Regnskap Norge

Ugreit å måtte betale tre ganger for å få full tilgang ett system

Del
For første gang er det gjort en grundig prissammenligning av regnskapssystemer i Norge. Undersøkelsen avdekker at kundene betaler tre ganger for samme tjeneste. – På vegne av våre medlemmer har vi gjort en omfattende prissammenligning av regnskapssystemer – et marked vi har beregnet utgjør 2,1 milliarder i årlige lisenskostnader. Når vi avdekker at prismodellene innebærer at mange i realiteten må betale tre ganger for å få tilgang til en tjeneste, er det grunn til å gjøre oppmerksom på dette, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.

For første gang er det gjort en omfattende prissammenligning av regnskapssystemer i Norge. Bakgrunnen er uro og kritikk fra mange regnskapsforetak, til pris og prismodeller på regnskapssystemer som brukes.

– I undersøkelsen har vi invitert alle systemleverandørene i Norge til å svare på klart definerte spørsmål om pris knyttet til abonnement på systemet, pris per bruker, samt pris på klart definerte økonomitjenester: Fakturering, attestering mv. I forbindelse med analysen må jeg presisere at prisene endrer seg i takt med forbrukt mengde, volum, antall brukere osv. Vi mener likevel at sammenligningen er etterrettelig når vi legger til grunn gjennomsnittspris per oppdrag, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge: – Overfor leverandørene har vi vært åpne om at vi gjennomfører en prissammenligning av de forskjellige systemene. Det vi avdekker er det vi kaller en motsatt Netflix-modell. Der du som abonnent på Netflix betaler én gang, for full tilgang til alle filmer for flere, opererer leverandørene av økonomisystemer med en prismodell der du først må betale for abonnement på tjenesten. I tillegg må du betale for hver bruker av tjenesten – og på toppen av det må du betale for alle enkeltelementer fra fakturering til attestering: Det vil si at må betale i tre omganger. Slike uoversiktlige og komplekse prisstrukturer er vanskelig for kundene å orientere seg i og sammenligne, og det er ugreit.

Vil følge utviklingen tett fremover og vurdere tiltak

– Det viktigste for oss nå er å kartlegge den faktiske situasjonen. Parallelt har vi gjennomført en brukerundersøkelse som er sammenstilt med prisundersøkelsen i en «forbrukerportal». Her kan regnskapsførere se sammenhengen mellom pris og tilfredshet. Dette tror vi kan bidra til å utfordre systemleverandørene, sier Regnskap Norge-direktøren: – Det som er viktig for oss fremover, er i tillegg å se på hvordan dette utvikler seg over tid i sammenheng med en eventuell markedskonsentrasjon. Det foregår oppkjøp og konsentrasjon av systemleverandører. Dersom dette innebærer redusert konkurranse, vil vi ta dette opp med konkurransemyndighetene.

Se de mest brukte økonomisystemene i regnskapsbransjen, tilfredshet og pris.

Om undersøkelsen

Prisundersøkelsen er utført høsten 2021. Alle systemleverandører i Norge har fått samme spørsmål. Det er krevende å sammenligne priser på systemene, ettersom prismodellene varierer. Dette har vi forsøkt å «nøytralisere» gjennom å beregne gjennomsnittspris per oppdrag. Det er denne vektede prisen som er grunnlag for selve sammenligningen. 

Prissammenligning regnskapssystemer

Det er utarbeidet et prisskjema som tar utgangspunkt i fem eksempelkunder. Kundene etterspør en løsning på regnskap, lønn, timeregistrering og reise/utlegg. Vi spesifiserer videre et månedlig forbruksmønster for hver eksempelkunde, herunder et gitt antall brukere, antall inngående faktura, antall utgående faktura, antall lønnsslipper og lignende. På den måten beregnes pris fra de ulike leverandørene på samme grunnlag.

Vi ser et mønster i at prismodellene består av tre byggesteiner; henholdsvis abonnement, pris per bruker og pris per enhet. Flere leverandører tar i bruk alle disse tre.

Se de mest brukte økonomisystemene i regnskapsbransjen, tilfredshet og pris.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Last ned bilde
I diagrammet har vi rangert de meste brukte økonomisystemene etter gjennomsnittlig pris per oppdrag / bedrift per måned.
I diagrammet har vi rangert de meste brukte økonomisystemene etter gjennomsnittlig pris per oppdrag / bedrift per måned.
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Frykter koronatiltaket er sikreste vei mot konkurs4.1.2022 08:05:00 CET | Pressemelding

Myndighetenes utsettelsesordning for betaling av skatt og moms påfører bedriftene hundretalls millioner å betale i renter. – Av hensyn til bedriftenes likviditet er det bra med mulighet til utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter på hele 8 %, og da blir regningen enda større når den senere må betales, påpeker Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Kritisk til Finanstilsynet – etterlyser klarere regler og veiledning om pliktene tilknyttet bekjempelse av hvitvasking.22.12.2021 13:49:03 CET | Pressemelding

Finanstilsynet har nylig publisert en rapport om etterlevelse av pliktene i hvitvaskingsloven på regnskapsførings- og revisjonsområdet. Her blir 19 av 22 foretak bøtelagt. – Dette er alvorlig og vi vil nå vil gå grundig inn i rapporten og vurdere alle punktene Finanstilsynet trekker frem, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge. – Vi ser behov for tettere dialog med myndighetene rundt dette arbeidet, og stiller spørsmål ved om regelverket er for formalistisk orientert og om veiledningen fra myndighetene har vært for svak.

Flere tusen bedrifter skylder milliarder i utsatt skatt og moms – og hundretalls millioner i rente!21.12.2021 07:45:00 CET | Pressemelding

Sommeren 2020 innførte myndighetene en utsettelsesordning for betaling av skatt og moms. Årsaken var at mange bedrifter fikk betalingsproblemer som følge av omsetningssvikt pga. nedstengningen av samfunnet. Når dette skal betales påløper i tillegg millioner av kroner i rente. Regjeringen har nå forlenget betalingsfristen. – Av hensyn til bedriftenes likviditet, er det bra med mulighet for utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter, og da blir regningen enda større når den senere må betales, påpeker Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.