Nasjonal rassikringsgruppe møter transport- og kommunikasjonskomiteen til «Digitalt frokostmøte»

Del
Nasjonal rassikringsgruppe ønsker å legge fram våre hovedbudskap om det store rassikringsbehovet i Norge og vårt samlede krav om at rassikringsrammene til riks- og fylkesveg må kraftig opp fra dagens nivå i budsjett for 2023. Vi er så heldige at vi har med mange dyktige innledere. Blant annet vil vi få høre innlegg fra mennesker som daglig kjenner ras- og skredutfordringene på kroppen-, de som må sende barn på utrygge skoleveger-, de som er avhengige av at arbeidere kan fraktes trygt til arbeidsplassen- og de som håper at våre norske eksportvarer når markedene i tide og intakte.

Dato: 19.januar 2022, klokken 08:00-09:30 på Teams

Programmet for frokostmøtet

08:00     Velkommen og kort presentasjonsrunde

08:10     Presentasjon av hovedbudskapet ved styreleder i Nasjonal Rassikringsgruppe,                  Jenny Følling

08:25     Trond Davidsen, viseadministrerende direktør i Sjømat Norge -

              Næringslivets behov for framkommelige og sikre veger

08:35     Johanne Melkevoll - Foreldregruppa for Trygg veg Olden-Briksdalen

              Å kjenne skredutfordringer i hverdagen

08:50     Stian Langeland - CEO i Wyssen Norge AS – Teknologiske løsninger for                              skredsikring

09:00     Spørsmål og dialog

09:25     Oppsummering ved Styreleder Følling

09:30     Møtet avsluttes

Nasjonal rassikringsgruppes hovedbudskap:

  • Det er et grunnleggende stort behov for en synliggjøring av rassikringsarbeidet i Norge, også i budsjettsammenheng. Det må komme på plass opptrappingsplan for rassikring, spesielt for fylkesvegene i budsjett for 2023 og framover.
  • En gjennomføringsplan for skredsikring av alle skredpunkt på riksveger og fylkesveger med høy og middels fare må også finansieres og det må kraftig lut til for å svare på et behov som er på over 70 milliarder kroner.
  • Vi har helt klare forventninger til at dette ikke kun skal være et «verktøy når staten og fylkeskommunene innenfor egne rammer skal prioritere ras- og skredsikrings-prosjekter». Ambisjonen og bestillingen fra Stortinget i vedtatt NTP er langt større enn dette.
  • Nasjonal rassikringsgruppe krever 2 milliarder mer per år til å rassikre fylkesvegene. Midlene må tildeles rasfylkene etter registrerte rassikringsbehov.

Dersom media ønsker å delta som observatører i møtet, så meld dere på til sekretariatet v/Marius Chramer: marius.chramer@tffk.no

Mer informasjon om nasjonal rassikringsgruppe finner dere på vår nettside: https://www.nasjonalrassikringsgruppe.no/om-oss/

Nøkkelord

Kontakter

Åshild Kjelsnes, Tlf. 91888568 Epost: Ashild.Kjelsnes@sfj.no

Bilder

Lenker

Om Nasjonal rassikringsgruppe

Nasjonal rassikringsgruppe
Nasjonal rassikringsgruppe
Nasjonal rassikringsgruppe c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Samferdselsdivisjonen, Avd FFB
9815 Vadsø

http://www.nasjonalrassikringsgruppe.no

Nasjonal rassikringsgruppes mandat har siden oppstarten vært å sette rassikringsproblematikken på den politiske dagsorden, samt øke midlene som skal brukes på rassikringstiltak.

Nasjonal rassikringsgruppe ble vedtatt opprettet i et eget møte under Nasjonal rassikringskonferanse i Tromsø, 14. mai 2001. Gruppen ble stiftet av representanter fra de mest rasutsatte fylkene i Norge. Medlemsfylkene er: Innlandet, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Hvert medlemsfylke har én representant i Nasjonal rassikringsgruppe.

Følg pressemeldinger fra Nasjonal rassikringsgruppe

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonal rassikringsgruppe på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nasjonal rassikringsgruppe

Ras, flom og ekstremvær øker – mener regjeringen alvor med forebygging?19.10.2023 10:04:34 CEST | Pressemelding

Nasjonal rassikringsgruppes styre gjennomførte nylig en reise til områder i Innlandet som ble kraftig herjet av oversvømmelser, utglidninger og ras under ekstremværet «Hans» i august i år. Gausdal kommune og Innlandet fylkeskommune viste fram de enorme ødeleggelsene i en av mange kommuner som ble rammet. Regjeringen sier vi må forberede oss på å møte flere alvorlige flom- og skredhendelser, men mener de alvor?

Regjeringen skaper utrygge rammer for rassikring av vegene våre25.10.2022 11:40:13 CEST | Pressemelding

Regjeringens forslag til Statsbudsjett skaper utrygge rammer for rassikring Nasjonal rassikringsgruppe har lagt fram vårt syn på forslag til Statsbudsjett i den åpne høringen til transport- og kommunikasjonskomiteen og kommunalkomiteene på Stortinget. Vegene er helt sentrale som framføringsårer i fredstid eller i krig. Beredskapen vår er avhengig av at de er fremkommelige, sikre og åpne. «Regjeringa har bare levert en marginal økning på rassikringsrammen til fylkesveg. For riksvegene ser det enda verre ut der flere prosjekter er satt på vent. Det haster å sikre riks- og fylkesvegene våre og jeg håper at flertall på Stortinget ikke vil være bekjent av dette», sier leder i Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling.

Stortinget viser tydelig veg for rassikring6.4.2022 13:27:37 CEST | Pressemelding

Stortinget fattet denne uken en rekke enormt viktige vedtak for rassikring av riks- og fylkesvegene. Enstemmighet om gjennomføringsplan innen 2023 og et klart flertall for et innovasjonsprogram, incentivordning for forebyggende skredkontrollanlegg og varsling, alternative kostnadsvurderinger og felles forståelse av utfordringene - Alt dette skaper gode rammer for det videre arbeidet for å skredsikre vegene våre framover, sier leder for Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom