Godsalliansen

Veifokus i samferdselsbudsjettet for 2022

Del
Vei er uten tvil den store vinneren på samferdselssiden i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022. Det er gode tiltak for både sjø og jernbane i budsjettet, men de er for små til å få til en nødvendig dreining til et grønnere transportsystem.

- Transportsektoren skal klare betydelige klimakutt innen 2030. Det er bare åtte år til og vi er nødt til å komme i gang i 2022-budsjettet. Her har den nye regjeringen muligheten til å gjøre en grønn kursendring når de skal justere statsbudsjettet, sier Johnny Hansen, leder av Godsalliansen og forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund.

Bevilgningene til veiformål økes med 2,3 mrd, mens bevilgningene til jernbane svekkes med nesten 400 mill og bevilgningene til sjøtransport økes med nesten 700 mill. Mens oppfølgingen av Nasjonal Transportplan (NTP) er på over 90% for både vei og jernbane ligger 2022-budsettet an til bare 77% for sjøtransporten.

- Det er vanskelig å forstå at satsingen på jernbane reduseres samtidig som transportsektoren skal klare betydelige klimakutt. Et åpenbart grep den nye regjeringen må ta er å stoppe økningen av vedlikeholdsetterslepet for jernbanen allerede i 2022. Det vil kreve en økning på 1,1 mrd, sier Hansen.

Selv om satsingen på sjøtransporten øker med nesten 700 mill i forhold til saldert budsjett 2021, er det rett og slett for svakt i forhold til den økte veisatsingen på 2,3 mrd. Dette vil ytterligere svekke sjøtransportens konkurransekraft i forhold til veitransporten.

- Den manglende satsingen på sjøveien er uforståelig sett i sammenheng med Norges klimamål og at dette er en transportform med minimale naturinngrep. Vi trenger ikke legge beslag på uberørt natur for å kjøre flere og større skip, sier Hansen.

Ordningen «Effektive og miljøvennlige havner» er foreslått en bevilgning på 55 mill, mens søkningen til ordningen i 2021 var på godt over 300 mill. Dette er en ordning som både effektiviserer sjøtransporten og får ned klimautslipp.

- Bevilgningen til «Effektive og miljøvennlige havner» kan både dobles og triples og kvaliteten i prosjektene som får støtte er fortsatt svært høy. Dette er lavthengende frukter som er bra for både næringsliv og klima, sier Hansen.

Regjeringen foreslår også å kutte 381 millioner kroner i tilskuddsordningen til norske sjøfolk. Taket i ordningen foreslås senket fra 216 000 til 189 000, en nivåsenking på hele 12,5% og en svekkelse av sjøtransporten.

- Dette kuttet svekker ikke bare sjøfolkene som yrkesgruppe, men hele den norske maritime næringen, avslutter Hansen.

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Leder av Godsalliansen og forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen. Foto: Ole Palmstrøm, LO Media
Leder av Godsalliansen og forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen. Foto: Ole Palmstrøm, LO Media
Last ned bilde

Om Godsalliansen

Godsalliansen
Stortingsgata 22
0161 OSLO

99226638https://www.facebook.com/vegtilsjoogbane/

Godsalliansen er en sammenslutning av aktører innen jernbane-, sjø- og veitransport som arbeider for godsoverføring fra vei til sjø og bane og et mer bærekraftig transportsystem. 

Kan være et bilde av tekst

Følg pressemeldinger fra Godsalliansen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Godsalliansen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Godsalliansen

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye