TECO 2030 ASA

TECO 2030 har inngått en samarbeidsavtale med UiT Norges arktiske universitet

Del
Lysaker, 21. oktober 2021: TECO 2030 har inngått en strategisk samarbeidsavtale med UiT Norges arktiske universitet. Avtalen innebærer at UiT og TECO 2030 skal samarbeide om å forbedre utdanningstilbudet i Nord-Norge innen hydrogen og brenselcelleteknologi, og videreutvikle norsk forskning på disse områdene.
TECO 2030 har inngått en strategisk samarbeidsavtale med UiT Norges arktiske universitet. Avtalen innebærer at UiT og TECO 2030 skal samarbeide om å forbedre utdanningstilbudet i Nord-Norge innen hydrogen og brenselcelleteknologi, og videreutvikle norsk forskning på disse områdene.
TECO 2030 har inngått en strategisk samarbeidsavtale med UiT Norges arktiske universitet. Avtalen innebærer at UiT og TECO 2030 skal samarbeide om å forbedre utdanningstilbudet i Nord-Norge innen hydrogen og brenselcelleteknologi, og videreutvikle norsk forskning på disse områdene.

Avtalen er inngått mellom TECO 2030 og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT, som tilbyr undervisning innen hydrogen og brenselceller. Dette fakultetet holder til i Narvik, like ved der som TECO 2030 er i ferd med å etablere Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller.

TECO 2030s anlegg i Narvik vil bli en kombinert fabrikk og innovasjonssenter og har fått navnet TECO 2030 Innovation Center. Her skal TECO 2030 produsere brenselceller som er spesiallaget for bruk på skip og for annen tungtransport og andre tunge applikasjoner.

Målet er å bidra til økt verdiskapning i Nord-Norge

– Å bidra til utvikling av bærekraftige energiløsninger for transport til lands og til vanns står sentralt i FoU-arbeidet ved fakultetet, og brenselcelleløsninger med hydrogen som energibærer er spesielt interessant. Målet er at vi, gjennom samarbeidet med TECO 2030, også kan bidra til økt verdiskaping i nord, sier professor Bjørn-Reidar Sørensen, som er leder for Institutt for bygg, energi og materialteknologi ved UiT.

– Vi ser frem til samarbeidet med TECO 2030. Vi har lang erfaring med å arbeide i nært samarbeid med næringsliv og industri og vi utdanner i dag kandidater som kan benyttes direkte i TECO 2030s virksomhet, sier Sørensen.

– Vi vil også kunne tilpasse studietilbudet til TECO 2030s spesifikke behov, også innen etter- og videreutdanning, legger han til.

Som en del av avtalen med UiT vil TECO 2030 bidra til å styrke utdanningstilbudet i Nord-Norge innen hydrogen og brenselceller. Forskere og studenter ved UiT vil derfor få mulighet til å benytte utstyret til TECO 2030 Innovation Center for testing av brenselcelleelementer i perioder der det ikke brukes i produksjonen.

Avtalen innebærer også at UiT og TECO 2030 vil samarbeide om å utvikle og gjennomføre ulike hydrogenrelaterte forskningsprosjekter for maritime and landbaserte applikasjoner. De vil i tillegg samarbeide om å øke effektiviteten på produksjonsutstyret for brenselceller som skal settes opp på innovasjonssenteret.

Vil gi TECO 2030 økt tilgang på kompetent, lokal arbeidskraft

– Vi er veldig glade for at vi har inngått et samarbeid med UiT om å forbedre utdanningstilbudet innen hydrogen og brenselceller i Nord-Norge, og vi gleder oss til å kunne ønske studenter og forskere ved UiT velkommen til vårt nye innovasjonssenter i Narvik, sier Tore Enger, konsernleder ved TECO 2030 ASA.

– Samarbeidet med UiT vil bidra til å styrke norsk kompetanse på brenselcelleutvikling, og vil samtidig gi TECO 2030 økt tilgang på kompetent, lokal arbeidskraft, sier Enger.

Produksjonen av brenselceller for maritimt bruk er fortsatt i en tidlig fase, og i Norge i dag er det foreløpig begrenset med kompetanse på utvikling av brenselceller.

Skal produsere fremtidens motor

TECO 2030 utvikler brenselceller i samarbeid med det østerrikske teknologiselskapet AVL, og overtok bygningen som skal huse TECO 2030 Innovation Center i sommer. TECO 2030 er nå i full gang med å klargjøre anlegget og planlegge fabrikken og dens produksjonslinjer.

Brenselceller er fremtidens motor, og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. Ved å installere brenselceller kan skip og andre tunge applikasjoner som i dag drives med dieselmotorer eller dieselgeneratorer bytte fra fossile drivstoff til hydrogen, og eliminere drivhusgassutslippene sine.

Brenselceller kan gjøre at skip kan seile utslippsfritt enten på hele reisen, eller på kortere strekninger. De kan også brukes mens skipet er i havn, slik at det kan ligge til kai utslippsfritt, uten å måtte være koblet til en landbasert strømforsyning.

Overgang til grønn skipsfart

FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) har som mål å redusere karbonintensiteten til internasjonal skipsfart med 40 prosent innen 2030, og å kutte de totale klimagassutslippene fra sektoren med minst 50 prosent innen 2050, sammenliknet med 2008.

Skip verden over vil derfor bli nødt til å gjøre noe for å redusere utslippene sine av CO2 og andre klimagasser, og TECO 2030 vil hjelpe dem med det.

TECO 2030 tilbyr teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige. I tillegg til hydrogenbaserte brenselceller, utvikler selskapet også karbonfangst- og eksosrensesystemer for skipsfarten, som vil gjøre at skip som går på fossile drivstoff vil kunne redusere sitt miljø- og klimaavtrykk.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

TECO 2030: Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA. +47 920 83 800, tore.enger@teco2030.no

UiT Norges arktiske universitet: Jørn Eldby, leder UiT BA-senter Nord. +47 47865400, jorn.eldby@uit.no

Om UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. UiT holder til i nordområdene, og utnytter dette og sin faglige bredde og kvalitet, og sine tverrfaglige fortrinn, på å møte de fremtidige utfordringene. UiT er en helt sentral aktør i utviklingen av nasjonen og landsdelen, og bidrar til at landsdelen har godt kvalifisert arbeidskraft. UiT er verdens nordligste universitet og har rundt 17.000 studenter og 4.000 ansatte. Universitetet har campuser i flere byer og tettsteder rundt omkring i Nord-Norge. UiTs hovedcampuser er i Tromsø, Alta, Narvik og Harstad, og universitetet har også mindre avdelinger i Mo i Rana, Hammerfest og Kirkenes. UiTs campus i Narvik tilbyr utdanning innen hydrogen og brenselceller.

Om TECO 2030

TECO 2030 ønsker å bidra til den grønne omstillingen innen maritim sektor ved å tilby teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige. Selskapet utvikler hydrogenbaserte brenselceller som gjør at skip og andre tunge applikasjoner og kjøretøyer vil kunne operere helt utslippsfritt. TECO 2030 utvikler også andre teknologiske løsninger som kan hjelpe den maritime industrien med å redusere sine utslipp, slik som systemer for eksosrensing og karbonfangst og -lagring for skip. TECO 2030 ble etablert i 2019 og har hovedkontor på Lysaker, like utenfor Oslo. Selskapet er notert på Euronext Growth på Oslo Børs under TECO. TECO 2030 har sitt utspring i TECO Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen siden 1994. Mer informasjon er tilgjengelig på www.teco2030.no.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Videointervju om TECO 2030Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

TECO 2030 har inngått en strategisk samarbeidsavtale med UiT Norges arktiske universitet. Avtalen innebærer at UiT og TECO 2030 skal samarbeide om å forbedre utdanningstilbudet i Nord-Norge innen hydrogen og brenselcelleteknologi, og videreutvikle norsk forskning på disse områdene.
TECO 2030 har inngått en strategisk samarbeidsavtale med UiT Norges arktiske universitet. Avtalen innebærer at UiT og TECO 2030 skal samarbeide om å forbedre utdanningstilbudet i Nord-Norge innen hydrogen og brenselcelleteknologi, og videreutvikle norsk forskning på disse områdene.
Last ned bilde
TECO 2030 skal produsere hydrogenbaserte brenselceller på sin nye kombinerte fabrikk og innovasjonssenter i Narvik. Foto: TECO 2030.
TECO 2030 skal produsere hydrogenbaserte brenselceller på sin nye kombinerte fabrikk og innovasjonssenter i Narvik. Foto: TECO 2030.
Last ned bilde
TECO 2030 er i ferd med å etablere en kombinert fabrikk og innovasjonssenter for hydrogenbaserte brenselceller i Narvik.
TECO 2030 er i ferd med å etablere en kombinert fabrikk og innovasjonssenter for hydrogenbaserte brenselceller i Narvik.
Last ned bilde
Brenselceller er morgendagens motor, og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. TECO 2030 utvikler brenselceller som er spesiallaget for bruk på skip og annen tungtransport.
Brenselceller er morgendagens motor, og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. TECO 2030 utvikler brenselceller som er spesiallaget for bruk på skip og annen tungtransport.
Last ned bilde
Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.
Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.
Last ned bilde
Bjørn-Reidar Sørensen, professor og leder for Institutt for bygg, energi og materialteknologi ved UiT Norges arktiske universitet.
Bjørn-Reidar Sørensen, professor og leder for Institutt for bygg, energi og materialteknologi ved UiT Norges arktiske universitet.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om TECO 2030 ASA

TECO 2030 ASA
TECO 2030 ASA
Lysaker Torg 45
1366 Lysaker

+47 672 00 300http://www.teco2030.no

TECO 2030 ønsker å bidra til den grønne omstillingen innen maritim sektor ved å tilby teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige. Selskapet utvikler hydrogenbaserte brenselceller som gjør at skip og andre tunge applikasjoner og kjøretøyer vil kunne operere helt utslippsfritt. TECO 2030 utvikler også andre teknologiske løsninger som kan hjelpe den maritime industrien med å redusere sine utslipp, slik som systemer for eksosrensing og karbonfangst og -lagring for skip. TECO 2030 ble etablert i 2019 og har hovedkontor på Lysaker, like utenfor Oslo. Selskapet er notert på Euronext Growth på Oslo Børs under TECO. TECO 2030 har sitt utspring i TECO Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen siden 1994. Mer informasjon er tilgjengelig på www.teco2030.no.

Følg pressemeldinger fra TECO 2030 ASA

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra TECO 2030 ASA på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra TECO 2030 ASA

TECO 2030 to Present at the Hybrid US Climate Investor Conference December 7th 202330.11.2023 14:45:31 CET | Pressemelding

TECO 2030 invites individual and institutional investors, as well as advisors and analysts, to attend in person or online at VirtualInvestorConferences.com Lysaker, Norway and New York, USA November 30th, 2023 – TECO 2030 (OTCQX:TECFF, OSE: TECO, ISIN: NO0010887516), based in Oslo, Norway, focused on heavy-duty and marine hydrogen fuel cells manufacturing, today announced that Tore Enger, Group CEO, will present live at the US Climate Virtual Investor Conference, presented by Water Tower Research at OTC Markets Group offices, on Thursday, December 7th, 2023. The presentations will also be streamed live at VirtualInvestorConferences.com.

Key milestone for one of the world´s most powerful hydrogen fuel cells, TECO 2030 on schedule for first customer deployment H1 202424.11.2023 07:00:00 CET | Press release

(Lysaker, Norway and Graz, Austria, November 24th 2023): TECO 2030 (OSE: TECO, OTCQX: TECFF, ISIN: NO0010887516) has successfully injected its fuel cell system with hydrogen and created emission free hydrogen-electric power. The 400kW module represents the most compact and energy dense system available for marine vessels and other heavy-duty equipment.

Interview with TECO 2030: A Green Pioneer in the Maritime Industry3.11.2023 11:57:35 CET | Press release

In an exclusive interview with the Norwegian finance media InvestorNytt, TECO 2030 gives InvestorNytt an insight into their groundbreaking work on green solutions for the maritime industry. From their early days focusing on environmentally friendly cleaning methods to their current pioneering work with hydrogen-based fuel cells, TECO 2030 is leading the way to a more sustainable future in the maritime industry.

TECO 2030 and Yokogawa Sign Partnership and Investment Agreement for the Utilization of Hydrogen Fuel Cells in Industrial Applications1.11.2023 07:00:00 CET | Press release

TECO 2030 ASA ("TECO 2030", OSE: TECO, OTCQX: TECFF, ISIN: NO0010887516) and Yokogawa Electric Corporation ("Yokogawa Electric", TOKYO: 6841) announce that they have signed a strategic partnership and investment agreement regarding the development of technology for utilizing hydrogen fuel cells in industrial applications. Under this agreement, Yokogawa Electric has invested in TECO 2030 by way of acquiring treasury shares, and the two companies will collaborate on optimizing hydrogen fuel cell technology and exploring business opportunities for distributed power sources in the maritime transportation and other industrial sectors.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom