten. Vi ser symptomer på teknologiangst både på ledelsesnivå og i fagmiljøene. Det er en påtakelig mangel på strategi for en digital overgang, sier Engøy.

Velkommen rapport

Brigader Petter Iversen er sjef for Forsvarets sanitet (FSAN).

– FFI-rapporten er et viktig grunnlag for både langtidsplanleggingen til saniteten og helsevesenet, sier han.

– Den gir i tillegg gode innspill til innsatsområder som krever økt oppmerksomhet på kortere og mildere sikt, for å bedre samfunnets motstandsdyktighet i fred, krise og krig.

Les mer på ffi.no: https://www.ffi.no/aktuelt/nyheter/saniteten-er-darlig-forberedt-pa-nye-trusler 

Nøkkelord

Kontakter

Kontaktperson FFI:
Sjefsforsker og medforfatter Thor Engøy, thor.engoy@ffi.no, 63 80 78 58 / 481 55 107


Kontaktperson Forsvaret sanitet:
Stabsbefal kommunikasjon Kristian Elden Telefon 950 77 186, krielden@mil.no

Bilder

Foto: Forsvaret
Foto: Forsvaret
Last ned bilde
Foto: Forsvaret
Foto: Forsvaret
Last ned bilde

Lenker

Om Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Instituttveien 20
2007 Kjeller

​63 80 70 70http://www.ffi.no

FFI driver anvendt forskning og utvikling for at Norge skal ha et effektivt og relevant forsvar, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig forsvarsindustri.

Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar.

Følg pressemeldinger fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom