Regnskap Norge

Flere tusen bedrifter skylder milliarder i utsatt skatt og moms – og hundretalls millioner i rente!

Del
Sommeren 2020 innførte myndighetene en utsettelsesordning for betaling av skatt og moms. Årsaken var at mange bedrifter fikk betalingsproblemer som følge av omsetningssvikt pga. nedstengningen av samfunnet. Når dette skal betales påløper i tillegg millioner av kroner i rente. Regjeringen har nå forlenget betalingsfristen. – Av hensyn til bedriftenes likviditet, er det bra med mulighet for utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter, og da blir regningen enda større når den senere må betales, påpeker Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, oppfordrer myndighetene til å innvilge rentefritak på utsatt betaling av skatter og avgifter. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, oppfordrer myndighetene til å innvilge rentefritak på utsatt betaling av skatter og avgifter. Foto: CF-Wesenberg.

Per 15. september skyldte over 10 000 virksomheter mer enn 4,5 milliarder kroner i utsatt skatt og moms, i tillegg til påløpt rente (8%) som utgjør flere hundre millioner kroner. Nyere tall foreligger ennå ikke, men vil bli offentliggjort på nyåret av Skatteetaten.

– Regnskap Norge kjenner økonomien til landets små og mellomstore bedrifter. For mange er det liten tvil om at likviditeten ble stram i fjor da inntektene forsvant som følge av nedstengning av samfunnet. Nå står vi i en delvis ny nedstengning med tilsvarende inntektssvikt og betalingsutfordringer. I slik sammenheng er det bra at bedriftene igjen kan få utsettelse på betaling av skatter og avgifter, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge: – Problemet er imidlertid at regningen for dem som har fått utsatt skatt og momsinnbetaling blir enda høyere på grunn av rentene som har påløpt. Dette var det lite bevissthet rundt i fjor da man kunne søke seg inn på denne ordningen. Vi erfarer nå at mange bedrifter har fått større økonomiske utfordringer enn de opprinnelig hadde. De eksakte tallene som forteller hvor stort dette omfanget er, er det Skatteetaten som kjenner ettersom etaten også er mottaker av disse midlene.

Må vurdere rentefritak, samt smidigere løsning for innbetaling

– Når regjeringen og SV forrige uke ble enige om å utsette fristen for tilbakemeldingen som følge av den nye nedstengningen, er det viktig å ta med seg denne lærdommen. Regnskap Norge oppfordrer derfor myndighetene til å innvilge rentefritak på utsatt betaling av skatter og avgifter, sier Aale-Hansen: – Det er alltid noen virksomheter som på et tidspunkt ikke er økonomisk levedyktig og vil gå konkurs. Disse kan ikke reddes med smidige løsninger og ekstratiltak. Regnskap Norges bekymring knytter seg imidlertid til alle de små- og mellomstore bedriftene som i normale forhold har en sunn økonomi. Vi kan ikke la disse gå til grunne på grunn av koronatiltak og byråkratisk regelrytteri i en unormal situasjon.

Oppfordrer også til større fleksibilitet ved innbetaling

– Uavhengig av et rentefritak mener Regnskap Norge at myndighetene er nødt til å se på justering av ordningen for innbetaling. I dag møter virksomhetene et svært strengt regime med absolutte frister. Dersom en bedrift oversitter én innbetaling faller den ut av hele ordningen uten mulighet til å komme tilbake i den igjen. Til gjengjeld påløper ytterligere forsinkelsesrente, sier Rune Aale-Hansen og avslutter: – Skatteetaten er nødt til å få fullmakt og styringssignaler om at betalingen må kunne skje med større smidighet enn under ordinære forhold. Vi kjenner allerede til at virksomheter som utilsiktet har oversittet en betalingsfrist, nå utsettes for tvangsinnfordring. Det er svært ugreit i en tid som er alt annet enn normal.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, oppfordrer myndighetene til å innvilge rentefritak på utsatt betaling av skatter og avgifter. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, oppfordrer myndighetene til å innvilge rentefritak på utsatt betaling av skatter og avgifter. Foto: CF-Wesenberg.
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Frykter koronatiltaket er sikreste vei mot konkurs4.1.2022 08:05:00 CET | Pressemelding

Myndighetenes utsettelsesordning for betaling av skatt og moms påfører bedriftene hundretalls millioner å betale i renter. – Av hensyn til bedriftenes likviditet er det bra med mulighet til utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter på hele 8 %, og da blir regningen enda større når den senere må betales, påpeker Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Kritisk til Finanstilsynet – etterlyser klarere regler og veiledning om pliktene tilknyttet bekjempelse av hvitvasking.22.12.2021 13:49:03 CET | Pressemelding

Finanstilsynet har nylig publisert en rapport om etterlevelse av pliktene i hvitvaskingsloven på regnskapsførings- og revisjonsområdet. Her blir 19 av 22 foretak bøtelagt. – Dette er alvorlig og vi vil nå vil gå grundig inn i rapporten og vurdere alle punktene Finanstilsynet trekker frem, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge. – Vi ser behov for tettere dialog med myndighetene rundt dette arbeidet, og stiller spørsmål ved om regelverket er for formalistisk orientert og om veiledningen fra myndighetene har vært for svak.

Viktig med betalingsutsettelse for skatter og avgifter – og renter bør droppes14.12.2021 11:56:08 CET | Pressemelding

De nye tiltakene regjeringen har vedtatt betyr i praksis nedstenging av store deler av næringslivet. Et av tiltakene fra tidligere er utsatt betaling av skatter og avgifter. Dette kan igjen bli aktuelt. – Av hensyn til bedriftenes likviditet, er det bra med mulighet for utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som nå får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter, og da blir regningen enda større når den må betales, advarer Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye