Fellesorganisasjonen

Enighet i sykehusoppgjøret: – Svært godt resultat

Del
Klokken 01:30 kom LO-gruppen og Spekter Helse til enighet i årets lønnsforhandlinger for ansatte i helseforetakene.
FORNØYD: Marit Selfors Isaksen er glad for avtalen mellom LO-gruppen og Spekter Helse (Foto: Sunniva Krog / FO)
FORNØYD: Marit Selfors Isaksen er glad for avtalen mellom LO-gruppen og Spekter Helse (Foto: Sunniva Krog / FO)

– Vi har oppnådd et veldig godt resultat, som ivaretar medlemmenes viktigste interesser, sier Marit Selfors Isaksen, FOs forhandlingsleder i LO-gruppen.

FO har om lag 2 600 medlemmer fordelt på ulike sykehus, poliklinikker og distriktspsykiatriske senter (DPS). Årets oppgjør er et hovedoppgjør som betyr at det i tillegg til lønnstillegg, forhandles om blant annet arbeidstid, reisetid og videreutdanning.

– FOs medlemmer har gjort en svært viktig jobb de siste årene i helseforetakene. Forrige tariffperiode har vært preget av Covid-19-pandemien, tungt arbeid og trange lønnsrammer. Derfor er det spesielt godt at de nå får uttelling for både utdanning og ansiennitet, i tillegg til å være sikret reallønnsvekst, sier Isaksen.

Isaksen påpeker at LO har fått på plass en tilleggsbestemmelse som sier at ansatte med spesialutdanning i tillegg til høyskoleutdanning skal nå en minstelønn på kr. 650 000 i løpet av 2024.

– En slik sikringsbestemmelse er et viktig skritt i riktig retning for å sikre god uttelling for helt nødvendig kompetanse i helseforetakene, sier Isaksen. 

FO organiserer ansatte som har fullført minst en treårig utdanning som sosialarbeider.

Her er den nye lønnen

  • Det gis et generelt tillegg på 3 % til alle medlemmer med henholdsvis 0, 4 og 8 års ansiennitet i stillingsgruppe 4. Medlemmer i stillingsgruppe 4 med 10 års ansiennitet eller mer gis et tillegg på 4,1 %.
  • Det gis et generelt tillegg på 3 % til alle medlemmer med henholdsvis 0, 4, og 8 års ansiennitet i stillingsgruppe 5. Medlemmer i stillingsgruppe 5 med 10 års ansiennitet eller mer gis et tillegg på 4,1 %.
  • Arbeidstakere som ikke er plassert i stillingsgruppe gis et tillegg på 4,1 %.
  • Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Samtlige tillegg gis med 1. august som virkningstidspunkt.

Overenskomstens minstelønnsbestemmelser endres slik med virkning fra 1. august 2022:

Stillingsgruppe 4 - Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning
0 års lønnsansiennitet kr. 437.000,- pr. år. (inntil 14 000,- økning)
4 års lønnsansiennitet kr. 453.000,- pr. år. (inntil 14 000,- økning)
8 års lønnsansiennitet kr. 478.000,- pr. år. (inntil 14 000,- økning)
10 års lønnsansiennitet kr. 538.000,- pr. år. (inntil 21 000,- økning)

Stillingsgruppe 5 – Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning
0 års lønnsansiennitet kr. 490.000,- pr. år. (inntil 20 000,- økning)
4 års lønnsansiennitet kr. 513.000,- pr. år. (inntil 17 000,- økning)
8 års lønnsansiennitet kr. 549.000,- pr. år. (inntil 17 000,- økning)
10 års lønnsansiennitet kr. 602.000,- pr. år (inntil 32 000,- økning)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

FORNØYD: Marit Selfors Isaksen er glad for avtalen mellom LO-gruppen og Spekter Helse (Foto: Sunniva Krog / FO)
FORNØYD: Marit Selfors Isaksen er glad for avtalen mellom LO-gruppen og Spekter Helse (Foto: Sunniva Krog / FO)
Last ned bilde

Lenker

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

919 19 916http://www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO) har siden 1993 vært fagforeningen for sosialarbeidere. Vi organiserer nærmere 35 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge.

Medlemmene våre utgjør hjertet i velferdsstaten og har ekspertkompetanse innenfor pleie og omsorg, rus og psykiatri, barnevern, skole og Nav. Deres fagkunnskap hjelper. Sosialarbeidere skaper verdier og muligheter til det beste for den enkelte, deres pårørende og samfunnet som helhet. Uten dem vil helsemessige og sosiale belastninger ramme flere og hardere. FO er deres fagforening.

Vi står opp for dem, som står opp for andre.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye