NKVTS

Kartlegger arbeidshverdagen til sykehuspersonell

Del
Forskere ved NKVTS, har i samarbeid med fire av de største universitetssykehusene i Norge samlet inn data fra sykehuspersonell under de tre første smittebølgene i koronapandemien. Funnene viser betydelige helseplager. Forskerne er nå i gang med å rekruttere deltakere til en fjerde datainnsamling.
Illustrasjonsfoto: Alexandros Michailidis/Shutterstock.com
Illustrasjonsfoto: Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

Helsepersonell er vår viktigste ressurs for å sikre effektiv kriserespons og god helsehjelp til alle.Likevel mangler vi kunnskap om hvordan sykehusene best mulig kan ivareta helsepersonell gjennom denne og kommende kriser, forteller forsker og lege Synne Øien Stensland ved NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress).

Målet med studien er å undersøke hvordan sykehusene kan tilrettelegge best mulig for at ansatte får gjort jobben sin på en trygg og god måte gjennom kriser.

Foreløpige funn

Funn fra de tre første datainnsamlingene viser at sykehuspersonell som var involvert i behandling av covid-19-pasienter har økt risiko for arbeidsrelaterte belastninger.

Det å bli smittet med covid-19 i den tidlige fasen av pandemien og å oppleve alvorlig covid-19-sykdom hos en nær kollega, familie eller venn var forbundet med økt risiko for PTSD og psykiske plager, sier Stensland.

Omtrent 20 % av deltakerne rapporterte betydelig angst eller depressive symptomer,     8 % oppfylte 3 eller 4 av 4 PTSD-kriterier, noe som indikerer betydelige kliniske plager – og nesten én av seks rapporterte symptomnivå svarende til utbrenthet, sier Stensland.

Trenger deltakere

Forskerne bruker nettbaserte spørreskjemaer for å samle inn data. Alle ansatte ved St. Olavs hospital i Trondheim, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus er invitert til å delta.

For å kunne få et mest mulig representativt bilde av arbeidssituasjonen under Covid-19-pandemien, er vi avhengig av at flest mulig sykehuspersonell deltar i studien, sier Stensland.

– Et trygt og sikkert arbeidsmiljø er helt sentralt for at helsepersonell skal kunne gjøre jobben sin. Vi er avhengig av helsepersonells erfaringer for å få kunnskap om hvordan sykehusene kan ivareta helsepersonell på best mulig gjennom pandemien og fremtidige kriser, forteller Stensland.

Forskerne presenterer resultatene fra studien 28. februar for helsemyndighetene.

Studien er finansiert av Norges forskningsråd, ledes av NKVTS og gjennomføres i samarbeid med Oslo universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, St. Olavs Hospital og Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Les mer om studien.

Kontakter

Synne Øyen StenslandForskningsleder / forsker II / dr.med.NKVTS/ Seksjon Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - barn og unge

Tel:905 58 009synne.stensland@nkvts.no

Bilder

Illustrasjonsfoto: Alexandros Michailidis/Shutterstock.com
Illustrasjonsfoto: Alexandros Michailidis/Shutterstock.com
Last ned bilde
Last ned bilde

Om NKVTS

NKVTS
NKVTS
Gullhaugveien 1-3, 5 etg
0484 Oslo

22 59 55 00https://www.nkvts.no/

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om terror, vold og traumatisk stress. Formålet er å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som dette kan medføre. Senterets oppdragsgivere er primært Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet samt Kunnskapsdepartementet. NKVTS er eid av NORCE (Norwegian Research Centre AS) som er et statlig forskningsinstitutt eid av fire norske universiteter.

Følg pressemeldinger fra NKVTS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NKVTS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NKVTS