Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen - april 2022

Del
Soningskøen er nå på 379 dommer, og elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 280 iverksettelser.

Straffegjennomføring i fengsel
I begynnelsen av mai var belegget i fengsel på 86,5 prosent med totalt 3124 innsatte.

- Av de 3124 innsatte satt 615 (20 prosent) i varetekt
- 782 (25 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 169 (5,4 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 149 menn, 8 kvinner
- 3 innsatte under 18 år. 1 soner dom og 2 sitter i varetekt.
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i april 2022 var 86,7 prosent
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år: 85,6 prosent

Soningskø
I begynnelsen av mai var soningskøen på 379 ubetingede dommer.
Av disse avventer 14 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned var soningskøen på 473 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for april 2022 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon 

Soningsoverføring
I april ble det effektuert 4 soningsoverføringer til utlandet. Totalt er det effektuert 7 soningsoverføringer i 2022. Dette er 3 flere enn på samme tid i fjor.

Månedsrapporten om fengsel fra Kriminalomsorgsdirektoratet til Justis- og beredskapsdepartementet ligger som vedlegg.

Straffegjennomføring i samfunnet

I april 2022 ble det iverksatt 576 gjennomføringer av straff i samfunnet, som er 23 prosent færre enn i april 2021, der 748 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 280 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 142.

Elektronisk kontroll viser en nedgang på 18 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor (et faktaark om elektronisk kontroll ligger som vedlegg), mens samfunnsstraff viser en nedgang på 34 prosent.

Når det gjelder saker som var aktive, ligger gjennomsnittstallet for hele april 2022 langt høyest for samfunnsstraff.

Program mot ruspåvirket kjøring viser en økning på 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor og bøtetjeneste synker med 25 prosent. Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) synker også, med prosent 33 fra 15 til 10.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, fordeler seg slik (de første tre kolonnene gjelder iverksatte saker):

Straffegjennomføringsform

apr.22

apr. 21

% kvinner

aktive saker

Samfunnsstraff

142

214

10

1 159

Program mot ruspåvirket kjøring

33

28

27

358

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

10

15

10

365

Bøtetjeneste

36

48

17

178

Prøveløslatelse med møteplikt

48

61

10

322

Elektronisk kontroll

280

343

18

390

§ 12 straffegjennomføring i institusjon

27

37

21

159

§ 16 Hjemmesoning

0

2

0

4

Totalt

576

748

14

2 935

Lovbrudd - straffegjennomføring i samfunnet 
De domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i april 2022, er dømt for følgende type lovbrudd. 

Type lovbrudd

Prosent

Vold

9,1

Økonomi

7,3

Narkotika/rus

14,6

Lov og orden

6,6

Vinningskriminalitet

6,4

Trafikklovbrudd

43,7

Seksuallovbrudd

3,1

Øvrige

9,3

Nøkkelord

Kontakter

media@kriminalomsorg.no

Bilder

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom