TECO 2030 ASA

TECO 2030 leder en prosjektgruppe som vil bygge en hydrogendrevet hurtigbåt for Narvik Havn

Del
Lysaker, 25. november 2021: Narvik Havn trenger en ny havnebåt som skal være både rask og utslippsfri. Sammen med åtte prosjektpartnere søker de derfor nå om støtte fra Enova for å bygge en av verdens første hydrogendrevne hurtigbåter.
Narvik Havn trenger en ny arbeidsbåt som skal være både rask og utslippsfri. Sammen med åtte prosjektpartnere søker de derfor nå om støtte fra Enova for å bygge en av verdens første hydrogendrevne hurtigbåter.  
Båten vil bli utstyrt med hydrogenbaserte brenselceller fra TECO 2030.
Narvik Havn trenger en ny arbeidsbåt som skal være både rask og utslippsfri. Sammen med åtte prosjektpartnere søker de derfor nå om støtte fra Enova for å bygge en av verdens første hydrogendrevne hurtigbåter. Båten vil bli utstyrt med hydrogenbaserte brenselceller fra TECO 2030.

Båten vil bli utstyrt med hydrogenbaserte brenselceller fra TECO 2030, og vil bli bygget ved Grovfjord Mekaniske Verksted (GMV), som er en knapp time fra Narvik med bil.

Når den er ferdig, vil den erstatte en av de dieseldrevne båtene til Narvik Havn. Dette vil føre til at Narvik Havn vil redusere både sitt dieselforbruk og sine CO2-utslipp betydelig.

– En ny, hydrogendrevet havnebåt vil sette Narvik Havn i en unik posisjon, hvor vi reduserer egne utslipp og tar i bruk banebrytende teknologi som vil være viktig for nasjonal og internasjonal skipsfart i årene som kommer, sier Børge Edvardsen Klingan, havnedirektør i Narvik Havn KF.

– Prosjektet vil både bidra til vekst og utvikling i Narvik og regionen rundt, og vil også være et viktig bidrag til det grønne skiftet. Vi er glade for å kunne gå i front i denne sammenhengen, sier Klingan.

Båten skal etter planen sjøsettes i 2023. Narvik Havn skal hovedsakelig bruke den til havneoppsyn og beredskap, samt til undervisning og opplæring av mannskap.

Målet er at båten skal bli klassifisert som et hurtiggående passasjerfartøy med lang rekkevidde, og at den vil kunne holde en hastighet på 23 knop.

Båtens brenselceller skal produseres i Narvik

Brenselcellene som skal sørge for båtens fremdrift vil bli produsert ved TECO 2030 Innovation Center i Narvik, og vil gjøre at båten vil seile helt utslippsfritt. Båten vil dessuten bli en av de første båtene som vil få brenselceller fra TECO 2030 installert.

– Vi synes det er fantastisk hyggelig å få være med på denne reisen og at Narvik Havn ønsker å få bygget en hydrogendrevet hurtigbåt som skal ha brenselceller fra TECO 2030. Vi ser frem til å jobbe med dette prosjektet, og vi er veldig glade og takknemlige for at Narvik Havn har valgt TECO 2030 som leverandør av brenselceller til sin nye hydrogenbåt, sier Tore Enger, konsernleder i TECO 2030 ASA.

– Det eneste som gjenstår nå, er at Enova støtter prosjektet. Ellers har vi alt klart og er klare til å gå i gang med arbeidet. Hydrogen vil bli svært viktig for å redusere klimagassutslipp fra skipsfarten, men utvikling av hydrogenteknologi for båter og annen hydrogeninfrastruktur krever store ressurser, sier Enger.

– Vi håper at den norske regjeringen mener alvor når de sier at de vil fremme utvikling av klima- og miljøvennlig skipsfart, og at vi derfor vil få støtte av Enova til dette prosjektet, sier han.

UiT i Narvik deltar som forskningspartner i prosjektet

TECO 2030 har inngått en avtale med UiT Norges arktiske universitet, som har en campus i Narvik, om å samarbeide om å forbedre utdanningstilbudet i Nord-Norge innen hydrogen og brenselcelleteknologi, og videreutvikle norsk forskning på disse områdene.

UiT i Narvik vil derfor delta som forskningspartner i prosjektet. Målet er at dette vil bidra til at universitetet opparbeider seg kompetanse på maritime hydrogensystemer, slik at de kan utdanne studenter som kan komme til å bli verdifull arbeidskraft for prosjektpartnerne i fremtiden.

Ingeniørselskapet BLOM Maritime, hydrogenleverandøren Everfuel, rådgivningsselskapene Proactima og KUPA, og selskapet Norinnova Narvik, som spesialiserer seg på kommersialisering av forskning, er også partnere i prosjektet.

BLOM Maritime og Proactima vil hjelpe til med utviklingen av båten. Mens BLOM Maritime vil yte teknisk bistand til Grovfjord Mekaniske Verksted i forbindelse med byggingen av båten og hjelpe til med installasjonen av brenselcellene, vil Proactima foreta risikovurderinger og analyser for å sikre at båten blir trygg å bruke.

Kunnskapsformidling vil være en viktig del av prosjektet, og KUPA vil jobbe med å spre kunnskapen som utvikles om hydrogenbåter gjennom arbeidet med å bygge en hydrogendrevet båt for Narvik Havn. KUPA drifter en maritim teknologiklynge, og vil videreformidle lærdom fra prosjektet til de blå næringene som er representert i denne.

Vil etablere en hydrogenfyllestasjon for skip og veitrafikk

Hydrogenbåten vil bli Narviks første hydrogenforbruker, og vil ha behov for å få påfyll av hydrogen jevnlig. Det planlegges derfor også å få etablert en hydrogenfyllestasjon ved havna.

Everfuel har som mål å utvikle denne. Selskapet jobber for tiden med å etablere hydrogenfyllestasjoner for lastebiler, busser og annen tungtransport over hele landet.

Andre brukere av havna vil også kunne bruke denne fyllestasjonen. Omtrent 500 lastebiler passerer Narvik hvert døgn, og fyllestasjonen vil derfor ikke bare være beregnet for sjøtrafikk.

Ambisjonen er at den skal bli verdens første hydrogenfyllestasjon som kan betjene både skip og veitrafikk, og at etableringen av fyllestasjonen vil gjøre det mulig for flere aktører i regionen å gå over til klimavennlig hydrogen.

I samarbeid med UiT og Norinnova Narvik, vil Everfuel nå jobbe med å finne frem til flere mulige nye hydrogenforbrukere innen kommune og fylkeskommune, slik som busser, renovasjonskjøretøyer og drosjer.

Brenselceller er fremtidens motor

TECO 2030 utvikler hydrogenbaserte brenselceller i samarbeid med det østerrikske teknologiselskapet AVL. Brenselceller er fremtidens motor, og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp.

Ved å installere brenselceller kan skip og andre tunge applikasjoner som i dag drives med dieselmotorer eller dieselgeneratorer bytte fra fossile drivstoff til hydrogen, og eliminere drivhusgassutslippene sine.

Brenselceller kan også brukes mens skipet er i havn, slik at det kan ligge til kai utslippsfritt, uten å måtte være koblet til en landbasert strømforsyning.

Overgang til grønn skipsfart

Norge har som mål å redusere utslippene fra innenriks skipsfart med minst 50 prosent innen 2030, sammenliknet med 1990. Dette målet skal etter planen nås ved hjelp av en forsterket satsing på utvikling av lav- og nullutslippsløsninger, og ved å stille utslippskrav til skip som opererer på norske fjorder.

I tillegg vil det bli stilt krav om lav- og nullutslippsløsninger i offentlige anbud for å bidra til en raskere omstilling til slike grønne løsninger innen skipsfarten.

Det er blant annet vedtatt at det fra 2023 vil det bli innført lav- og nullutslippskriterier i nye anbud for statlige og fylkeskommunale fergesamband, og at det fra 2025 vil det bli innført lav- og nullutslippskriterier i nye anbud for hurtigbåter.

Videre vil det fra 2026 bli innført krav om at alle turistskip og ferger som seiler på de norske verdensarvfjordene, Geirangerfjorden og Nærøyfjorden, skal være utslippsfrie.

Skip som ferdes i norske farvann vil derfor bli nødt til å gjøre noe for å redusere drivhusgassutslippene sine, og TECO 2030 vil hjelpe dem med det.

TECO 2030 tilbyr teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige. I tillegg til hydrogenbaserte brenselceller, utvikler selskapet også karbonfangst- og eksosrensesystemer for skipsfarten, som vil gjøre at skip som går på fossile drivstoff vil kunne redusere sitt miljø- og klimaavtrykk.

Pressekonferanse i Narvik i dag kl. 12.00

I anledning offentliggjøringen av planene om å bygge en hydrogendrevet hurtigbåt for Narvik havn, inviterer prosjektpartnerne til en pressekonferanse i Narvik i dag, torsdag 25. november, kl. 12.00. Pressekonferansen vil finne sted hos Narvik Havn, i Havnegata 2.

Her vil du møte:

 • Narvik Havn KF: Børge Edvardsen Klingan, havnedirektør
 • TECO 2030: Tore Enger, konsernleder
 • Grovfjord Mekaniske Verksted: Bård Meek-Hansen, administrerende direktør
 • UiT Norges Arktiske Universitet: Professor og instituttleder Bjørn Reidar Sørensen og professor Raj Calay ved Institutt for bygg, energi og materialteknologi, UiT i Narvik
 • KUPA: Robin Løvslett, prosjektleder for MAS-nettverket (maritime autonome systemer) og seniorrådgiver i rådgivnings- og innovasjonsselskapet KUPA

Alle journalister og andre interesserte er hjertelig velkomne!

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Narvik Havn: Børge Edvardsen Klingan, havnedirektør i Narvik Havn KF. +47 916 39 906, bek@narvikhavn.no

TECO 2030: Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA. +47 920 83 800, tore.enger@teco2030.no

Om Narvik Havn:

Narvik Havn KF er havnemyndighet i Narvik og eier av havneinfrastruktur i Narvik-regionen. Havna er isfri hele året og godt skjermet for vær og vind. Det skipes ut 18–20 millioner tonn last hvert år fra Narvik havn, hvorav det meste er jernmalm fra de svenske gruvene i Kiruna og Kaunisvaara. Narvik havn har som ambisjon å utvikle Narvik som et sentralt, internasjonalt knutepunkt for godstransport på Nordkalotten, med kompetanse innenfor logistikk og næringsutvikling. Mer informasjon er tilgjengelig på www.narvikhavn.no.

Om TECO 2030

TECO 2030 ønsker å bidra til den grønne omstillingen innen maritim sektor ved å tilby teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige. Selskapet utvikler hydrogenbaserte brenselceller som gjør at skip og andre tunge applikasjoner og kjøretøyer vil kunne operere helt utslippsfritt. TECO 2030 utvikler også andre teknologiske løsninger som kan hjelpe den maritime industrien med å redusere sine utslipp, slik som systemer for eksosrensing og karbonfangst og -lagring for skip. TECO 2030 ble etablert i 2019 og har hovedkontor på Lysaker, like utenfor Oslo. Selskapet er notert på Euronext Growth på Oslo Børs under TECO. TECO 2030 har sitt utspring i TECO Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen siden 1994. Mer informasjon er tilgjengelig på www.teco2030.no.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Videointervju om TECO 2030Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Narvik Havn trenger en ny arbeidsbåt som skal være både rask og utslippsfri. Sammen med åtte prosjektpartnere søker de derfor nå om støtte fra Enova for å bygge en av verdens første hydrogendrevne hurtigbåter.  
Båten vil bli utstyrt med hydrogenbaserte brenselceller fra TECO 2030.
Narvik Havn trenger en ny arbeidsbåt som skal være både rask og utslippsfri. Sammen med åtte prosjektpartnere søker de derfor nå om støtte fra Enova for å bygge en av verdens første hydrogendrevne hurtigbåter. Båten vil bli utstyrt med hydrogenbaserte brenselceller fra TECO 2030.
Last ned bilde
Narvik Havn trenger en ny arbeidsbåt som skal være både rask og utslippsfri. Sammen med åtte prosjektpartnere søker de derfor nå om støtte fra Enova for å bygge en av verdens første hydrogendrevne hurtigbåter.  
Båten vil bli utstyrt med hydrogenbaserte brenselceller fra TECO 2030.
Narvik Havn trenger en ny arbeidsbåt som skal være både rask og utslippsfri. Sammen med åtte prosjektpartnere søker de derfor nå om støtte fra Enova for å bygge en av verdens første hydrogendrevne hurtigbåter. Båten vil bli utstyrt med hydrogenbaserte brenselceller fra TECO 2030.
Last ned bilde
TECO 2030 skal produsere hydrogenbaserte brenselceller på sin nye kombinerte fabrikk og innovasjonssenter i Narvik. Foto: TECO 2030.
TECO 2030 skal produsere hydrogenbaserte brenselceller på sin nye kombinerte fabrikk og innovasjonssenter i Narvik. Foto: TECO 2030.
Last ned bilde
TECO 2030 er i ferd med å etablere en kombinert fabrikk og innovasjonssenter for hydrogenbaserte brenselceller i Narvik. Produksjonen skal etter planen begynne mot slutten av 2022.
TECO 2030 er i ferd med å etablere en kombinert fabrikk og innovasjonssenter for hydrogenbaserte brenselceller i Narvik. Produksjonen skal etter planen begynne mot slutten av 2022.
Last ned bilde
Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.
Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.
Last ned bilde
Brenselceller er morgendagens motor, og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. TECO 2030 utvikler brenselceller som er spesiallaget for bruk på skip og annen tungtransport.
Brenselceller er morgendagens motor, og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. TECO 2030 utvikler brenselceller som er spesiallaget for bruk på skip og annen tungtransport.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om TECO 2030 ASA

TECO 2030 ASA
TECO 2030 ASA
Lysaker Torg 45
1366 Lysaker

+47 672 00 300http://www.teco2030.no

TECO 2030 ønsker å bidra til den grønne omstillingen innen maritim sektor ved å tilby teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige. Selskapet utvikler hydrogenbaserte brenselceller som gjør at skip og andre tunge applikasjoner og kjøretøyer vil kunne operere helt utslippsfritt. TECO 2030 utvikler også andre teknologiske løsninger som kan hjelpe den maritime industrien med å redusere sine utslipp, slik som systemer for eksosrensing og karbonfangst og -lagring for skip. TECO 2030 ble etablert i 2019 og har hovedkontor på Lysaker, like utenfor Oslo. Selskapet er notert på Euronext Growth på Oslo Børs under TECO. TECO 2030 har sitt utspring i TECO Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen siden 1994. Mer informasjon er tilgjengelig på www.teco2030.no.

Følg pressemeldinger fra TECO 2030 ASA

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra TECO 2030 ASA på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra TECO 2030 ASA

TECO 2030 to Present at the Hybrid US Climate Investor Conference December 7th 202330.11.2023 14:45:31 CET | Pressemelding

TECO 2030 invites individual and institutional investors, as well as advisors and analysts, to attend in person or online at VirtualInvestorConferences.com Lysaker, Norway and New York, USA November 30th, 2023 – TECO 2030 (OTCQX:TECFF, OSE: TECO, ISIN: NO0010887516), based in Oslo, Norway, focused on heavy-duty and marine hydrogen fuel cells manufacturing, today announced that Tore Enger, Group CEO, will present live at the US Climate Virtual Investor Conference, presented by Water Tower Research at OTC Markets Group offices, on Thursday, December 7th, 2023. The presentations will also be streamed live at VirtualInvestorConferences.com.

Key milestone for one of the world´s most powerful hydrogen fuel cells, TECO 2030 on schedule for first customer deployment H1 202424.11.2023 07:00:00 CET | Press release

(Lysaker, Norway and Graz, Austria, November 24th 2023): TECO 2030 (OSE: TECO, OTCQX: TECFF, ISIN: NO0010887516) has successfully injected its fuel cell system with hydrogen and created emission free hydrogen-electric power. The 400kW module represents the most compact and energy dense system available for marine vessels and other heavy-duty equipment.

Interview with TECO 2030: A Green Pioneer in the Maritime Industry3.11.2023 11:57:35 CET | Press release

In an exclusive interview with the Norwegian finance media InvestorNytt, TECO 2030 gives InvestorNytt an insight into their groundbreaking work on green solutions for the maritime industry. From their early days focusing on environmentally friendly cleaning methods to their current pioneering work with hydrogen-based fuel cells, TECO 2030 is leading the way to a more sustainable future in the maritime industry.

TECO 2030 and Yokogawa Sign Partnership and Investment Agreement for the Utilization of Hydrogen Fuel Cells in Industrial Applications1.11.2023 07:00:00 CET | Press release

TECO 2030 ASA ("TECO 2030", OSE: TECO, OTCQX: TECFF, ISIN: NO0010887516) and Yokogawa Electric Corporation ("Yokogawa Electric", TOKYO: 6841) announce that they have signed a strategic partnership and investment agreement regarding the development of technology for utilizing hydrogen fuel cells in industrial applications. Under this agreement, Yokogawa Electric has invested in TECO 2030 by way of acquiring treasury shares, and the two companies will collaborate on optimizing hydrogen fuel cell technology and exploring business opportunities for distributed power sources in the maritime transportation and other industrial sectors.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom