Olav Thon Gruppen

Vinnere av Olav Thon Stiftelsens internasjonale og nasjonale priser innen naturvitenskap og medisin 2022

Del
Olav Thon Stiftelsen har etter innstilling fra stiftelsens fagråd under ledelse av rektor Svein Stølen, Universitetet i Oslo, besluttet å dele ut én internasjonal forskningspris og tre nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning for 2022. Olav Thon gratulerer årets prisvinnere. De bistår alle med fremragende, vitenskapelige innsats på svært viktige områder.

Vinner av Olav Thon Stiftelsens internasjonale forskningspris 2022

Olav Thon Stiftelsens forskningspris innen naturvitenskap og medisin, tildeles professor Anders M. Dale (f. 1964 i Norge), Universitetet i California, San Diego, USA, og professor II ved Universitetet i Oslo. Han tildeles prisen på bakgrunn av sin utstrakte forskning innen nevrologi, særlig i studier av hjernens funksjoner, aldersrelaterte endringer i hjernen og derved for fagområdet gerontologi. Hans betydning som forsker strekker seg langt utover USAs grenser og Dale er i dag blant de verdensledende på sitt forskningsfelt.

Professor Anders M. Dales forskning har vært medvirkende til å utvikle bedre muligheter for å diagnostisere og behandle Alzheimers sykdom, noe som har fått betydning for klinisk praksis. Dale har bidratt til grunnleggende kunnskap om hjernens funksjon, gjennom forskning på utvikling av og genetiske utgangspunkt for hjernens struktur og funksjon, spesielt i forhold til aldersrelaterte endringer og underliggende hjernesykdommer.

Prisen er på 5 millioner NOK.

Vinnere av Olav Thon Stiftelsens nasjonale pris for fremragende undervisning 2022

  1. Førstelektor Tone Fredsvik Gregers, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Tone F. Gregers (f. 1972) er en fremragende underviser som hele tiden søker å utvikle seg selv som universitetslærer til beste for studentenes læring. Gregers utmerker seg særlig i sin forskende tilnærming til undervisning. Hun legger stor vekt på å kunne dokumentere og analysere hva som gir best effekt i læring. Dette gjør hun ikke kun for sitt eget arbeid, men også gjennom et målrettet arbeid for å utvikle et kunnskapsbasert kollegamiljø med sikte på høyest mulig kvalitet i undervisningen. Gregers har allerede satt dype spor etter seg i undervisningen i biologi og på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo.

 Prisen er på 500 000 NOK.

  1. Professor Vigdis Vandvik, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Vigdis Vandvik (f. 1968) har i syv år vært leder for Senter for fremragende utdanning – bioCEED – samtidig som hun har undervist og veiledet studenter fra grunnivå og opp til doktorgrad. Hun er en særlig dyktig og engasjert underviser, veileder, mentor og utdanningsleder og vektlegger kontinuerlig utvikling av egen praksis i tråd med moderne metoder og pedagogisk tenkning. Som emne- og kursansvarlig har hun videreutviklet studenters mulighet for å få reelle forskningserfaringer og trening i allmenn formidling av forskning på høyt nivå.

Prisen er på 500 000 NOK.

  1. Professor Sigbjørn Hervik, Institutt for matematikk og fysikk, Universitetet i Stavanger

Sigbjørn Hervik (f. 1976) er en meget engasjert universitetslærer i matematikk og fysikk. Han har undervist på alle nivå – også på ungdomsskoletrinnet - og han mottar bestandig fremragende evalueringer fra studentene for undervisnings-innsatsen. Hervik er ellers også en meget aktiv forsker på internasjonalt nivå i sitt felt. Denne spennvidden i engasjement og interesser, fra svært teoretisk forskningsarbeid til matematikk og fysikkformidling på alle nivåer, er en kombinasjon som ses svært sjeldent. Sigbjørn Hervik ble 31 år gammel landets yngste professor i matematikk. Han avla doktorgrad ved Cambridge University i 2004.

Prisen er på 500 000 NOK.

Nøkkelord

Kontakter

Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen
Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A
0105 Oslo

+47 23 08 00 00http://www.olavthon.no

Konsernet Olav Thon Gruppen omfatter mange virksomheter, hvorav kjernevirksomhetene er eiendom og hotell. De mest kjente merkenavnene våre er Thon Eiendom og Thon Hotels.

I 2022 hadde konsernet ca. 2.700 årsverk. Les årsrapportene våre her.

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, som gir deler av overskuddet i Olav Thon Gruppen til samfunnsnyttige formål.

Link til våre presserom:
Olav Thon Gruppen
Thon Eiendom
Thon Hotels
Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Gruppen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Gruppen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppens resultat første halvår 20237.9.2023 08:00:00 CEST | Pressemelding

Olav Thon Gruppen hadde et resultat i første halvår på 94 millioner kroner, ned fra 5,3 milliarder kroner i samme periode i fjor. Den store endringen fra i fjor forklares av at verdinedgang på eiendomsporteføljen og finansielle instrumenter i første halvår var 1,7 milliarder kroner, mens det i samme periode i fjor var en verdiøkning på 3,4 milliarder kroner. Resultatet før skattekostnad, verdiendringer og valutaposter ble 2,2 milliarder kroner, en økning på 11 % fra samme periode i fjor.

Vi gratulerer Olav Thon med 100-årsdagen den 29. juni28.6.2023 20:00:00 CEST | Pressemelding

- Jeg har lært Olav Thon godt å kjenne gjennom mine 30 år i konsernet, spesielt i året som har gått, som konsernsjef. Han lever som han lærer, og jeg har dyp beundring for livsverket hans. Det Olav Thon har oppnådd gjennom sitt lange liv, er helt unikt. At Olav Thon nå runder 100, er enda et eksempel på hans imponerende langsiktighet i ett og alt, sier Kjetil Nilsen, konsernsjef i Olav Thon Gruppen.

Olav Thon Gruppen i 2022 – Solid resultat i etterkant av pandemien9.5.2023 09:08:35 CEST | Pressemelding

Olav Thon Gruppen oppnådde et solid resultat også i 2022 til tross for kraftige renteøkninger og økt økonomisk usikkerhet. Resultat før skattekostnad ble på 4,3 milliarder kroner, en nedgang fra 7,8 milliarder i 2021, hvor verdiøkninger på eiendomsporteføljen sto for hele 3,1 milliarder av resultatet. Resultatet før verdiendringer og skatter ble 3,9 milliarder kroner, en økning på 15 % fra 2021.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom