Sex og Politikk

Statsbudsjettet: Forventer ytterligere forbedringer fra den nye regjeringen

Del
Foreningen Sex og Politikk er fornøyd med at regjeringen fortsetter satsningen på seksuelle rettigheter i statsbudsjettet, men forventer ytterligere forbedringer fra Støre-regjeringen.
Teamleder Vilde Graff Senje hos Sex og Politikk informerer om seksualitetsundervisningsmateriellet "Uke 6" på Stortinget høsten 2021. Foto: SNU/Sex og Politikk
Teamleder Vilde Graff Senje hos Sex og Politikk informerer om seksualitetsundervisningsmateriellet "Uke 6" på Stortinget høsten 2021. Foto: SNU/Sex og Politikk

Internasjonalt

Sex og Politikk er godt fornøyd med en økning på 230 millioner til arbeidet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og at det framlagte statsbudsjettet legger opp til en økning til FNs befolkningsfond. Dette er midler som er særdeles viktige i lys av Covid-19 pandemiens konsekvenser for seksuelle rettigheter over hele verden. Økningen til FN-fondet kompenserer likevel ikke for Stortingets kutt i fjor.

Den varslede økningen i bistandsbudsjettet viser en ambisjon om å være en betydningsfull bidragsyter til SRHR. Med tanke på at dette budsjettet er framlagt av den avtroppende regjeringen tar Sex og Politikk det som en selvfølge at den påtroppende regjeringen både opprettholder og til og med øker innsatsen på dette området.

Nasjonalt

Sex og Politikk er positive til økningen i budsjettet til arbeidet for bedre seksuell helse hos befolkningen. Denne økningen burde ha vært større med tanke på viktigheten av god folkehelse, ikke minst når det gjelder seksualitetsundervisningen, som har vært et uttalt satsingsområde hos den sittende regjeringen.

Foreningen Sex og Politikk merker seg også kommentarene i budsjettet der man ønsker å se nærmere på den eldre lhbti-befolkningens levekår. At det i tillegg satses og settes av penger for å jobbe mot overgrep som skjer mot eldre på institusjoner, er også et viktig og godt tiltak viser en økende forståelse for viktigheten av voksne eldre sin seksuelle helse.

Seksualitetsundervisning

«Vi forventet en økning til seksualitetsundervisning, både nasjonalt og internasjonalt, ut fra behov og tidligere politiske løfter» uttaler Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Foreningen Sex og Politikk. «Spesielt internasjonalt har vi sett at barn og ungdom, særlig jenter, har lidd under pandemien, blant annet gjennom en kraftig økning av barneekteskap og tenåringsgraviditeter.»

Foreningen Sex og Politikk gratulerer med statsbudsjettet og ser frem til ytterligere forbedringer fra den nye regjeringen.

Privat til redaksjonen:

I forkant av årets landsmøter til de forskjellige politiske partiene kom foreningen Sex og Politikk med ti innspill til de politiske programmene. Lenke til disse anbefalingene er vedlagt som egen lenke.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Teamleder Vilde Graff Senje hos Sex og Politikk informerer om seksualitetsundervisningsmateriellet "Uke 6" på Stortinget høsten 2021. Foto: SNU/Sex og Politikk
Teamleder Vilde Graff Senje hos Sex og Politikk informerer om seksualitetsundervisningsmateriellet "Uke 6" på Stortinget høsten 2021. Foto: SNU/Sex og Politikk
Last ned bilde

Lenker

Om Sex og Politikk

Sex og Politikk
Sex og Politikk
Christian Krohgs gate 34
0186 Oslo

22 11 55 13https://sexogpolitikk.no/

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.

Sex og Politikk er det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF) som er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt, med nasjonale organisasjoner i mer enn 140 land i tillegg til Norge.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg og lovlig abort og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse.

Følg pressemeldinger fra Sex og Politikk

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Sex og Politikk på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sex og Politikk

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye