Miljødirektoratet

En av de felte ulvene var en streifulv

Del
DNA-analyser viser at en av de fem ulvene SNO felte innenfor fellingsområdet til Bograngenreviret i februar ikke tilhører Bograngenreviret.

– Når lederdyrene i et revir er felt vil vi være mindre sikre på at enslige ulver som spores i området tilhører reviret, særlig i parringstiden. Dette var et tungtveiende hensyn når vi besluttet å avslutte fellingsforsøkene i Rømskog-området, hvor det var større sannsynlighet for at streifende dyr kunne være genetisk verdifulle, sier Morten Kjørstad, direktør for Statens naturoppsyn (SNO).

Den 15. februar besluttet Klima- og miljødepartementet at det skulle gjennomføres ekstraordinære uttak av ulv i de norske delene av revirene Rømskog og Bograngen.

Oppdraget ble avsluttet 25. februar etter at til sammen ni ulver var felt. Alle fem sporede ulver i Bograngen var felt, og i Rømskog gjorde forholdene videre fellingsforsøk vanskelig. Da lederdyrene var vurdert felt var det for stor risiko for at genetisk verdifulle ulver i naboreviret Setten kunne bli felt dersom fellingsforsøket fortsatte.

Les oppsummering av fellingene her.

Streifulv fra Sverige

Rovdatas DNA-analyse av vevsprøver fra de felte ulvene er nå utført. Resultatene bekrefter som antatt at de fire ulvene som ble felt i Rømskog var lederparet og to avkom fra Rømskogreviret. Samtlige er kjent fra tidligere DNA-prøver.

Av de fem ulvene som ble felt innenfor fellingsområdet til Bograngenreviret, var de fire ulvene som ble felt 17. og 18. februar som antatt lederparet og to avkom fra Bograngenreviret. Et av avkommene er ikke tidligere påvist med DNA-analyse.

Den femte ulven, felt 24. februar, er derimot et streifende individ som tidligere er påvist i Åmot kommune, og som har sitt opphav i Tansenreviret i Sverige. Den har ikke status som genetisk verdifullt individ.

– Til enhver tid vil det være streifende ulver i bestanden som beveger seg både i utkanten av og gjennom etablerte revir. I dette tilfellet hadde streifindividet opphold i fellingsområdet samtidig med Bograngenflokken, og ulven ble derfor vurdert å tilhøre Bograngen-reviret, sier Kjørstad.

Større utfordring i parringstiden

Det er ikke mulig å gi noen garantier for revirtilhørighet når det går igjen enkeltindivider av ulv innenfor et fellingsområde for et revir. Dette vil også være en større utfordring jo lengre ut i parringstiden fellingsforsøk gjøres.

– Fra midten av februar vil valper bevege seg lengre og lengre unna lederparet og hverandre og over lengre tidsperioder. Det blir da vanligere med flere mindre grupperinger, og vanskeligere å skille streifdyr fra unge ulver i reviret, sier Kjørstad.

Mer informasjon om individene som ble felt finnes i Rovbase og i Rovdatas ulveteller.

Se vedlegg for oversikt over felte ulver i ulvesonen i år.

Bilder av de felte ulvene finnes i mediebanken

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Kilde: Rovbase.no/Miljødirektoratet
Kilde: Rovbase.no/Miljødirektoratet
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye