Fellesorganisasjonen

Statsbudsjettet gir lite til dem som betalte prisen under pandemien

Del
Barn som har det vondt hjemme, arbeidsledige og personer med utviklingshemming betalte prisen under pandemien. – De får lite igjen i dag, sier FO-leder Mimmi Kvisivk.
Stortinget
Stortinget

Tirsdag la regjeringen Solberg frem sitt siste statsbudsjett. FO reagerer på at dem i sårbare livssituasjoner ikke får den oppreisningen de trenger etter halvannet år med pandemistengning.

– Et godt samfunn defineres av hvor godt de tar vare på de som har minst. Ikke overaskende nok viderefører regjeringa i sitt siste budsjett en usosial profil på budsjettet som favoriserer de som har mest fra før, sier Mimmi Kvisvik, lederen av fagforeningen FO.

Hun organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i helse- og sosialtjenestene. Hun mener spesielt barn i barnevernet, arbeidsledige og personer med utviklingshemmede fortjente mer i neste års statsbudsjett.

– Under pandemien sto politikerne i kø for å melde sin bekymring for barn som ikke har det bra hjemme. Fra nyttår trer barnevernsreformen i kraft. Noe som betyr at kommunene får mer ansvar for egen barnevernstjeneste. Men i stedet for å styrke barnevernet, fjerner regjeringen de øremerkede midlene. Dette er uholdbart, mener Kvisvik.

FO krever at øremerkingen videreføres og at det settes av 250 millioner ekstra til økte stillinger. 

– Da landet stengte ble flere hundre tusen permitterte over natten. Mange har ikke fått den hjelpen de trengte. Våre medlemmer forteller at det høye konfliktnivået i Nav, i størst grad, skyldes at brukerne ikke føler seg hørt. Det som skulle bli "en dør inn" har blitt en labyrint for mange, sier FO-lederen.

Angrepet på to Nav-ansatte i Bergen har utløst en debatt om hvor godt Nav tar vare på brukerne og de ansatte. Kvisvik mener det er på tide å gjennomgå hele Nav-systemet.

– Vi trenger politikk, ikke mer pleksiglass, sier hun.

I 2020 avslørte FO at Norge mangler 20 000 vernepleiere. Kvisvik mener koronapandemien la ekstra press på allerede uforsvarlige tjenester.

– Vernepleiere er spesielt utdannet for å hjelpe personer med utviklingshemming, men når vi mangler vernepleiere, får ikke alle den hjelpen de trenger. Vi krever en opptrappingsplan de neste ti årene som sikrer rett kompetanse på rett plass, sier Kvisvik

Kvisvik ber Stortinget rydde opp.

– Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. Statsbudsjettet som regjeringen la frem gir for lite, til dem som har minst. Nå må Stortinget ta grep og stå opp for trygget. Vi kan ikke la dem som betalte prisen under pandemien sitte igjen med regningen, avslutter hun.

FOs 10 innspill til statsbudsjettet

I tillegg til flere ansatte i barnevernet, helhetlig gjennomgang av Nav og tiltak mot vernepleiermangel har Kvisvik syv innspill som hun mener partiene på Stortinget må ta meg seg i det videre arbeidet.

  1. Norge trenger en tillitsreform for offentlig sektor.
  2. Antallet miljøterapeuter i skolen må økes for å styrke laget rundt eleven.
  3. Vold og trusler i arbeidslivet må tas på alvor, derfor må Arbeidstilsynet jobbe forebyggende.
  4. Barnevernspedagoger og sosionomer må autoriseres, for å sikre kvaliteten i velferdsstaten.
  5. Forebygging og tidlig innsats må settes i høysetet.
  6. Barnetrygden må økes som et ledd i arbeidet mot strukturelle sosiale problemer.
  7. Offentlig sektor trenger lønns- og arbeidsvilkår som sikrer rekruttering av rett kompetanse.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Stortinget
Stortinget
Last ned bilde
Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO
Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO
Last ned bilde
FOs fane foran Arbeiderpartibygningen på Youngstorget (Foto: Daniel Charles Hextall / FO)
FOs fane foran Arbeiderpartibygningen på Youngstorget (Foto: Daniel Charles Hextall / FO)
Last ned bilde

Lenker

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

919 19 916http://www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO) har siden 1993 vært fagforeningen for sosialarbeidere. Vi organiserer nærmere 35 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge.

Medlemmene våre utgjør hjertet i velferdsstaten og har ekspertkompetanse innenfor pleie og omsorg, rus og psykiatri, barnevern, skole og Nav. Deres fagkunnskap hjelper. Sosialarbeidere skaper verdier og muligheter til det beste for den enkelte, deres pårørende og samfunnet som helhet. Uten dem vil helsemessige og sosiale belastninger ramme flere og hardere. FO er deres fagforening.

Vi står opp for dem, som står opp for andre.

Følg pressemeldinger fra Fellesorganisasjonen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Fellesorganisasjonen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fellesorganisasjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom