Norges Massasjeforbund

Myndighetene blir ikke rike av moms på alternativ behandling!

Del
Beregninger fra Skattetaten viser at regnestykket fra myndighetene på antatte merverdiinntekter fra alternativ og komplementær behandling er langt unna det som ble lagt til grunn for hasteinnføring av merverdi fra disse bransjene i 2021.
Myndighetene blir altså ikke rike av moms på alternativ behandling likevel!
Norges Massasjeforbund fikk FrPs Hans Andreas Limi til å stille et skriftlig spørsmål til Finansministeren hvor vi ba ham redegjøre for 
for statens inntekter fra merverdiavgift på alternativ behandling etter at unntaket for alternativ behandling i Merverdiavgiftsloven ble opphevet fra 1/1-21, fordelt på de ulike bransjene som ble omfattet av vedtaket.
Dette kunne eller ville ikke Vedum svare på. Det var visstnok umulig å hente ut disse tallene.
De ulike terapeutforbundene som er rammet av myndighetenes mva-plikt godtar ikke dette svaret uten videre.
Og nå har NLH (Norges Landsforbund av Homøopraktikere) https://www.nlh.onl/ klart det Finansministeren ikke evnet. Via skatteetaten har de hentet ut tall som klart viser at de forventede inntektene er langt under det som ble beregnet.
Utdrag: "Når myndighetene i juli 2020 sendte ut en Høring for å innføre moms på alternativ behandling så skrev de i høringen at de forventet en momsinntekt på ca. 300 millioner kroner netto. Da hadde de fratrukket de behandlere som de kalkulerte ville falle fra registerordningen.

I 2020 var det registrert 40 utøverorganisasjoner og 4148 medlemmer i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene. Den 18. mai 2022 er det registrert 3132 medlemmer, det er en nedgang på 1016 medlemmer i alle 39 utøverorganisasjoner. Det utgjør en nedgang på 24,5% av medlemsmassen.

Hva har så Finansdepartementet og Skatteetaten fått inn i moms på alternativ behandling i året 2021?

De skriver selv at de forventet 300 millioner. Netto så fikk de inn kroner 127 604 529. Under halvparten av forventet momsinntekt, kanskje ikke mer enn administrasjonen for ordningen koster dem.

Selv skriver de at de fikk inn kroner 223 104 169. Det som ikke kommer frem av det regnestykket er at momsen fra de uregistrerte og alle andre som er registrert under næringskoden «Andre helsetjenester» er tatt med i det regnestykket. De betaler moms uansett.

Disse andre som betaler moms fra før av utgjorde 1075 enheter sto for 95 499 640 kroner av totalbeløpet i 2021."

Med en grundig utredning og konsekvensanalyse i forkant av dette svært lite gjennomtenkte vedtaket kunne man ha forutsett disse tallene. 

Norges Massasjeforbund forventer nå at myndighetene reverserer mva-plikten for de helserettede alternative behandlingsformene i kommende statsbudsjett for 2023.

Bilder

Om Norges Massasjeforbund

Norges Massasjeforbund
Norges Massasjeforbund
Karl Johans gate 5
0154 Oslo

(+47) 22 33 10 90http://www.massasjeforbundet.no

Norges Massasjeforbund (NMF) ble stiftet i 1995, og er landets største sær-forbund for massører. Forbundet har siden oppstart arbeidet for å fremme helserettet massasje og verne om bransjens seriøsitet ved å kvalitetssikre medlemmer og skoler, samt motivere til faglig utvikling.

Medlemmene tilfredsstiller de strengeste krav til utøvelse av massasje-yrket i Norge i dag. Klassisk massasje er basert på vestlig medisinske forklaringsmodeller og evidensbasert forskning. Helserettet massasje er med i flere kliniske retningslinjer for behandling av ulike smertetilstander og lettere psykiske lidelser. Massasjeterapeuter har i tillegg til sin grunnutdanning, videreutdanning i faget og grunnleggende medisin (anatomi, fysiologi og sykdomslære) tilsvarende 30 – 60 stdp.

Forbundets medlemmer driver egen klinikk, jobber på tverrfaglige helseklinikker og/eller innen idrett. Mange av oss samarbeider tverrfaglig med annen helse rettet behandling. Vårt arbeidsområde er muskel-skjelettplager. Dette inkluderer smerter, nedsatt funksjon og andre konsekvenser av lettere muskelplager. Vi bidrar til forebygging av muskel-skjelettplager, særlig ved å redusere generelle muskelspenninger relatert til ulike former for stress og ved å motivere til trening.

Vi avlaster et presset offentlig helsevesen som ofte har lange ventetider ved å være et lavterskeltilbud for behandling av lettere muskelplager og bidra til å forebygge muskel-skjelettplager.

Følg pressemeldinger fra Norges Massasjeforbund

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Massasjeforbund på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Massasjeforbund

Sykdom koster – hvorfor ikke forebygge?5.3.2023 20:13:17 CET | Pressemelding

Med enkle grep kan mange livsstilsykdommer og -plager forebygges, hvis man når igjennom til pasienten på et tidlig tidspunkt. Massasjeterapeuten er i en gunstig posisjon fordi man gjerne møter pasienten tidlig i forløpet eller før store plager har oppstått og det er gode muligheter for god pasient-behandler relasjon. Fokuset er helsefremmende fremfor sykdomsorientert. Men hvorfor legges det ikke til rette for forebygging?

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye