Nye Veier

Tester nye løsninger for fossilfrie anleggsplasser

Del
Totalt tolv pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren skal støttes økonomisk. Nye Veier har fått støtte til tre prosjekter som vil bidra til pilotering av nye løsninger og kunnskapsproduksjon.
Ilustrasjonen viser ny Grenlandsbru ved siden av den eksisterende.
Ilustrasjonen viser ny Grenlandsbru ved siden av den eksisterende.

Utslippene fra norske anleggsplasser skal ned de neste årene. Vi er glade for at Samferdselsdepartementet har tildelt midler til våre pilotprosjekter. Pilotprosjektene vil bidra til utslippsreduksjon, og til å bygge kunnskap og erfaring vi kan ta med oss inn i fremtidige prosjekter, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Nye Veier har fått støtte til tre tiltak:

  • På prosjektet E18 Rugtvedt-Langangen skal dieselaggregater brukt til bygging av flere bruer erstattes med strøm fra nettet. Dette vil redusere forbruket av diesel betraktelig. Eiffage Genie Civil er entreprenør.
  • På prosjektet E39 Lyngdal øst-Lyngdal vest skal det prøves ut nye metoder for behandling av slam fra tunneldriving. Tunnelslam må i dag fraktes til godkjente mottak, ofte over store avstander. Dette gir store utslipp fra transport. En komprimering av slammet kan redusere transportbehovet og dermed også utslippene. Prosjektet skal også se på løsninger for foredling av slammet og om det er mulig å bruke slammet til noe fornuftig i prosjektet. E39 Lyngdal øst-Lyngdal vest bygges av arbeidsfellesskapet Implenia Norge/Stangeland maskin.
  • Nye veier skal gjennomføre et kunnskapsprogram om fossilfrie anleggsplasser. I dette prosjektet skal Nye Veier, i samarbeid med Statens vegvesen og Bane NOR, høste kunnskap fra pågående pilotprosjekter og belyse ulike tema som er viktig for fremtidig utvikling av fossilfrie løsninger på anleggsplassene

Nye Veier vedtok i 2021 en ny virksomhetsstrategi. I denne strategien er klima og miljø løftet frem som en av fire hovedprioriteringer i selskapet de kommende årene.

-          Vi er klare for å bidra til omstillingen av norsk anleggsbransje. Pilotprosjektene vil gi oss nyttig kunnskap og erfaring som vil bidra til vårt mål om en halvering av utslippene fra anleggsplassene våre innen 2030. Vi er også spesielt glade for at departementet viser oss tillitten til å administrere et kunnskapsprogram. Gjennom dette kunnskapsprogrammet vil vi kunne sørge for en god og strukturert innhøsting av kunnskap fra prosjektene, og gode vurderinger av blant annet samfunnsøkonomi, kostnadseffektivitet og praktisk gjennomførbarhet av ulike tiltak, sier Anette Aanesland.

Bilder

Ilustrasjonen viser ny Grenlandsbru ved siden av den eksisterende.
Ilustrasjonen viser ny Grenlandsbru ved siden av den eksisterende.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom